Slunce, seno, jahody – česká klasika

Slunce, seno, jaho­dy – čes­ká kla­si­ka
Ohodnoťte člá­nek

Kultovní čes­ká kome­die, kte­rou kaž­dý Čech mohl vidět už něko­li­krát, ale stej­ně se na ni rád podí­vá ješ­tě jed­nou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se poda­ři­lo nato­čit film, kte­rý v tele­vi­zi běží něko­li­krát do roka, a všich­ni se na něj stej­ně rádi podí­va­jí a z plných plic se smě­jí.

Nejvýraznější posta­va celé­ho fil­mu je bez­po­chy­by Helena Růžičková, kte­rá do fil­mu při­ná­ší spous­tu humor­ných momen­tů, kte­ré si oka­mži­tě zapa­ma­tu­je­te a smát se jim bude­te ješ­tě dal­ší dlou­hé roky.

Vznik celé­ho fil­mu byla poměr­ně vel­ká náho­da. Zdeněk Troška se roz­či­lo­val, že se musí dová­žet kome­die z cizích zemí mís­to toho, aby si toči­li vlast­ní. Tehdejší ředi­tel Barrandova mu na to řekl, ať si ji teda nato­čí a tak vzni­kl kul­tov­ní film Slunce, seno, jaho­dy.

Film měl tako­vý úspěch, že o šest let poz­dě­ji se nato­čil dal­ší díl Slunce, seno a pár facek a v roce 1991 byl nato­čen ješ­tě tře­tí díl Slunce, seno, ero­ti­ka.

Celý děj je situ­o­ván do jiho­čes­ké ves­ni­ce Hoštice a od toho se odví­jí také vše­chen humor. Pokud jste z ves­ni­ce, humor pro vás bude vlast­ní.

Film měl pre­mi­é­ru 1. září 1984, i když film byl už nato­čen 1983. Nebyla to ale ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ra, pro­to­že to teh­dej­ší režim nedo­vo­lil. V tom­to fil­mu bylo také něko­lik scén, kte­ré musel Zdeněk Troška vystřih­nout a pou­žil je v násle­du­jí­cích dílech. Druhý díl celé tri­lo­gie je však bez stři­hu a pro­to je také o hod­ně del­ší. Na DVD vyšel film v říj­nu v roce 2003.

Dočkalíková Nicole

Související příspěvky:

  • Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč6. července 2018 Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč Co skrývá lehce zapadlý, přesto velmi originální snímek Jan Svěráka? Česká kinematografie se v posledních letech často uvelebila v několika kolejích, které její tvůrci nejsou příliš […]
  • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie […]
  • Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU31. července 2018 Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned několik ta­lentů, které dokázal využít. Byl schopný výtvarník a rovnocenně se dokázal pohybovat na poli hraného i animovaného filmu. […]
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT? Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let.  Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: […]
  • Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny22. ledna 2013 Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny Praha, 22.ledna 2013 – Donšajni – pod tímto názvem uvede Jiří Menzel 30.května do kin svou novou komedii Režisér Jiří Menzel se rozhodl vrátit k pracovnímu názvu svého nového filmu. […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA V každém pokračování se Štěpán Šafránek zamiloval do jiné dívky, každé z nich psal verše a každá z nich dostala  poetické jméno – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví Obě hlavní postavy filmu Hurvínek a kouzelné muzeum namluvil Martin Klásek. Další postavy oživili osvědčení dabéři – Martin Dejdar, Petr Rychlý, Ota Jirák, Vilém Udatný nebo Jiří […]
  • Vrásky z lásky - 65 %. 12. dubna 2012 Vrásky z lásky - 65 %. Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o […]
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *