Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)

8d112471d99609690b2eff7d9a29482c

Táto epi­zó­da je cros­so­ve­rom (t.j stretom dvoch seri­á­lov Supergirl a Flasha) pre­to vám v dneš­nom zhr­nu­tí nemusia byť všet­ky posta­vy zná­me. Ďalšou zau­jí­ma­vos­ťou je, že to bol muzi­ká­lo­vý cros­so­ver.

Epizóda začí­na pohľa­dom na smut­né­ho Barryho, kto­rý poze­rá muzi­ká­ly. Akcia na seba nene­chá­va dlho čakať – z inej pla­néty pri­chá­d­za návšte­va v zlo­že­ní Mon-El, Jonn a Supergirl (v kóme). Spôsobil jej to Music Meister a teraz je na Earth-1, hľa­dá Barryho. Keď ho nájde, aj jeho pri­ve­die do kómy.

Kara aj Barry sa oci­tajú v alter­na­tív­nej rea­li­te bez schop­nos­tí (tie im vysá­va Music Meister). V alter­na­tív­nej rea­li­te žijú ľudia, ktorí síce vyze­rajú ako ich blíz­ki, no nie sú to oni. Je to poňa­té v duchu 40.rokov – gan­gstri, večer­né klu­by s hudob­ným dopro­vo­dom (Kara a Barry). Music Meister ich obozna­mu­je s pra­vi­dla­mi – je tre­ba hrať podľa (nezná­me­ho) sce­ná­ru a nene­chať sa zabiť, inak umrú nao­zaj.

 Kara a Barry majú spie­vať pre Malcolma Merlyna (v alter­na­tív­nej rea­li­te má kaž­dý iné meno, no uve­di­em ich „pra­vé seri­á­lo­vé“), no unáša ich Joe West a dok­tor Martin Stein. Prosia ich, aby pohľa­da­li Iris, kto­rá zmiz­la. Nájdu ju, ako sa boz­ká­va s Mon-Elom, majú sa radi (a v tej­to rea­li­te je ich lás­ka zaká­za­ná, na štýl Rómea a Júlie). Podľa Kary a Barryho by to mali pove­dať rodi­čom – aby sce­nár napre­do­val. Iris a Mon-El idú za rodič­mi, ktorí to nao­ko akcep­tujú, no ako ich deti odí­du, vyhla­sujú si voj­nu.

V tej­to rea­li­te sa takmer všet­ko rie­ši spe­vom

V reál­nom sve­te Jonn, Cisco a Wally chy­tajú Music Meistera a dávajú ho do cely. Podľa jeho slov si Barry a Kara musia pomôcť sami. Tí sú v bit­ke gan­gov postre­le­ní a sú na tom zle (aj v rea­li­te). Cisco pomo­cou schop­nos­tí pre­ne­sie pra­vú Iris a pra­vé­ho Mon-Ela do muzi­ká­lo­vej rea­li­ty a oni dva zachra­ňujú svo­jich milo­va­ných.

Music Meister

Po návra­te do reál­ne­ho sve­ta im Music Meister hovorí, že im iba pri­šiel dať lek­ciu a odchá­d­za. Barry a Iris sa opäť zasn­ú­bia.

Záverečné zhr­nu­tie:

Zábavná epi­zó­da. Síce sme sa v deji nepo­su­nu­li a netu­ší­me kto je Savitar, ale to neva­dí. Nebolo to kla­sic­ké - chyť­me zlo­du­cha - ale nájdi­me samých seba. Seriál sa uká­zal z inej ‚zábav­nej­šej per­spek­tí­vy - pro­blémy sa rie­ši­li spe­vom. Herci uká­za­li aj svo­je hudob­né talen­ty a to, že v super­hr­din­skom seri­á­li spie­va­li nevi­dím ako pro­blém. Mohlo by sa to v bud­úcnos­ti zopa­ko­vať.

zdroj obráz­kov:yahoo


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
  • Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%5. února 2017 Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91% V dnešnom zhrnutí epizódy si nielen povieme, čo sa odohralo v seriáli Flash, ale aj akú ďalšiu zmenu priniesol Flashpoint a báť by sa mal nielen Barry. Epizóda začína akčne – Barry […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%3. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93% V dvadsiatej epizóde sa Barry snaží presvedčiť Tracy Brand, geniálnu študentku fyziky, že jej nápady mu môžu pomôcť navždy zastaviť Savitara. Tím Flash sa rozhodne vypátrať Tracy Brand, […]
  • Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)18. října 2016 Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľúbenému cestovaniu časom) nie tak, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich sérii. Čo […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E23 – 98%24. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E23 – 98% Záverečná epizóda tretej série seriálu The Flash priniesla dlho očakávaný finálny súboj Savitara s Flashom. Ako to dopadlo? Epizóda začína v parku, kde Barry drží v náručí umierajúcu […]
  • Flash S03E01 - Flashpoint - oficiálny popis epizódy21. září 2016 Flash S03E01 - Flashpoint - oficiálny popis epizódy Už len necelé dva týždne nás čakajú do premiéry tretej série amerického komiksového seriálu The Flash. Druhá séria končila veľkým cliffhangerom - Barry sa rozhodol zmeniť svoju minulosť a […]
  • Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94%29. března 2017 Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94% V dnešnej epizóde bojuje Flash s človekom s budúcnosti menom Abra Kadabra. Abra je technologicky vyspelý a na Earth-1 prišiel kradnúť technológie. Epizóda začína pohľadom na záporáka - […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95%10. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95% Po napínavom odhalení Savitarovej identity v predchádzajúcej epizóde sa dozvedáme, ako sa s touto informáciou vyrovnáva zvyšok tímu Flash. Epizóda začína presne tam, kde sme skončili - […]
  • Flash S03E01 - Zhrnutie epizódy (93%)5. října 2016 Flash S03E01 - Zhrnutie epizódy (93%) Dnes v noci sa na televízne obrazovky (aspoň v Amerike) vrátil komiksový seriál The Flash. Poďme si zhrnúť, čo sa udialo. Úvod epizódy ma pobavil. Barry sa chystá Iris pozvať na rande, no […]
  • Čo čaká Flasha po zimnej pauze?10. ledna 2017 Čo čaká Flasha po zimnej pauze? Z dva týždne sa vráti seriál Flash. Po napínavom zimnom finále, ktoré prinieslo novú hrozbu sa môžeme v druhej polovici série tešiť na nové aj staronové postavy, kopu akcie a samozrejme […]