JR02


S07E01: Dragonstone

Obsah prv­ní­ho dílu 7. sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny.

Panství Freyů

Walder Frey uspo­řá­dá hos­ti­nu pro své pří­buz­né a vaza­ly. Nalije jim víno a osla­vu­je vítěz­ství nad Starky, svým dce­rám ale pití nepo­vo­lí. Všichni, kte­ří se napi­jí, umí­ra­jí  otrá­ve­ni jedem. Walder Frey se odmas­ku­je a uká­že se Arya, kte­rá postup­ně zabí­jí všech­ny, co sto­jí za smr­tí jejích pří­buz­ných.

Panství Targaryenů

Daenerys Targaryen při­jíž­dí do své­ho rod­né­ho měs­ta se svo­jí dru­ži­nou: Šedým Červem, Tyrionem a sou­ro­zen­ci Greyjoyovými. Dračí kámen je zce­la opuš­tě­ný, a tak nad sto­lem s mapou krá­lov­ství zaha­ju­je pora­du, jak bude pokra­čo­vat.

Panství Starků

John se Sansou se roz­ho­du­jí, jak pokra­čo­vat pro­ti bílým chod­cům. Johnův návrh je tako­vý, že pro­ti nemrt­vým nepřá­te­lům budou bojo­vat úpl­ně všich­ni od 12 do 60 let. A to ženy i muži, pro­to­že jedi­ný John ví, že se pro­ti nepřá­te­lům na seve­ru musí spo­jit všich­ni dohro­ma­dy. Získá i nové vaza­ly po svých mrtvých nepřá­te­lích. Syn a dce­ra, kte­ří jsou ješ­tě v tee­nager­ském věku, mu odpří­sa­ha­jí věr­nost.

Daleko na Severu

Bratrstvo bez pra­por­ců spo­lu s Ohařem obje­ví vylid­ně­nou cha­tu, kde nalez­nou mrt­vou dvo­ji­ci, otce s dce­rou, kte­ří umře­li hla­dem. Ohař jim potom vyko­pe hro­by a pocho­vá je.

V Citadele

Sam s Fialkou bez pro­blé­mů žijí v oko­lí knihov­ny. Sam uklí­zí toa­le­ty, čis­tí zácho­dy a podá­vá oběd. Vůbec ho to neu­spo­ko­ju­je. Jako jeden z mála, kdo pře­ži­li bílé chod­ce (a jed­no­ho i zabil), tou­ží po zna­los­tech, jak je zabít. Mistr ho během pitvy nave­de, aby se postup­ně dostal do zaká­za­né čás­ti knihov­ny, kte­rá je pou­ze pro mis­try. Půjčí si kni­hy a během vol­né chvil­ky s Fialkou a jejím dítě­tem zjis­tí, kde lze najít jedi­nou zbraň, kte­rá zni­čí bílé chod­ce - dra­čí kámen - a ihned pošle zprá­vu Johnovi.

Během své nud­né a rutin­ní prá­ce také obje­ví, kde se se nachá­zí Jorah Mormont (naka­žen lupu­sem), kte­rý se ptá, jest­li už Daenerys při­je­la.

V Králově přístavišti

Cersei s Jaimem řeší nad mapou krá­lov­ství, jak pokra­čo­vat dál, když si zís­ka­li tolik nepřá­tel. Novou pomoc najdou v Euronu Greyjoyovi, kte­rý tou­ží se svým loďstvem zabít své­ho bra­tran­ce se sestře­ni­cí. Také si chce vzít novou krá­lov­nu, ale Cersei jej odmít­ne, tak se Euron vydá hle­dat dar, na kte­rý Cersei  čeká.

Sídlo Noční hlídky

U brá­ny na sever se obje­ví Bran se svo­jí prů­vod­ky­ní. Noční hlíd­ka je vez­me do hra­du.

Na cestě na jih

Arya obje­ví par­tu vojá­ků, kte­ří ji nezna­jí. Je to voj­sko Lannisterů, ale bez veli­te­le. Odpočívají a zpí­va­jí si pís­ně. Nabídnou Arye krá­lí­ka a smě­jí se její­mu vti­pu, že chce zabít krá­lov­nu.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

S07E01: Dragonstone
Ohodnoťte článek

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E01: Dragonstone - 80 %18. července 2017 S07E01: Dragonstone - 80 % Začala nová sezóna, tentokrát bez knižní předlohy. Díky tomu se mohli scénáristé a režiséři řídit jen vlastní fantazií a přinést mnoho nových motivů a nové herce do seriálu. Mezi prvními […]
  • S07E02: Stormborn - 40 %24. července 2017 S07E02: Stormborn - 40 % Tak jsem dneska čekal na osmou hodinu, abych se podíval jako ostatní normální lidé, kteří neponocují, na další díl seriálu Hra o trůny. A zase mě překvapil, i v dobrém, ale hlavně ve zlém, […]
  • S07E03: The Queen's Justice - 45 %4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice - 45 % Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 %30. května 2016 Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 % Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 %23. května 2016 Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 % Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)31. května 2016 Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06) Tak máme pro Vás připraven další obsah epizody seriálu Hra o trůny. Tentokrát ke to 6. epizoda z 6. série, která šla na HBO 30.5.2016. Epizoda začíná scénou Meery (Ellie Kendrick) a […]
  • Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)24. května 2016 Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04) Obsah 4. dílu 6. série seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 16.5.2016 na HBO. Epizoda začíná příběhem Jona Sněha (Kit Harington) na Černém hradu, který se chystá odejít od Noční […]
  • Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - 80 %22. srpna 2017 Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - 80 % Tak máme šestý díl šesté sezóny. Opravdu předposlední díl a za týden na nás čeká vyvrcholení a potom další dlouhé čekání, možná rok, možná dva. Máme za sebou díl, který zase přinesl mnoho […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *