Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Spider-Man na DVD

Spider-Man na DVD

pravitko
pravitko

S vel­kou sílou při­chá­zí nabou­cha­ná DVD!!!


Spider-Man na DVD
S vel­kou sílou při­chá­zí nabou­cha­ná DVD!!!

SPIDER-MAN: JEDNODISKOVÁ VERZE (BONTON Home Entertainment - 999,-Kč)

ZVUK

Dolby Digital 5.1: ang­lic­ky, Dolby Digital 5.1: čes­ky, Dolby Digital 5.1: rus­ky.

TITULKY

České, ang­lic­ké, hind­ské a rus­ké.

DISK OBSAHUJE

Přímá vol­ba scén, komen­tá­ře (reži­sé­ra, pro­du­cen­ta,...), upou­táv­ky a TV spo­ty, fil­mo­gra­fie, hudeb­ní videa, HBO doku­ment o natá­če­ní, doku­ment „Spider-Mania“, Screen tes­ty, sma­za­né scé­ny, his­to­ric­ký doku­ment „Spider-Man:“ The Mythology of the 21st Century; hra, DVD-Rom - Hra od Activision (demo s plně hra­tel­ný­mi dvě­mi úrov­ně­mi), tři exklusiv­ní Marvelovy komiksy, zábě­ry kamer z růz­ných úhlů a mno­ho dal­ší­ho...

SPIDER-MAN: DVOUDISKOVÁ VERZE (BONTON Home Entertainment - 1299,-Kč)

ZVUK

Dolby Digital 5.1: ang­lic­ky, Dolby Digital 5.1: čes­ky, Dolby Digital 5.1: rus­ky.

TITULKY

České, ang­lic­ké, hind­ské a rus­ké.

DISKY OBSAHUJÍ

Interaktivní menu, pří­má vol­ba scén. Disk 1 - poznám­ky pro­duk­ce a his­to­ric­ká fak­ta, komen­tář her­ců a fil­mo­vých tvůr­ců, komen­tář reži­sé­ra, komen­tář čle­nů spe­ci­ál­ních efek­tů, fil­mo­gra­fie, zábě­ry z více úhlů kame­ry, hudeb­ní video, TV spo­ty, fil­mo­vá upou­táv­ka a  DVD ROM. Disk 2 - pro­fil hudeb­ní­ho skla­da­te­le, pro­fil reži­sé­ra, HBO doku­ment z natá­če­ní, doku­ment „SPIDER-MANIA“, doku­ment „Spider-Man: Mýtus 21. sto­le­tí“, archív komik­sů Spider-Mam, gale­rie gau­ne­rů, lás­ky Petera Parkera, umě­lec­ká gale­rie komik­sů a kre­seb, foto­ga­le­rie, kos­tým­ní a make-up zkoušk, kame­ro­vé zkouš­ky a DVD ROM.

SPIDER-MAN: TŘÍDISKOVÁ VERZE (BONTON Home Entertainment - 1499,-Kč)

ZVUK

Dolby Digital 5.1: ang­lic­ky, Dolby Digital 5.1: čes­ky, Dolby Digital 5.1: rus­ky.

TITULKY

České, ang­lic­ké, hind­ské a rus­ké.

BALENÍ OBSAHUJE

Interaktivní menu, pří­má vol­ba scén. Disk 1 - poznám­ky pro­duk­ce a his­to­ric­ká fak­ta, komen­tář her­cům fil­mo­vých tvůr­ců, komen­tář reži­sé­ra, komen­tář čle­nů spe­ci­ál­ních efek­tů, fil­mo­gra­fie, zábě­ry z více úhlů kame­ry, hudeb­ní video, TV spo­ty, Filmová upou­táv­ka a  DVD ROM. Disk 2 - pro­fil hudeb­ní­ho skla­da­te­le, pro­fil reži­sé­ra, HBO doku­ment z natá­če­ní, doku­ment „SPIDER-MANIA“, doku­ment „Spider-Man: Mýtus 21. sto­le­tí“, archív komik­sů Spider-Man, gale­rie gau­ne­rů, lás­ky Petera Parkera, umě­lec­ká gale­rie komik­sů a kre­seb, foto­ga­le­rie, kos­tým­ní a make-up zkouš­ky, kame­ro­vé zkouš­ky a DVD ROM. Disk 3 - pís­ně ze soun­d­trac­ku k fil­mu. Balení dále obsa­hu­je bro­žur­ku a bohu­žel neob­sa­hu­je doku­ment Filmoví mutan­ti Stana Lee.

Spider-Man

Typ fil­mu:

Akční

Země a rok:USA 2001
Délka:121 minut
Režie:Sam Raimi
Scénář:David Koepp
Kamera:Don Burgess
Hudba:Danny Elfman
Hrají:

Tobey Maguire, Kirsten Dunstová, Willem Dafoe, James Franco a dal­ší...

Hodnocení:90/100

WWW.DVDEXPRESS.CZ


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,62246 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56581 KB. | 02.07.2022 - 06:17:59