Pán prstenů: Dvě věže

O PRODUKCI

Kniha a stří­br­né plát­no

Jeden prs­ten vlád­ne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všech­ny při­ve­de, do tem­no­ty svá­že. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková

Po dese­ti­le­tí živi­la tato slo­va fan­ta­zii a utvá­ře­la sny více než stovk mili­o­nů čte­ná­řů po celém svě­tě. Ti si je pře­čet­li popr­vé roku 1953 romá­nu Společenství prs­te­nu, kte­rý napsal J.R.R. Tolkien jako prv­ní dí tri­lo­gie Pána prs­te­nů.

Tolkienovo dílo bylo pro gene­ra­ce čte­ná­řů zásad­ním uka­za­te­lem na jejich ces­tě živo­tem, pro­to­že jim umož­ni­lo defi­no­vat si pro sebe arche­typ boje mezi dob­rem a zlem. Také díky tomu byl Pán prs­te­nů čte­ná­ři ozna­čen za kni­hu sto­le­tí. Zároveň také Tolkien polo­žil základ­ní kámen žán­ru fan­ta­sy, stvo­řil zce­la nový a vzru­šu­jí­cím způ­so­bem sku­teč­ný svět. Jeho hlav­ním hrdi­nou je hobit Frodo Pytlík, kte­rý se ve své vlast­ní domo­vi­ně zva­né Středozemě dostal do samot­né­ho cen­t­ra bitvy mytic­kých pro­por­cí. Bude muset během své­ho puto­vá­ní pro­ká­zat, že moc přá­tel­ství a indi­vi­du­ál­ní odva­hy doká­že úspěš­ně čelit i těm nej­ni­či­věj­ším silám tem­no­ty.

Filmový epos, kte­rý byl nato­čen pod­le Tolkienovy legen­dár­ní tri­lo­gie se stal jed­ním z nej­ko­losál­něj­ších poči­nů jaké kdy spat­ři­ly přítmí kin. Mytické udá­los­ti, kra­ji­ny a stvo­ře­ní vze­šlá z Tolkienovy fan­ta­zie, to všech­no si vyžá­da­lo čty­ři dese­ti­le­tí trva­jí­cí vývoj fil­mo­vých tech­no­lo­gií, než jsme se dosta­li na úro­veň, kdy je mož­no pře­vést je bez úho­ny na plát­no.

Filmovou tri­lo­gii Pán prs­te­nů napsal, reží­ro­val a pro­du­ko­val Peter Jackson, kte­rý se roz­ho­dl v zájmu zacho­vá­ní inte­gri­ty pří­bě­hu nato­čit všech­ny tři díly naráz. Brzy pro­to bude násle­do­vat závě­reč­ný pří­běh: Návrat krá­le.

Pán prstenů: Dvě věže
Ohodnoťte článek

Stránky: 1 2 3 4
Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Pán prstenů:Dvě věže13. ledna 2003 Pán prstenů:Dvě věže S bezmála měsíčním odstupem od „civilizovaného“ světa se i v naší zapadlé zemičce dne 16.1.2003 objeví pokračování veleúspěšného fantasy Pán prstenů. Kamera přelétá nad Mlžnými […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu16. listopadu 2002 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Pán […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Hobit: Neočekávaná cesta - 60 %13. prosince 2012 Hobit: Neočekávaná cesta - 60 % V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *