Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Spin-off hry Legacy of Kain, Nosgoth, zrušen

Spin-off hry Legacy of Kain, Nosgoth, zrušen

tittle
tittle

Nosgoth, kom­pe­ti­tiv­ní mul­tipla­ye­ro­vý spin-off hry Legacy of Kain byl zru­šen. Vydavatel Square-Enix řekl, že vol­ně dostup­ná hra lidí pro­ti upí­rům nebu­de vydá­na, i když už strá­vi­la rok na Steamu v před­čas­ném pří­stu­pu.

„Nebylo jed­no­du­ché při­jít s tím­to roz­hod­nu­tím, “ uvá­dí pro­hlá­še­ní zve­řej­ně­né na foru Square-Enix. „Bylo nám potě­še­ním vytvá­řet hru s vaší pomo­cí, ale nako­nec její popu­la­ri­ta nevzrost­la nato­lik, abychom byly schop­ni ve vývo­ji pokra­čo­vat. “

Servery budou vypnu­ty 31. květ­na, do té doby mohou hrá­či nor­mál­ně pokra­čo­vat v hra­ní. I když už hrá­či nemo­hou ve hře naku­po­vat za oprav­do­vé pení­ze, Square-Enix dodá­vá, že veš­ke­ré plat­by při­ja­té od prv­ní­ho břez­na budou vrá­ce­ny.

1

Zdroj: Eurogamer


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46612 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56540 KB. | 03.07.2022 - 13:02:23