Hastrman - Slovo dramaturga Jana Gogoly st.

Hastrman - Slovo dra­ma­tur­ga Jana Gogoly st.
Ohodnoťte člá­nek

Pro svůj debut si Ondřej Havelkou zvo­lil lát­ku oprav­du neleh­kou, fil­mo­vou adap­ta­ci romá­nu Miloše Urbana, auto­ra stej­ně zna­me­ni­té­ho jako nároč­né­ho. Scenáristická úpra­va romá­nu Hastrman muse­la vychá­zet z fak­tu, že film nemů­že obsáh­nout celý roz­sah lite­rár­ní před­lo­hy. Nakonec bylo roz­hod­nu­to, že fil­mo­vý pří­běh se sou­stře­dí na děj prv­ní čás­ti kni­hy. Hodně se také dis­ku­to­va­lo o co neja­de­kvát­něj­ším žánro­vém zob­ra­ze­ní Urbanovy pró­zy. Ve výsled­ku pak vzni­kl roman­tic­ký thriller, v čes­ké kine­ma­to­gra­fii žánr nepří­liš vyu­ží­va­ný.
V tom­to pří­pa­dě se poda­ři­lo jed­not­li­vé slož­ky fil­mu sjed­no­tit tak, že napě­tí, strach a tuše­ná love sto­ry vytvá­ře­jí záro­veň i roman­tic­kou polo­hu pří­bě­hu. To vše dokres­lu­je kame­ra vytvá­ře­jí­cí nád­her­nou kra­ji­no­mal­bu, půso­bi­vá hud­ba a str­hu­jí­cí herec­ké výko­ny Karla Dobrého, Simony Zmrzlé a Jana Kolaříka v hlav­ních rolích.
Vznikl tak poně­kud „jiný“ film obsa­hem i for­mou zpra­co­vá­ní a nezbý­vá než věřit, že to oce­ní i divá­ci.


Části seriálu: Hastrman

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Domácí péče - 75%23. července 2015 Domácí péče - 75% Domácí péče je filmem o lidské tragédii, kde je v přiměřené míře použit i humor, tak aby nenarušoval celkový dojem z příběhu. Příběh se točí kolem obětavé zdravotní sestry (Alena […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
  • Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ3. prosince 2015 Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ Lokace: New York, Německo a Polsko Filmový štáb byl sestaven a filmaři se museli rozhodnout, kde film natočit. Doufali, že budou moci využít mnohá z míst, kde se příběhu ve skutečnosti […]
  • Čertoviny - Ze zákulisí natáčení3. ledna 2018 Čertoviny - Ze zákulisí natáčení V podzemních prostorách pekla Jakub s Dominikem zápasili s horkem, protože byly navlečeni v chlupatých kostýmech. Nepostradatelným pomocníkem se tak stal vějíř, který pomáhal k ochlazení. […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy Na post režiséra filmu byl dosazen Rakušan Harald Reinl (1908-1986), jeden z nejuznávanějších režisérů poválečného Německa, který měl na svém kontě celou řadu oblíbených vesnických dramat, […]
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *