Kritiky.cz > Recenze knih > Spider-Man - Čtení s maskou

Spider-Man - Čtení s maskou

Spiderman

Pavoučí muž se jako lite­rár­ní posta­va obje­vil popr­vé v komik­su v roce 1962. O rok poz­dě­ji už mu byl věno­ván vlast­ní komiks a jeho popu­la­ri­ta zača­la str­mě stou­pat. Spider-Man to dotá­hl z komik­sů na trič­ka, pol­štář­ky, hrač­ky, ale i dal­ší lite­rár­ní žán­ry. Fiktivní posta­va podiv­né­ho stře­do­ško­lá­ka Petera Parkera, kte­rý v dět­ství osi­řel, byl šika­no­ván a po kous­nu­tí pavou­kem se začal měnit za pavou­čí­ho muže, pro­nik­la i do dět­ské lite­ra­tu­ry.

Pro čte­ná­ře od pěti let je urče­ný sešit Spider-Man. Čtení s mas­kou. Sází na vel­ké, akč­ní barev­né obráz­ky, čle­ně­ný, poměr­ně krát­ký text a mas­ku Spider-Mana z pev­něj­ší­ho kar­to­nu, díky kte­ré může čte­nář po hla­vě sko­čit do Spider-Manova svě­ta!
Sympatické je mot­to pří­bě­hu: „S vel­kou mocí je spo­je­ná vel­ká zod­po­věd­nost.“ Na násle­du­jí­cích strán­kách je vyprá­věn nud­ný život Petera Perkera, kte­rý skon­čí kous­nu­tím radi­o­ak­tiv­ní­ho pavou­ka na škol­ním výle­tě do vědec­kých labo­ra­to­ří. Nově naby­té schop­nos­ti se Peter nau­čil ovlá­dat, aby si při­vy­dě­lal, stal se pro­fe­si­o­nál­ním zápas­ní­kem a vytrestal zlo­dě­je, kte­rý pře­pa­dl jeho pří­buz­né. Postupně začal Spider-Man likvi­do­vat zlo­čin­ce a jak se na sluš­né­ho hrdi­nu pat­ří – zůstá­val dál v uta­je­ní.
Na jed­no­du­chý pří­běh nava­zu­jí akti­vi­ty – čte­ná­ři mají Spider-Mana najít na závě­rech kamer, najít Spider-manovi správ­ný stín, pro­vést pavou­čí­ho muže blu­diš­těm, najít v tajem­ném poko­ji čty­ři pře­dem urče­né věci, spo­jit teč­ky a poznat toho, kdo čas­to šika­nu­je Petera Parkera, zjis­tit roz­dí­ly mezi dvě­ma obráz­ky, nakres­lit Spider-Manův oblek, vyzkou­šet si paměť a zjis­tit, kte­rý obrá­zek nepat­ří do pří­bě­hu. Na kon­ci seši­tu čeká strán­ka s řeše­ním úloh.
Sešit sezna­mu­je s pří­bě­hem Spider-Mana a jas­ně z něj vyzní­vá tou­ha pomá­hat slab­ším a trestat zlo. Úlohy v dru­hé čás­ti seši­tu jsou při­způ­so­be­né doved­nos­tem před­ško­lá­ků. Maska na gumič­ku je pří­jem­ným zpes­t­ře­ním čte­ní a hra­ní si na Spider-Mana.


 • Spider-Man. Čtení s mas­kou
 • Počet stran: 26
 • Rok vydá­ní: 2019
 • Nakladatel: Egmont
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
 • Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství...13. listopadu 2019 Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství... Žánr detektivky patří v současné době mezi hlavní trháky na knižních pultech.  I když se stále vezeme na vlně severské krimi, přibývá i nových českých autorů, kteří se snaží objasnit […]
 • Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi18. října 2019 Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi Všechny roční období jsou krásné a bohaté na různé přírodniny, které naleznete při vašich procházkách přírodou. Celá rodina se může podílet na výrobě zajímavých a krásných dekorací, ale […]
 • Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas4. listopadu 2019 Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas Víte, že dárky mohou slušně pohádat a přitom nemusí přijít vůbec Nový rok? Viděli jste někdy slepici lyžovat? A může se topení uložit k zimnímu spánku? Pojďte se na to se mnou společně […]
 • Želvy Ninja v komiksu23. září 2015 Želvy Ninja v komiksu Když jsem byl školní dítko, sledoval jsem v televizi Želvy Ninja. Byl to americký seriál, který se přesně hodil pro skoro náctileté děti. Nebyla to ale první možnost, jak v zemi původu […]
 • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
 • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl […]
 • Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím25. listopadu 2018 Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím Kdo by nechtěl být bohatý, nemuset přemýšlet nad každou korunou a žit svobodně dle svých představ? Právě nová příručka nabízí čtenáři návod, jak žít svobodně, s dostatkem peněz a hlavně […]
 • Prázdniny v Evropě - Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři.9. prosince 2019 Prázdniny v Evropě - Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři. Říká si princ  Ládík, ale vzhledem by jej člověk tipoval spíše na chuďase. Je známý svým neotřelým způsobem cestování, ale i Ladislav Zibura změknul. Už ho nepotkáte ploužit se prachem […]
 • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači […]
 • Recenze: České klenoty UNESCO13. června 2018 Recenze: České klenoty UNESCO Kdo z nás přesně ví, co znamená zkratka UNESCO? A ještě méně z nás dokáže vyjmenovat všechny české památky, které se na tomto prestižním seznamu ocitly. A možná vás překvapí, že se nutně […]