S07E01: Dragonstone

JR02

Obsah prv­ní­ho dílu 7. sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny.

Panství Freyů

Walder Frey uspo­řá­dá hos­ti­nu pro své pří­buz­né a vaza­ly. Nalije jim víno a osla­vu­je vítěz­ství nad Starky, svým dce­rám ale pití nepo­vo­lí. Všichni, kte­ří se napi­jí, umí­ra­jí  otrá­ve­ni jedem. Walder Frey se odmas­ku­je a uká­že se Arya, kte­rá postup­ně zabí­jí všech­ny, co sto­jí za smr­tí jejích pří­buz­ných.

Panství Targaryenů

Daenerys Targaryen při­jíž­dí do své­ho rod­né­ho měs­ta se svo­jí dru­ži­nou: Šedým Červem, Tyrionem a sou­ro­zen­ci Greyjoyovými. Dračí kámen je zce­la opuš­tě­ný, a tak nad sto­lem s mapou krá­lov­ství zaha­ju­je pora­du, jak bude pokra­čo­vat.

Panství Starků

John se Sansou se roz­ho­du­jí, jak pokra­čo­vat pro­ti bílým chod­cům. Johnův návrh je tako­vý, že pro­ti nemrt­vým nepřá­te­lům budou bojo­vat úpl­ně všich­ni od 12 do 60 let. A to ženy i muži, pro­to­že jedi­ný John ví, že se pro­ti nepřá­te­lům na seve­ru musí spo­jit všich­ni dohro­ma­dy. Získá i nové vaza­ly po svých mrtvých nepřá­te­lích. Syn a dce­ra, kte­ří jsou ješ­tě v tee­nager­ském věku, mu odpří­sa­ha­jí věr­nost.

Daleko na Severu

Bratrstvo bez pra­por­ců spo­lu s Ohařem obje­ví vylid­ně­nou cha­tu, kde nalez­nou mrt­vou dvo­ji­ci, otce s dce­rou, kte­ří umře­li hla­dem. Ohař jim potom vyko­pe hro­by a pocho­vá je.

V Citadele

Sam s Fialkou bez pro­blé­mů žijí v oko­lí knihov­ny. Sam uklí­zí toa­le­ty, čis­tí zácho­dy a podá­vá oběd. Vůbec ho to neu­spo­ko­ju­je. Jako jeden z mála, kdo pře­ži­li bílé chod­ce (a jed­no­ho i zabil), tou­ží po zna­los­tech, jak je zabít. Mistr ho během pitvy nave­de, aby se postup­ně dostal do zaká­za­né čás­ti knihov­ny, kte­rá je pou­ze pro mis­try. Půjčí si kni­hy a během vol­né chvil­ky s Fialkou a jejím dítě­tem zjis­tí, kde lze najít jedi­nou zbraň, kte­rá zni­čí bílé chod­ce - dra­čí kámen - a ihned pošle zprá­vu Johnovi.

Více na Kritiky.cz
ZLÍNFEST - Rozhovor s Jaroslavou Hynštovou 30. května 2018 ...
Život pod vodou - recenze Nejnovější film nadějného režiséra Wese Andersona Život pod vodou je označován jako komedi...
STANNIS BARATHEON „Želený trůn je právem můj. Kdokoli to popírá je můj nepřítel.“ Stannis k Renlymu...
Paolo Villaggio Paolo Villaggio (* 31. prosince 1932, Janov, Itálie; † 3. července 2017, Řím, Itálie) byl ita...
Sledujte šéfredaktora Jiřího Borového na Facebooku Dneska jsem si vytvořil svoji "novinářskou" stránku na facebooku. Budu moc rád, když si ji př...

Během své nud­né a rutin­ní prá­ce také obje­ví, kde se se nachá­zí Jorah Mormont (naka­žen lupu­sem), kte­rý se ptá, jest­li už Daenerys při­je­la.

V Králově přístavišti

Cersei s Jaimem řeší nad mapou krá­lov­ství, jak pokra­čo­vat dál, když si zís­ka­li tolik nepřá­tel. Novou pomoc najdou v Euronu Greyjoyovi, kte­rý tou­ží se svým loďstvem zabít své­ho bra­tran­ce se sestře­ni­cí. Také si chce vzít novou krá­lov­nu, ale Cersei jej odmít­ne, tak se Euron vydá hle­dat dar, na kte­rý Cersei  čeká.

Sídlo Noční hlídky

U brá­ny na sever se obje­ví Bran se svo­jí prů­vod­ky­ní. Noční hlíd­ka je vez­me do hra­du.

Na cestě na jih

Arya obje­ví par­tu vojá­ků, kte­ří ji nezna­jí. Je to voj­sko Lannisterů, ale bez veli­te­le. Odpočívají a zpí­va­jí si pís­ně. Nabídnou Arye krá­lí­ka a smě­jí se její­mu vti­pu, že chce zabít krá­lov­nu.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky: