Koně v díle Karla Maye - Ríh

Peter Schnorr In den Schluchten des Balkan Illustration 171

Kara ben Nemsí dostal legen­dár­ní­ho hřeb­ce Ríha (= Vítr) jako dárek od šej­ka Haddedínů Mohameda Emina za pomoc pro­ti nepřá­te­lům. Když mu Kara ben Nemsí polo­žil ruku mezi uši a zvo­lal „Ríh!“, doká­zal hře­bec vyvi­nout ohrom­nou rych­lost.

Oba Haddedihnové zmi­ze­li, jdou­ce pro naše koně. Pak vsed­li jsme na koně a vrá­ti­li se, kdež­to Ibn Nazar zůstal na svém mís­tě.

„Pojedu napřed; jeď­te za mnou co nej­rych­le­ji.“

Při tom poky­nu pobí­dl jsem své­ho koně. To uči­nil jsem ze dvou pří­čin: před­ně bylo mé pří­tom­nos­ti v leže­ní zapo­tře­bí, a za dru­hé měl jsem dnes pří­le­ži­tost zku­si­ti, co můj vra­ník dove­de. Letěl lehce přes rovi­nu, jako pták; zdá­lo se dokon­ce, že rych­lý cval půso­bí mu radost, neboť něko­li­krá­te zařeh­tal. Pojednou polo­žil jsem mu ruku mezi uši ---„Rih!---“

Na to zavo­lá­ní polo­žil uši na zad. Zdálo se, že se stal hube­něj­ším a del­ším a jako by vzdu­chem chtěl pro­le­tě­ti. Dosavadnímu cva­lu sta jiných koní neby­lo by moh­lo sta­či­ti, ale pro­ti tomu, co nyní násle­do­va­lo, bylo to jako tiši­na pro­ti bou­ři, jako chůze kach­ny pro­ti letu vlaš­tov­ky. Rychlost loko­mo­ti­vy nebo rych­lé­ho vel­blouda neby­la by stih­la rych­los­ti toho­to koně, a při­tom byl jeho běh nesmír­ně rov­no­měr­ný a hlad­ký. Věru že Mohamed Emin o něm nepře­há­něl, řka, že ten kůň mne pro­ne­se tisí­cem nepřá­tel... [1].

Ríh měl syna, kte­rý se jme­no­val Assil ben Ríh a na něm jez­dil syn hadží Halefa Omara - Kara ben Halef. Ríh při­šel o život v povíd­ce Návraty k Haddedínům (někde Ríh! Ríh! Ríh!), kte­rá byla doda­teč­ně při­po­je­ná k romá­nu Žut, což je posled­ní díl tzv. ori­en­tál­ní­ho cyk­lu Ve stí­nu Padišaha (u Vilímka Po sto­pě zlé­ho činu).

„Nebylo mi mož­no zara­zi­ti, neboť Rih se prá­vě vze­pjal ke sko­ku. Viděl jsem ústí ruč­ni­ce namí­ře­né na mne; rána zahouk­la, prá­vě když můj vra­ník vzná­šel se vyso­ko nad ska­lou. Poněvadž Bebbeh v před­chá­ze­jí­cím oka­mži­ku mířil hlou­bě­ji, než jsem násled­kem sko­ku prá­vě byl, kule neza­sáh­la mne, nýbrž mého koně... Rih se pře­ko­til a zůstal leže­ti na dru­hé stra­ně ská­ly... Kule mu pro­nik­la hru­dí, byl neod­vrat­ně ztra­cen...“ [2].


Použitá literatura

[1] MAY, Karel. Pouští: Román z cyk­lu Ve stí­nu Padišaha. Praha: Jan Toužimský, 1930. Cit. s. 365 - 366.
[2] MAY, Karel. Šut : Návraty k Haddedihnům : Román z cyk­lu Ve stí­nu Padišaha. Praha: Jan Toužimský, 1931. Cit. s. 374.
[3] MAY, Karel. Satan a Jidáš : 1. díl. Brno: Návrat, 1995. Cit. s. 183 - 184.
[4] MAY, Karel. Satan a Jidáš : 1. díl. Brno: Návrat, 1995. Cit. s. 186.
[5] MAY, Karel. Satan a Jidáš : 1. díl. Brno: Návrat, 1995. Cit. s. 197.
[6] MAY, Karel. Vinnetou, rudý gentle­man : 3. díl. Praha: Jos. R. Vilímek, 1901. Cit. s. 365.
[7] MAY, Karel. Ahriman Mirza : Román z cyk­lu V říši stří­br­né­ho lva. Český Těšín: Laser, 1992. Cit. s. 185.


Foto:

PopisVorlage zu einer Illustration zu Karl May: In den Schluchten des Balkan, illustrier­te Ausgabe 1908, Seite 171

Kara Ben Nemsi auf Rih. Federzeichnung No 9 in sch­war­zer Tusche, auf Karton. Monogrammiert: „P.S.“. Bildgröße: 12,5 x 11,6 cm. Kartongröße: 24,8 x 22,2 cm

Datum
ZdrojGalerie Bassenge
Autor


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Koně v díle Karla Maye

 • Koně v díle Karla Maye - Ríh

Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
 • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
 • Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy Na post režiséra filmu byl dosazen Rakušan Harald Reinl (1908-1986), jeden z nejuznávanějších režisérů poválečného Německa, který měl na svém kontě celou řadu oblíbených vesnických dramat, […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
 • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
 • Žut - Hrdinové a padouši28. srpna 2018 Žut - Hrdinové a padouši Kostým Kary ben Nemsího oblékl Lex Barker. Producent dobře věděl, že by nemělo smysl obsadit do hlavní role jiného herce. Nejenže Kara ben Nemsí a Old Shatterhand jsou podle literární […]
 • Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu Z vnitrozemí se štáb přesunul do Rijeky, přístavního města na severu Chorvatska a ubytoval se v hotelech Park a Jadran. V blízkosti Rijeky se nachází Grobničko polje, které filmaři […]
 • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
 • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]