Hra o trůny – The Red Woman (S06E01)

Hra o trů­ny – The Red Woman (S06E01)
Ohodnoťte člá­nek

Přinášíme obsah prv­ní­ho dílu šes­té sezó­ny seri­á­lu HBO.

Na Severu

Představitelka „Rudé ženy“ Melisandry Carice van Houten
Na Zimohradě truch­lí Ramsay (Iwan Rheon) nad smr­tí Myrandy (Charlotte Hope), ale slu­ho­vi při­ka­zu­je, že její mrt­vo­la má být pou­ži­ta jako krme­ní pro psy, niko­liv pohřbe­na. Jeho otec Roose Bolton (Michael McElhatton) ho varu­je, že i přes jejich vítěz­ství nad Stannisem Baratheonem, by v budouc­nu moh­li čelit hně­vu Lannisterů, a jako tako­vý, musí zajis­tit loa­ja­li­tu rodů na Severu. Viní Ramsayho ze ztrá­ty Sansy (Sophie Turner), kte­rá by jako dítě Eddarda Starka, moh­la být pou­ži­ta jako man­žel­ka hla­vy Severu. Roose hro­zí Ramsaymu, že pokud se mu ji nepo­da­ří najít, udě­lá za své­ho nástup­ce jeho dosud nena­ro­ze­né­ho syna.

Mezitím Sansa a Theon (Alfie Allen) prcha­jí přes neda­le­ké lesy. Jsou však nale­ze­ní Boltonovými vojá­ky, na kte­ré ale poslé­ze zaú­to­čí a zabi­jí je Brienne (Gwendoline Christie) a Podrick Payne (Daniel Portman) a zachrá­ní je tak. Theon zabi­je jed­no­ho z vojá­ků a zachrá­ní tak Podrickovi život. Brienne opět nabí­zí Sanse své služ­by, kte­rá je ten­to­krát při­jme.

V Dorne

Doran Martell (Alexander Siddig) obdr­ží zprá­vu o smr­ti Myrcelly a je roz­ru­še­ný, avšak on i Areo Hotah (DeObia Oparei) jsou vzá­pě­tí zavraž­dě­ni Ellarií (Indira Varma) a Tyene (Rosabell Laurenti Sellers), zatím­co palá­co­ví strá­ží této rebe­lii při­hlí­ží bez povšim­nu­tí. Ellaria při tom řek­ne Doranovi, že jeho lidé byli nespo­ko­je­ní s jeho nečin­nos­tí pro­ti Lannisterům. Jak Doran zemře, pro­sí aby ušet­ři­ly ale­spoň život jeho jedi­né­ho syna, ale Ellaria sli­bu­je, že sla­bí lidé nikdy nebu­dou vlád­nout Dorne zno­vu.

V Královském přístavišti[editovat | edi­to­vat zdroj]
Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) při­plou­vá do Králova pří­sta­viš­tě nesou­cí mrt­vě tělo Myrcelly a vra­cí se ke své sestře Cersei (Lena Headey). Ta mu vyprá­ví pro­roc­tví, kte­ré jí Maggy Žába řek­la jako dítě­ti, když jí bylo řeče­no, že všech­ny její děti zemřou před ní a nikdo ji nezbu­de. Jaime se sli­bu­je pomstít všem, kte­ří ublí­ží Lannisterům a chce, aby mu Cersei zůsta­la nablíz­ku.

Na dru­hé stra­ně měs­ta, Margaery (Natalie Dormer), kte­rá je stá­le drže­na v sep­tu, hovo­ří s Nejvyšším vrab­čá­kem (Jonathan Pryce). Prosí ho, aby se moh­la setkat s bra­t­rem, on jí to ale nedo­vo­lí.

Doranův syn Trystane Martell (Toby Sebastian) je stá­le ješ­tě na své lodi, kte­rá zakot­vi­la v Králově pří­sta­viš­ti, kde zdo­bí kame­ny pro Myrcellyn pohřeb. Obara (Keisha Castle-Hughes) a Nymeria (Jessica Henwick) jsou v palub­ní jeho lodi a vstou­pí do jeho kabi­ny, aby jej zabi­ly. Trystane vyzve k sou­bo­ji Nymerii, nako­nec jej ale zeza­du pro­bod­ne Obara.

V Meereenu

Tyrion (Peter Dinklage) a Varys (Conleth Hill) se pro­há­ze­jí uli­ce­mi, kte­ré jsou z důvo­du nepří­tom­nos­ti Daenerys a stra­chu ze Synů Harpyje z vel­ké čás­ti prázd­né. Tyrion si vší­má, že počet nepřá­tel Daenerys ros­te, včet­ně býva­lých otro­ků a mis­trů. Varys mu sli­bu­je, že jeho špi­o­ni najdou vůd­ce Synů Harpyje. Oba pak uvi­dí, že někdo zapá­lil lod­ní pří­stav v Meereenu a Tyrion si rázem uvě­do­mí, že Daenerysiny síly (lodě) nebu­dou schop­ny plout do Westerosu.

U Dothraků

Daario (Michiel Huisman) a Jorah (Iain Glen) i nadá­le pát­ra­jí po Daenerys (Emilia Clarke). Jorah si taj­ně vší­má zhor­šu­jí­cí­ho se naka­že­ní šedým lupem, ale i nadá­le ho udr­žu­je v taj­nos­ti. Najdou její prs­ten ve stře­du otis­ků tisí­ce kopyt, z čehož odvo­dí, že byla zaja­ta Dothraky.

Mnoho mílí dale­ko je Daenerys před­ve­de­na před kha­la Mora (Joe Naufahu) jako jejich zajat­ky­ně. Moro ji chce zpo­čát­ku jako svo­ji otro­ky­ni, ale když mu Daenerys vysvět­lí, že je vdo­vou do kha­lo­vi Drogovi, je při­nu­cen se k ní cho­vat s úctou; jak kážou tra­di­ce. Daenerys požá­dá Mora, aby se moh­la vrá­tit zpět do Meereenu, ale ten­to odmí­tá, pro­to­že vdo­vy kha­lů musí žít své živo­ty ve Vaes Dothrak, na Dothrackém posvát­ném mís­tě, jako sou­část Dosh Khaleen.

V Bravos

Arya Stark (Maisie Williams) je nyní osle­pe­na a je poslá­na žeb­rat na uli­ci. Waif, dív­ka bez tvá­ře, vyhle­dá Aryu obje­ví a nutí ji s ní bojo­vat pomo­cí dře­vě­né tyče. Arya sou­boj kvů­li sle­po­tě pro­hra­je a Waif sli­bu­je, že se vrá­tí násle­du­jí­cí den a sou­boj si zopa­ku­je.

Na zdi

Po vraž­dě Jona Sněha (Kit Harington), jeho zlo­vlk Duch začne výt, když začne vychá­zet nad Černým hra­dem slun­ce, což při­ta­hu­je pozor­nost sera Davose (Liam Cunningham), Edda (Ben Crompton) a něko­li­ka dal­ších věr­ných. Vyprostí Ducha z jeho blíz­kos­ti a vez­mou Jonovo tělo do skla­diš­tě, načež je navští­ví Melisandra (Carice Van Houten) kte­rou trá­pí, že ve své vizi v pla­me­nech vidě­la Jona v bitvě o Zimohrad. Jeho věr­ní a bojác­ní se zamknout před vzbou­řen­ci, s výjim­kou Edda, kte­rý se poti­chu vytra­tí z Černého hra­du, aby zajis­til pomoc od Divokých.

Ser Alliser (Owen Teale) svo­lá­vá dal­ší čer­né bra­t­ry a pře­bí­rá odpo­věd­nost za vraž­du Jona. Několik čer­ných brat­ří obvi­ňu­je Thorna a dal­ší důstoj­ní­ky ze zra­dy, ale Thorne má vět­ši­nu z nich na své stra­ně, a řek­ne jim, že pokud by ho neza­bil, tak by Jon zni­čil Noční hlíd­ku tím, že spo­lu­pra­co­val s Divokými. Alliser a ostat­ní vzbou­řen­ci pak obklo­pu­jí skla­diš­ti a sli­bu­jí Davosovi a Jonovým věr­ným amne­stii, pokud se vzda­jí, ale záro­veň hro­zí, že zaú­to­čí v pří­pa­dě, že do sou­mra­ku neo­te­vřou dve­ře.

Na jiném mís­tě se Melisandra, kte­ré je roz­mr­ze­lá po Stannisově poráž­ce a Jonově smr­ti, chys­tá v její lož­ni­ci ke spán­ku. Když se svlé­ká, sun­dá si rubí­no­vý náhr­del­ník, a odha­lí tak své o mno­ho let star­ší tělo než se původ­ně zdá­lo být.


Detaily o článku Rudá žena

Wikipedie

Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)24. května 2016 Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04) Obsah 4. dílu 6. série seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 16.5.2016 na HBO. Epizoda začíná příběhem Jona Sněha (Kit Harington) na Černém hradu, který se chystá odejít od Noční […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
  • Hra o trůny – The Door (S06E05)24. května 2016 Hra o trůny – The Door (S06E05) Tak máme první spoilery ze seriálu. Sepsal jsem obsah posledního dílu seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 23.5.2016 na HBO. Na zdi Sansa a Brien konfrontovali Malíčka a zeptali se, […]
  • Shingeki no Kyojin - 6- díl28. června 2017 Shingeki no Kyojin - 6- díl Svět, který viděla: Obrana Trostu (2. část) Po Erenově smrti zůstává Armin sedět na střeše a podléhá úplnému psychickému zhroucení. Když ho najde Connie Springer, Armin ho ani nevnímá. S […]
  • Smrt Ramsay Boltona20. června 2016 Smrt Ramsay Boltona Pro fanoušky spoilerů jsem připravil krátké video z předposlední epizody 6. série. To je už dlouho očekávaná smrt vraha svého adoptivního otce a mnoho dalších. Ramsay Boltona […]
  • Hra o trůny - Bitva bastardů26. června 2016 Hra o trůny - Bitva bastardů Obsah předposledního dílu  6. série seriálu Hra o trůny. V Meereenu Daenerys (Emilia Clarke) a Tyrion (Peter Dinklage) diskutují o tom, jak se vypořádat s flotilou otrokářů. Daenerys, […]
  • Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 %20. června 2016 Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 % Tak Ramsay Bolton je mrtev. Tedy doufám, že ti, co čtou tento článek, už předposlední díl viděli a že tento spoiler až tak nevadí. Samozřejmě neřeknu, kdo ho zabil a jak skončila bitva o […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […]
  • 7 životů - Další obsazení – Glenn Close a Willem Dafoe13. prosince 2017 7 životů - Další obsazení – Glenn Close a Willem Dafoe “Výběr herců se nám opravdu povedl ve všech směrech,” podotýká scénárista Max Botkin. “Je to nádherný mix legendárních talentů jako Glenn Closeová a Willem Dafoe, s jednou z […]
  • Shingeki no Kyojin 22. díl7. září 2017 Shingeki no Kyojin 22. díl Poražení: 57. expedice mimo zdi (6. část) Levi a Mikasa pronásledují ženského titána. Levi se Mikasy ptá, zda je Eren naživu. Mikasa si je jistá, že je. Podle ní bylo cílem titánky Erena […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *