Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů

Natáčení fil­mu Vinnetou - Rudý gentle­man zača­lo 18. květ­na 1964 jed­nou z nej­těž­ších scén, v níž Vinnetou zachra­ňu­je ze spá­rů med­vě­da Ribannu, dce­ru náčel­ní­ka Assiniboinů. Vedoucí výro­by Erwin Gitt vzpo­mí­ná: „Potřebovali jsme med­vě­da, samo­zřej­mě grizzly­ho, ne něja­ké­ho brt­ní­ka. Z Hamburku nám při­vez­li hned tři med­vě­dy grizz­ly od Rudiho Althoffa. Chytrá cir­ku­so­vá zví­řa­ta. Jmenovali se Mundi, Peter a Peggy, bylo jim devět let, váži­li oko­lo 600 až 800 kg, měři­li 2,30 met­rů a nesmě­li být od sebe oddě­le­ni, jinak smut­ni­li.“ V hoto­vém fil­mu je však vidět jen málo zábě­rů s pra­vý­mi med­vě­dy. Režisér Reinl se domní­val, že není rad­no spo­lé­hat se ani na ty nej­lé­pe vycvi­če­né cir­ku­so­vé med­vě­dy, a tak si musel jejich cvi­či­tel Rudi Althoff oblék­nout med­vě­dí kožich a klí­čo­vé scé­ny ode­hrát sám.

Nedaleko mís­ta, kde se natá­čel sou­boj s med­vě­dem, se nachá­zí kráp­ní­ko­vá jes­ky­ně Otoška jama, jejíž inte­ri­ér vyu­ži­li fil­ma­ři pro nato­če­ní závě­reč­né­ho boje ban­di­tů s Indiány a vojá­ky. K osvět­le­ní jes­ky­ně musel štáb pou­žít veš­ke­ré reflek­to­ry a sví­til­ny, kte­ré měl k dis­po­zi­ci a natáh­nout něko­lik kilo­me­t­rů kabe­lá­že. Vnější vstup do jes­ky­ně byl zho­to­ven ze sád­ry pod­le návr­hu Vlada Tadeje a byl insta­lo­ván v Radmanových mli­ni­cích u Omiše.

Další kapi­to­la spe­ci­á­lu o fil­mu Vinnetou - Rudý gentle­man bude vydá­na 11.7.2018 v 8:00.


Části seriálu: Vinnetou - Rudý gentleman

Související příspěvky:

 • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […]
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […]
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)8. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964) Horst Wendlandt, šéf produkční firmy Rialto, byl v roce 1964 na vrcholu své úspěšné kariéry. Oba filmy, Poklad na Stříbrném jezeře i Vinnetou, dosáhly nevídaného diváckého úspěchu, a tak […]
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu11. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu Dne 28. května 1964 začalo natáčení jedné z nejakčnějších scén v celém filmu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dřevěnými věžemi, domy a skladišti postavil Vladimir Tadej […]
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […]
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […]
 • Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu Z vnitrozemí se štáb přesunul do Rijeky, přístavního města na severu Chorvatska a ubytoval se v hotelech Park a Jadran. V blízkosti Rijeky se nachází Grobničko polje, které filmaři […]
 • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […]
 • Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres Ve štábu velkých koprodukcí vidělo mnoho asistentů příležitost vytáhnout se a ukázat svoji moc. Tak se během natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře choval i Slavko Andres, druhý asistent […]
 • Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy Na post režiséra filmu byl dosazen Rakušan Harald Reinl (1908-1986), jeden z nejuznávanějších režisérů poválečného Německa, který měl na svém kontě celou řadu oblíbených vesnických dramat, […]

1 reakce

 1. František napsal:

  Napište co ješ­tě neví­me.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *