Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Špión, který mi dal kopačky (Meg Griffinová rozdává rány po Praze)

Špión, který mi dal kopačky (Meg Griffinová rozdává rány po Praze)

Spion03
Spion03

Audrey se svo­jí kama­rád­kou Morgan osla­vu­je v baru naro­ze­ni­ny, ale nemá pří­liš dobrou nála­du. Její pří­tel jí prá­vě dal kopač­ky a Audrey se s tím neu­mí poprat. Bere to jako dal­ší věc, kte­rá se jí nepo­da­ři­la, a to jí štve. Morgan je opro­ti ní nespou­ta­ná a bere život s humo­rem. Spolu tak tvo­ří dvo­ji­ci kama­rá­dek, kte­ré si vše svě­řu­jí a pomá­ha­jí si. Morganinu pomoc oce­ní Audrey ve chví­li, kdy jí před oči­ma zemře býva­lý pří­tel Drew. Ještě před smr­tí ale požá­dá Audrey, aby se vyda­la do Evropy na taj­né setká­ní a pokra­čo­va­la tak v jeho prá­ci. Audrey se vydá­vá, ač nera­da, do Vídně, kde má být schůz­ka s taj­ným mužem. Kamarádku Morgan bere opět s sebou, aby se ve svě­tě neztra­ti­la. Setkání ve Vídni ale dopad­ne kata­stro­fál­ně, a tak se obě neroz­luč­né kama­rád­ky vydá­va­jí na dal­ší ces­tu po Evropě. Jejich ces­ta je vel­mi dob­ro­druž­ná, plná neko­neč­ných zvra­tů a pře­kva­pe­ní, ale to dvo­ji­ci neod­ra­dí ke spl­ně­ní jejich spo­leč­né­ho úko­lu.

Scénář k fil­mu napsa­la Susanna Fogel s Davidem Isersonem. Pro Isersona je to prv­ní účast na scé­ná­ři pro film, zatím psal scé­ná­ře pou­ze pro TV. Pro Fogelovou je to nejen dru­hý scé­náris­tic­ký počin, ale záro­veň i dru­há reži­sér­ská prá­ce (Life Partners). Filmy mají stej­né to, že v něm účin­ku­jí dvě hlav­ní hrdin­ky, kte­ré jsou si navzá­jem pro­ti­kla­dem, a kom­bi­nu­je se v nich kome­di­ál­ní styl s dra­ma­tic­ký­mi scé­na­mi.

Do hlav­ních rolí byly obsa­ze­ny hereč­ky Mila Kunis a Kate McKinnon Berthold. Obě dvě jsou ve sku­teč­nos­ti odliš­né vzhle­dem, stej­ně jako ve fil­mu. V něm navíc ješ­tě muse­ly mít i odliš­né cha­rak­te­ry a cho­vá­ní. To se jim poda­ři­lo zahrát vel­mi pře­svěd­či­vě, pro­to­že obě mají zku­še­nos­ti s kome­di­ál­ním žánrem. Kunisová si zahrá­la v něko­li­ka TV kome­di­ál­ních seri­á­lech a fil­mech, McKinnonová pak ve fil­mech Holky na tahu a Krotitelé duchů. Jejich pro­tiv­ní­kem je agent Drew, kte­ré­ho si zahrál Sam Heughan. Mým prv­ním dojmem bylo, že to je mlad­ší bra­tr či dvoj­če her­ce Henryho Cavilla. Nejenže mají vel­mi podob­né rysy, včet­ně mod­rých očí, ale mají i vel­mi podob­né role agen­tů a pro­sla­vi­ly je seri­á­ly (Cizinka, Tudorovci). Zajímavé by bylo, kdy­by oba dva byli obsa­ze­ni do stej­né­ho fil­mu, nej­lé­pe do rolí pro­tiv­ní­ků.

Snímek pat­ří mezi fil­my, kde tvůr­ci natá­če­li na růz­ných mís­tech. Hlavní hrdin­ky, a s nimi i celý fil­mo­vý štáb, tak ces­to­val nejen do Vídně, ale také do Paříže, do Amsterodamu, do Berlína a také do Prahy.

Snímek je akč­ní kome­die, s tro­chou čer­né­ho humo­ru. Zápletka je dob­rá, ale ces­to­vá­ní a plně­ní nebez­peč­né mise je opa­ko­va­ným téma­tem (Špión, Mission:Impossible,ad.), včet­ně špič­ko­vá­ní mezi ústřed­ní dvo­ji­cí. Film ale umož­ňu­je nená­roč­nou zába­vu s tro­chou dob­ro­druž­ství pro léto.

Hodnocení: 55 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Stranger Things - Season 42. července 2022 Stranger Things - Season 4 O čtvrté sérii světoznámého fenoménu jménem Stranger Things se toho dá říct mnoho. Vlastně se toho dá říct TOLIK, že by se v tom nezkušený recenzent mohl klidně ztratit a už se nikdy z […] Posted in TV Recenze
  • Divergence - 75 %5. června 2022 Divergence - 75 % Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policajt v Beverly Hills II18. února 2022 Policajt v Beverly Hills II Polda z Beverly Hills II je americká akční buddy komedie z roku 1987, kterou režíroval Tony Scott, scénář napsali Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy. Jedná […] Posted in Speciály
  • Policajt v Beverly Hills4. února 2022 Policajt v Beverly Hills Policajt z Beverly Hills je americká policejní akční komedie z roku 1984, kterou režíroval Martin Brest, napsal Daniel Petrie Jr. a v níž hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy jako Axel Foley, […] Posted in Speciály
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny14. prosince 2021 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vetřelci - Vasquezová, nespletli si tě někdy s chlapem?21. listopadu 2021 Vetřelci - Vasquezová, nespletli si tě někdy s chlapem? Poručík Elen Rypleiová se po události s vetřelcem na nákladní lodi Nostromo dala do hybernace a o třicet let později ve vesmíru našla loď společnosti Wayland-Yutani Sulaco a probudí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Akta X: Chci uvěřit21. listopadu 2021 Akta X: Chci uvěřit Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kosti a skalp - Konečně takový hororový western, na který jsem dlouho čekal.14. října 2021 Kosti a skalp - Konečně takový hororový western, na který jsem dlouho čekal. Už dlouho se snažím najít nějaký hororový western, který by mě skutečně dostal. A tak je celkem logické, že jsem se na snímek „Bone Tomahawk“ těšil, mimo jiné i proto, že je to snímek […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vetřelci - Už je to 35 let, co vznikl 2. vetřelčí film28. července 2021 Vetřelci - Už je to 35 let, co vznikl 2. vetřelčí film "Vetřelci" jsou jasným příkladem toho, že pokračování mohou být velmi dobrá. Možná nepřekoná originál, ale pořád je to tak dobrý film, že si ho nenechte ujít. "Vetřelci" jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61742 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56736 KB. | 04.07.2022 - 08:22:54