Flash – zhrnutie epizódy –S03E14 (97%)

Flash – zhr­nu­tie epi­zó­dy –S03E14 (97%)
Ohodnoťte člá­nek

Tím Flash po úspeš­nom odvrá­te­ní invá­zie goríl na Earth-1 sa chys­tá spo­koj­ne oslá­viť Valentín. To ale neve­dia, že Grodd má v zálo­he ďal­ší plán a úspeš­ne sa dostá­va na Earth-1.

Začnem ako minu­le – nemám rada gori­ly. Vynásobte to tým, že je ich veľa, sú ozbro­je­né, ovlá­dajú tele­pa­tiu a chcú zni­čiť Central City. Nechcelo sa mi poze­rať epi­zó­du, ale tak dúfa­la som, že tie gori­ly tam budú napo­sle­dy.

Grodd a Flash majú med­zi sebou nie­čo ako šacho­vú hru, v kto­rej je Grodd vždy o krok napred. Flash je zúfa­lý a ako jedi­né rie­še­nie vidí, že Grodda zabi­je. Tento zlý nápad mu vyho­vorí Harry Wells. Wells vra­ví, že vždy je iná ces­ta a tak Barry pri­chá­d­za na iný nápad. S pomo­cou Cisca a Gypsy nájdu Solovara a dôjde na súboj goríl. Solovar vyhrá­va a armá­da goríl ho nasle­du­je späť na Earth-2. A Grodd ostá­va na Earth-1. Dať Grodda Argusu bolo veľ­mi cha­bé rie­še­nie, no domnie­vam sa, že ho šet­ria na ďal­šiu sériu. Nie kaž­dý seri­ál má k dis­po­zí­cii tele­pa­tic­kú gigan­tic­kú gori­lu.

V poza­dí gori­lie­ho prí­be­hu sto­jí valentín­sky motív (neja­ko nesko­ro, ale neva­dí to). Cisco flir­tu­je s Gypsy, pokra­ču­je aj vzťah med­zi Wallym a Jesse Quick. Vrcholom „valentín­skej epi­zó­dy“ je to, že Barry žia­da Iris o ruku. Odpoveď sa doz­vi­e­me v ďal­šej epi­zó­de. Snáď.

Záverečné zhr­nu­tie:

Opäť sme moh­li vidieť to, čo robí Flasha Flashom. Ukázal empa­tiu, milosť, nádej a záro­veň pre­fí­ka­nosť, aby zví­ťa­zil nad Groddom, bez toho, aby mu ublí­žil. Veľmi pek­ná epi­zó­da, kto­rá mi pri­po­me­nu­la zači­at­ky seri­á­lu.

Kristina Ištvánová

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Související příspěvky:

  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
  • Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%)25. února 2017 Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%) Flash išiel na Earth-2 zachrániť Harryho Wellsa do mesta goríl. Tam sa stretol so starým známym Groddom. Nemám rada opice a gorily, preto som sa na túto epizódu netešila. Úplne pokojne […]
  • Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%)21. listopadu 2016 Flash S03E06 – Zhrnutie epizódy (95%) Po týždňovej prestávke sa seriál Flash vrátil. Čo sa odohralo v šiestej epizóde? Epizóda začína Wallyho snom - ako je speedster Kid Flash. Wally sa domnieva, že prežíva len príliš živé […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95%10. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95% Po napínavom odhalení Savitarovej identity v predchádzajúcej epizóde sa dozvedáme, ako sa s touto informáciou vyrovnáva zvyšok tímu Flash. Epizóda začína presne tam, kde sme skončili - […]
  • Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%5. února 2017 Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91% V dnešnom zhrnutí epizódy si nielen povieme, čo sa odohralo v seriáli Flash, ale aj akú ďalšiu zmenu priniesol Flashpoint a báť by sa mal nielen Barry. Epizóda začína akčne – Barry […]
  • Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)18. října 2016 Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľúbenému cestovaniu časom) nie tak, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich sérii. Čo […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97%26. dubna 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97% Po mesačnej prestávke sa vrátil seriál Flash. Je cítiť, že do konca série ostáva už len pár epizód a preto sa stupňuje napätie. V dnešnej epizóde cestoval Flash do budúcnosti, aby odhalil […]
  • Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%)26. října 2016 Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%) Nová epizóda Flasha priniesla neslávne známeho Flashovho protivníka - Mirror Mastera. Scudder, aké je pravé meno pána zo zrkadla, túži po pomste svojmu bývalému parťákovi Leonardovi […]
  • Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%)27. listopadu 2016 Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%) Siedma epizóda seriálu Flash predstavila dvoch speedsterov, ukázala ľadovú kráľovnú Caitlin Snow v plnej paráde a zároveň odhalila identitu tajomného Alchemyho. Siedma epizóda začína […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93%3. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93% V dvadsiatej epizóde sa Barry snaží presvedčiť Tracy Brand, geniálnu študentku fyziky, že jej nápady mu môžu pomôcť navždy zastaviť Savitara. Tím Flash sa rozhodne vypátrať Tracy Brand, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *