Který film série Mission: Impossible je nejlepší? A ve kterém chtěla agenta Hunta zabít budoucí Bond girl?

MI II

Už je tomu 22 let, kdy se na plát­nech kin popr­vé obje­vil nestár­nou­cí Tom Cruiseů jako Ethan Hunt. Od té doby si ten­to agent IMF (Impossible Missions Force) v sou­čas­ném akč­ním a špi­o­náž­ním žán­ru vydo­byl téměř stej­ně uzná­va­né posta­ve­ní jako Jimmy Bond.

V kinosá­lech prá­vě brouz­dá už šes­tý film série Mission: Impossible a stá­le pla­tí, že čím nověj­ší počin, tím vět­ší vizu­ál­ní šou. Pokusil jsem se všech­ny sním­ky seřa­dit od nej­slab­ší­ho po ten nej­lep­ší. Hlasovat a komen­to­vat ale může­te pod člán­kem i vy.

6) Mission: Impossible II (2000)

Snímek z pře­lo­mu tisí­ci­le­tí je obec­ně pova­žo­va­ný za nej­slab­ší z celé série, kupří­kla­du na ČSFD má pou­hých 58 %. Rozjížděl se slib­ně, památ­ná je pře­de­vším scé­na, kdy Tom bez jiš­tě­ní leze a ská­če po ska­lách. Počáteční šmrnc to ale postup­ně ztra­ti­lo, občas mi to při­po­mí­na­lo někte­ré slab­ší bon­dov­ky. Zajímavost pro fil­mo­vé fajnšme­k­ry – zahrál si tu i Tonda Hopkins.

Pažótí ver­dikt: 60 %


5) Mission: Impossible (1996)

Jednička, kte­rá se z vel­ké čás­ti fil­mo­va­la i ode­hrá­va­la v Praze, je nao­pak mezi smr­tel­ní­ky vcel­ku oblí­be­ná. Mě ovšem moc nenadchla, i když dějo­vě byla zají­ma­věj­ší než dvoj­ka. Tady si zase kro­mě někte­rých čes­kých her­ců zahrál tře­bas i Jean Reno.

Pažótí ver­dikt: 60 %


4) Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

Rovněž čtver­ka se čás­teč­ně fil­mo­va­la v Praze a i v Mladé Boleslavi, to bylo ale vše. Tato měs­ta totiž před­sta­vo­va­la Budapešť a Moskvu, Českou repub­li­ku ten­to­krát tvůr­ci z děje zce­la vyne­cha­li (vši­vá­ci). A když už jsme u toho natá­če­ní, tak v jed­né ze zají­ma­vých rolí se tu obje­vil Pavel Kříž či v titul­ku sli­bo­va­ná Bond girl z posled­ní bon­dov­ky Spectre, krás­ná Francouzka Léa Seydoux, kte­rá tu ztvár­ni­la nájem­nou vra­žed­ky­ni.

Ghost Protocol není špat­ným fil­mem, ale ani nikterak úžas­ným. Pár nápa­dů tu bylo ovšem dosti pove­de­ných. Za zmín­ku sto­jí pře­de­vším pasáž z Dubaje, kde si to Tom bez kaska­dé­ra štrá­do­val tře­ba po skle nej­vyš­ší budo­vy svě­ta, či vyda­ře­ná scé­na z rus­ké věz­ni­ce.

Pažótí ver­dikt: 70 %


3) Mission: Impossible III (2006)

Zhruba stej­ně kva­lit­ní podí­va­ná jako Ghost Protocol, mož­ná o malý ždi­bec lep­ší. Trojka je z celé série asi nej­víc zamě­ře­ná na emo­ce, Ethan musí zachrá­nit život své ženě, nechy­bí ale ani akce. Tady řadím mezi ty top scé­ny pře­de­vším pře­střel­ku na mos­tě v půli fil­mu. A v pamě­ti mi utkvě­la i tak­zva­ná zaje­čí pac­ka, kte­rá je pro­tká­na celým fil­mem, oč se jed­na­lo se ale nako­nec nedo­zvě­děl ani sám Hunt.

Více na Kritiky.cz
Sestav si lidské tělo Věděli jste, že buňka žaludeční sliznice žije jen 36 hodin? Že více než polovina kostí v...
Komiks 17 ...
Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete Milujete kriminálky, kde se tým vyšetřovatelů snaží dopadnout pachatele, skládá jednotlivé...
Vánoční facebooková soutěž Soutěž končí 24.12.2015...
Vinobraní sv. Kláry se koná už příští víkend - Nabídne nejen víno, ale i burčák, pálenky a nově také mošt z místních hroznů   Vinice sv. Kláry patří rozhodně ke klenotům mezi českými vinicemi. Dlouhá tradice p...

Pažótí ver­dikt: 70 %


2) Mission: Impossible – Národ grázlů (2015)

Blížíme se do fini­še. Národ gráz­lů nebo­li v ori­gi­ná­le Rogue Nation je skvě­lou vizu­ál­ní podí­va­nou s něko­li­ka neza­po­me­nu­tel­ný­mi momen­ty jako je pasáž ze zmi­ňo­va­né vídeň­ské ope­ry, str­hu­jí­cí mise pod hla­di­nou vod­ní nádr­že, během níž Tom ve sku­teč­nos­ti doká­zal zadr­žet dech na šest a půl minu­ty, či auto­mo­bi­lo­vá a moto­cy­klo­vá honič­ka v Maroku. Poslední tře­ti­na fil­mu, kte­rá se ode­hrá­vá v Londýně, je ovšem kra­pet slab­ší.

Více na Kritiky.cz
S07E02: Stormborn Ukázka z následující epizody seriálu Hra o trůny....
Tomb Raider Záběry z natáčení....
Kubík hrdina (mladý kulík zlatý (Pluvialis apricaria) dostává životní lekce) Na sever, do kraje mrazu a chladu, se každé jaro vrací kulíci zlatí, aby tam vyvedli své mlad...
Terminátor na Blu-ray Na domácí televize (DVD a Blu-ray) přišel nejnovější Terminátor. Sluší se ale připomenout...
TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakéh...

Pažótí ver­dikt: 80 %


1) Mission: Impossible – Fallout (2018)

Nu a zatím posled­ní sní­mek, kte­rý je záro­veň vrcho­lem celé série a rov­něž vrcho­lem akč­ní­ho žán­ru. Je mož­ná tro­chu odliš­ný, tvůr­ci ubra­li na špi­o­ná­ži a zamě­ři­li se více prá­vě na akci, kte­rá sto­jí za to. Více v recen­zi. Málokdo by navíc čekal, že Fallout je po troj­ce záro­veň asi i neje­mo­tiv­něj­ším fil­mem.

Pažótí ver­dikt: 95 %

Který film série Mission: Impossible je dle vaše­ho sou­du nej­lep­ší?

Více na Kritiky.cz
Rukojmí Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho, který musí zvítězit nad trojicí m...
Robinsonův ostrov - 13.3.2017 17. díl Robinsonova ostrova....
Upgrade Máme tu poslední srpnový premiérový týden a do nabídky tuzemských a slovenských kin míří...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Filipem Cílem 28. května 2018 ...
Shingeki no Kyojin 17. díl Ženský titán: 57. expedice mimo zdi (1. část) Dalekosáhlá průzkumná formace je na začátk...

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Související příspěvky:

  • Mission: Impossible - Fallout2. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout O PRODUKCI CESTA ETHANA HUNTA Tom Cruise za poslední dvě dekády produkoval, hrál a zazářil v těch nejodvážnějších scénách filmů Mission: Impossible, které se staly globálním kulturním […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Mission: Impossible III31. května 2006 Mission: Impossible III Tom Cruise se v roli skorosupermana Ethana Hunta vrací ve třetím pokračování série, aby zachraňoval, co se dá, a bojoval se šéfem Bratrstva králičí pracky… či jak se to vlastně […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
  • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […]