Hodor


Hra o trůny – The Door (S06E05)

Tak máme prv­ní spo­i­le­ry ze seri­á­lu. Sepsal jsem obsah posled­ní­ho dílu seri­á­lu Hra k Trůny, kte­rý šel v pon­dě­lí 23.5.2016 na HBO.

Na zdi

Sansa a Brien kon­fron­to­va­li Malíčka a zepta­li se, jest­li ví, jaký byl Ramsay Bolton. On ji vysvět­lí, že to nevě­děl a oče­ká­val, že je méně zlý. A dopo­ru­čí jim nové­ho přá­te­le v bitvě pro­ti Boltonům.

Sansa se vrá­tí na hrad a spo­leč­ně řeší s Davosem, jak pora­zit Boltony a jaké mají vlast­ně přá­te­le, se kte­rý­mi můžou bojo­vat. Sansa lže Johnovi o tom, jak se dozvě­dě­la o nových přá­te­lích. Nakonec se dohod­nou a ve sku­pi­ně Briene, Tormundem, Rudou kněž­kou, Podrickem a něko­li­ka dal­ší­mi vyra­zí z hra­du.

U Dothaků

Jorah se setká­vá s Denerys. Říká ji, že ji taj­ně milu­je a uka­zu­je ji, že se naka­zil Lupusem a ze brzy prav­dě­po­dob­ně zemře, že se jeho náka­za roz­ši­žu­je. Opouští sku­pi­nu, aby našel lék a mohl se vrá­tit zno­vu ochra­ňo­vat svou krá­lov­nu

Na Železných ostrovech

U moře se volí nový král. První na řadu vystou­pí Yara, kte­rá vyslo­ví své myš­len­ky. Dav vojá­ků krá­lo­ství vyzdvih­ne jedi­né­ho potom­ka krá­le Theona, kte­rý dopo­ru­čí zno­vu Yaru. Třetí je bra­tr krále,Euron,  kte­rý svo­ji sestře­ni­ci a bra­tran­ce svý­mi slo­vy pře­mů­že a zís­ká tím vět­ši­nu, kte­rá ho zvo­lí. Vyzdvihne, že poje­de za krá­lov­nou Daenerys, a ože­ní se s ní.

Při vol­bě nové­ho krá­le je Euron při koru­no­va­ci sko­ro uto­pen, ale oži­je. Během jeho koru­no­va­ce ute­če Yara s Theonem a se svou dru­ži­nou ukrad­nou nej­lep­ší lodě, a tak zne­mož­ní nové­mu krá­li, aby je zabil.

V Bravosu

Arya postup­ně se učí a neu­stá­le boju­je pro­ti své pro­tiv­ni­ci. Po skon­če­ní boje ji zažá­dá Jaqen H’ghar, aby zabi­la jed­nu hereč­ku jedem. Arya se pro­to zúčast­ní diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní, kte­ré paro­du­je její vstup do Králova pří­sta­viš­tě, jak si její sest­ra Sansa chtě­la vzít krá­le, jak byla vzpou­ra a důsled­kem byl krá­lem sťat její otec. Po před­sta­ve­ní pozo­ru­je her­ce a hle­dá důvod, proč by měla bít hereč­ka zabi­ta. Pochybuje o správ­nos­ti své­ho úko­lu, ale je pře­svěd­če­na Jaqenem, že je to nut­né. „Smrt si nevy­bí­rá mezi dob­rý­mi a zlý­mi“

V Meerenu

Tirion a Varis hle­dá novou spo­jen­ky­ni. Tou se stá­vá Rudá kněž­ka

Za zdí

Bran s Tříokým havra­nem sle­du­je, jak Lesní děti tvo­ří prv­ní­ho Nočního krá­le. Po pro­bu­ze­ní  je to Branovi vysvět­le­no, že je to vlast­ně na obra­nu před lid­mi.

Jakmile všich­ni spí, tak Bran neo­do­lá se zno­vu vrá­tit do sně­ní a obje­ví se mu Noční král se svo­jí armá­dou, kte­rý jej chyt­ne. Po pro­bu­ze­ní zjis­tí, že je ozna­čen a už, že se před mrt­vou armá­dou a Nočními krá­li neza­chrá­ní. Je pro­to nucen se dou­čit posled­ní věci, kte­ré jej lze nau­čit a vrá­tí se zno­vu s Tříokým havra­nem na Černý hrad, kde sle­du­je dět­ství Hodora.

Během sně­ní postup­ně nemrt­ví pře­ko­ná­va­jí zábra­ny, Lesní děti jejich úkryt brá­ní, ale jsou nuce­ni utéct, Hodor je ve stre­su, a tak jej musí Bran pře­vzít, ale díky tomu, že vznik­lo spo­je­ní mezi minu­los­tí, kde Bran aktu­ál­ně je, a pří­tom­nos­tí, kde je nut­né utéct, tak se poško­dí ve vizi Hodorův mozek a z nor­mál­ní­ho klu­ka se, v rám­ci epi­lep­tic­ké­ho záchva­tu, stá­vá Hodor, kte­rý je v pří­tom­nos­ti posled­ní záchra­nou Brana a jeho kama­rád­ky Merry, kte­ří utí­ka­jí do lesa před armá­dou nemrtvých.

V rám­ci pro­po­je­ní minu­los­ti a pří­tom­nos­ti se Hodor v minu­los­ti změ­ní na člo­vě­ka, kte­rý umí jenom slo­vo „Hodor“, kte­ré vznik­lo z jeho posled­ních slov před smr­tí „Hold The Door“ (drž dve­ře)-> Hodor

 

Hra o trůny – The Door (S06E05)
Ohodnoťte článek

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Mikrob a Gasoil - 60 %24. května 2016 Mikrob a Gasoil - 60 % Čtrnáctiletý Daniel prožívá všední dny doma i ve škole bez velkého zájmu. Život ho nebaví a běžné legrácky spolužáků mu nepřijdou nijak duchaplné. Je trochu jiný než ostatní a svou […]
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […]
  • Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code)10. června 2006 Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code) Tak a je to tady. Nejočekávanější film letošního roku se dostal na plátna kin a zaplnil tak sály spoustou lidí. Zajímá Vás co kolem něj vyvolává takový rozruch? O čem je, kolik stál, jak […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
  • Hra o trůny – The Red Woman (S06E01)9. června 2016 Hra o trůny – The Red Woman (S06E01) Přinášíme obsah prvního dílu šesté sezóny seriálu HBO. Na Severu Představitelka „Rudé ženy“ Melisandry Carice van Houten Na Zimohradě truchlí Ramsay (Iwan Rheon) nad smrtí Myrandy […]
  • Zlatý podraz24. září 2018 Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí od amerických mormonů vedených trenérem Johnem Trusilem hrát basketbal. Domluvil jim to trenér národního […]
  • Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%)25. února 2017 Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%) Flash išiel na Earth-2 zachrániť Harryho Wellsa do mesta goríl. Tam sa stretol so starým známym Groddom. Nemám rada opice a gorily, preto som sa na túto epizódu netešila. Úplne pokojne […]
  • Flash – zhrnutie epizódy –S03E14 (97%)5. března 2017 Flash – zhrnutie epizódy –S03E14 (97%) Tím Flash po úspešnom odvrátení invázie goríl na Earth-1 sa chystá spokojne osláviť Valentín. To ale nevedia, že Grodd má v zálohe ďalší plán a úspešne sa dostáva na Earth-1. Začnem ako […]
  • Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 %20. června 2016 Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 % Tak Ramsay Bolton je mrtev. Tedy doufám, že ti, co čtou tento článek, už předposlední díl viděli a že tento spoiler až tak nevadí. Samozřejmě neřeknu, kdo ho zabil a jak skončila bitva o […]
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *