Old Firehand - předposlední Mayovka z 60. let

Producent Horst Wendlandt si chtěl pospí­šit s výro­bou Mayovek, a tak se roz­ho­dl, že začle­ní do série o Vinetouvi jeho pří­te­le Old Firehanda. Z původ­ní­ho nápa­du, že se spo­jí Old Shatterhanda, Old Firehanda a  Old Surehanda, sešlo.

Najal dva scé­náris­ty, ale ani jeden scé­nář se mu nezdál, a tak zís­kal prá­va na film Hřmění na hra­ni­cích (Thunder at the Border), kte­rý se už vydal jako kniž­ní román. Scénář upra­vil, aby se v něm obje­vil jak Vinnetou, tak jeho sest­ra Nscho-chi.

Producent se roz­ho­dl, že v roli Old Firehanda musí být zku­še­ný herec z Ameriky, po něko­li­ka jed­ná­ních se nako­nec doho­dl 56 letým Rodem Cameronem, kte­rý v té době shá­něl herec­ké zku­še­nos­ti v Evropě. Další herec, kte­rý při­pa­dal k úva­ze byl i tře­ba Robert Preston.

Jako i v před­cho­zích dílech, tak se obje­vi­li i her­ci (camea) z před­cho­zích dílů, a tak napří­klad  Rik Battaglia hrál klad­nou posta­vu.

Během natá­če­ní strá­vil fil­mo­vý štáb celou dobu ve Splitu v hote­lu Marijan, odkud vyjíž­děl na herec­ké šta­ce. Objevilo se něko­lik míst z před­cho­zích dílů. Například mís­to, kde zemřel Rychlý Panter (film Vinnetou III).

Filmování zača­lo 15. Srpna 1966 a bylo ukon­če­no 20. řij­na 1966 – trva­lo 66 dní.

Příběhem (mezi fil­my série Vinnetou) lze sní­mek Old Firehand časo­vě zařa­dit jako prv­ní, Vinnetou , Nscho-chi i otec (Inču-čuna) stá­le žijí.

Vinnetou se obje­ví pou­ze v něko­li­ka scé­nách, film byl neú­spěš­ný, a tak se do tele­vi­ze a na VHS  dostal až v roce 1993, v ČR se obje­vil až na VHS 1993 s pore­vo­luč­ním dabin­gem.

Old Firehand - předposlední Mayovka z 60. let
Ohodnoťte článek

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965)23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965) V sezoně 1964-1965 promítala německá kina 73 snímků. K těm nejoblíbenějším patřily jednoznačně mayovky Horsta Wendlandta. Film Vinnetou - Rudý gentleman obsadil první, Mezi Supy druhé […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít Závěrečný snímek z trilogie Vinnetou těží z přítomnosti obou hlavních hrdinů Lexe Barkera a Pierra Brice. Je to jejich film - film o věrném přátelství náčelníka Apačů Vinnetoua a jeho […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu28. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou - Poslední výstřel proběhla 14. října 1965 v Essenu v kině Lichtburg. Zúčastnili se jí Lex Barker, Sophie Hardy a Ralf Wolter. Pierre Brice se premiéry v Essenu […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt26. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt Po několika dnech bylo natáčení v Trogiru u konce a na programu stály nejdůležitější záběry: u Zadaru se měla natáčet Vinnetouova smrt. Štáb se ubytoval v úplně novém prázdninovém […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky27. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky U řeky Zrmanji se natáčely jak záběry apačského puebla, tak také pasáž s hořícími vory - scéna, která stejně jako mnoho jiných nepocházela z pera Karla Maye. Scenárista Harald G. Petersson […]
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie25. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie Vinnetou - Poslední výstřel se začal natáčet v ateliérech společnosti CCC v Berlíně-Spandau. Poprvé se kamera rozsvítila v úterý 8. června 1965, tedy jen několik dní poté, co zde Harald […]
  • Petrolejový princ - Premiéra filmu31. července 2018 Petrolejový princ - Premiéra filmu Premiéra filmu Petrolejový princ byla původně naplánována na 6. srpna 1965. Bylo důležité termín dodržet, protože v říjnu měl přijít do kin Vinnetou - Poslední výstřel a snímek by tak […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres Ve štábu velkých koprodukcí vidělo mnoho asistentů příležitost vytáhnout se a ukázat svoji moc. Tak se během natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře choval i Slavko Andres, druhý asistent […]
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů10. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů Natáčení filmu Vinnetou - Rudý gentleman začalo 18. května 1964 jednou z nejtěžších scén, v níž Vinnetou zachraňuje ze spárů medvěda Ribannu, dceru náčelníka Assiniboinů. Vedoucí výroby […]
  • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *