Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha

Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha

35793957
35793957
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před sed­mi měsí­ci zača­la padat oblo­ha. Stařešina posvát­né­ho kme­nu, jehož sou­čás­tí byl i opi­čák Kovo, se chys­tal zahá­jit posvát­nou hos­ti­nu, když se zača­lo dít něco, co nikdo ješ­tě nikdy nevi­děl ani neza­žil. Na nebi se obje­vi­lo malé pla­nou­cí světýl­ko a pohy­bo­va­lo se smě­rem k Erdasu, co bylo dost zvlášt­ní, pro­to­že ostat­ní hvězdy se nehý­ba­ly. Tohle se sta­lo tak dáv­no, že Kovo ješ­tě neměl ani jmé­no. Jediné, co si z toho pama­to­val, bylo, že všich­ni najed­nou zved­li oči od jíd­la, pohléd­li na nebe a napadlo je to samé - padá oblo­ha. Ani mat­ka Kova nechá­pa­la, co se to vlast­ně děje a jen lomi­la ruka­ma.

Každý večer se Kovův kmen schá­zel a zkou­mal světýl­ko, kte­ré se blí­ži­lo. Kovův kmen netu­šil, kam dopad­ne a tak se usnes­li, že vyšlou něko­ho to zjis­tit. Volba padla prá­vě na Kova, kte­rý na to byl vel­mi hrdý. Všichni mu na ces­tu zazpí­va­li a jeho mat­ka se s ním tkli­vě roz­lou­či­la. Kovo tedy šel. Avšak ne sám. Všiml si, že po ces­tě putu­jí dal­ší divo­ká zví­řa­ta. Došel tedy až k posvát­né­mu stro­mu. Najednou při­šla ohrom­ná rána - byl to opad záhad­né­ho světýl­ka. Byla to tako­vá síla, že Kovo omdlel. Když se pro­bral, uvi­děl totál­ní spoušť. V tu chví­li mu také došlo, že jeho kmen už není.

Zjistil však pozo­ru­hod­nou udá­lost - jak on, tak i ostat­ní zví­řa­ta pří­tom­ná dopa­du, byla najed­nou sil­něj­ší než dřív. Byl pří­tom­ný u Stromu, jenž byl posvát­ný a něco našel v jámě blíz­ko něj - vej­ce. Mezitím se jis­tý muž v kápi pohy­bo­val ve svi­tu měsí­ce jako stín. Momentálně měl u sebe muže jmé­nem Hazíl, kte­ré­ho násil­ně vyslý­chal. Ptal se na mla­dé lidi, kte­ří byli v docích, při­čemž si obsta­ra­li záso­by a čer­stvou vodu. Byli tam pou­ze přes noc a pak puto­va­li dále. Nebyl to zrov­na pří­jem­ný výslech, pro­to­že Hazíl visel kot­ní­ky přes okraj kamen­né­ho mola.

Když se tajem­ný muž roz­ho­dl, že vyslý­cha­ný nemá dále už co poskyt­nout, tak mu sebral jeho spi­ri­tu­ál­ní zví­ře - Pou. Hazíl byl straš­ně vydě­še­ný a ješ­tě víc, když spat­řil jed­no­ho z Velkých stráž­ců - Urazu. Někde v dál­ce sedě­la Abeke ve vra­ním hnízdě a hle­dě­la na vod­ní hla­di­nu, jenž se jevi­la neklid­nou. Po chví­li za ní při­šel Rolan. Dělal si o Abeke sta­ros­ti, pro­to­že už něko­lik dní nic nejed­la. Ani se tomu moc nedi­vil. Přišla o Urazu a moc ji to trá­pi­lo. On sám si nedo­ká­zal před­sta­vit, že by neměl svou soko­li­ci Essix. I o tu měl jis­té sta­ros­ti, pro­to­že se cho­va­la dost div­ně.

Trochu s Abeke o Essix žer­to­val, ale ona mu pově­dě­la, že on má aspoň něja­ké spi­ri­tu­ál­ní zví­ře. Jak se chý­lil čas, všich­ni vědě­li, že blí­ží roz­ho­du­jí­cí bitva pro­ti Zerífovi a Žerfovi, kte­rý se naštěs­tí ješ­tě nesta­čil vylíh­nout z inkri­mi­no­va­né­ho vej­ce. Ale to se mělo brzy změ­nit. Nadešel čas bitvy. Mej-lin, Rolan, Takoda, Kovo i všich­ni ostat­ní bojo­va­li srd­na­tě, ovšem pak při­šel šok - Zerf se vylíhl. Bohužel jen tak tak uchrá­ni­li své živo­ty. Nyní byla na řadě Abeke, Šejnovi, Kiratovi a ostat­ních. Začala krva­vá vál­ka mezi nimi Žerfem. Ten už je měl na dosah chřtá­nu.

Čtvrtý díl dru­hé řady je opět mimo­řád­ně pove­de­ný. Je to napí­na­vé, čti­vé, obál­ka je nama­lo­va­ná úpl­ně doko­na­le. Ten design ságy Spirit Animals asi jen těž­ko něco pře­ko­ná. Doporučuju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 176 stran.

Knihu může­te zakou­pit zde za 199 Kč.

  • Autor: Jonathan Auxier
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní:26. 04. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,00858 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60899 KB. | 04.10.2022 - 07:09:06