Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA

D2

            „Deadpool“ je kome­die, ale je i o citech. Tajnou pří­sa­dou „Deadpoola“ jsou emo­ce. Je to chlá­pek, kte­rý schy­tal pár kopan­ců, pad­nul na kole­na, život se s ním oprav­du nemaz­lil, pro­dě­lal rako­vi­nu a má zjiz­ve­nou tvář. „Myslím, že děti přilnu­ly ke SpiderManovi, pro­to­že byl podiv­né malé děc­ko, ale pak si nasa­dil mas­ku a byl z něj super­hr­di­na. A mys­lím, že lidi čer­pa­jí z Wadea Wilsona, pro­to­že vidí něko­ho, kdo neměl snad­ný život, a přes­to se doká­zal přes to všech­no nějak dostat, smát se tomu a nako­nec i vyhrát. Myslím, že lidé se s tím zto­tož­ňu­jí.“

            „Vytvoření make­u­pu a mas­ky je neu­vě­ři­tel­né mar­ty­ri­um“, říká Wernick k mas­ce, kte­rou Reynolds nosí jako zjiz­ve­ný Wade Wilson. „Vytvořili jsme roz­pis, jak dlou­ho při­bliž­ně trvá Ryanovo odstra­ně­ní mas­ky a make­u­pu, pro­to­že to bylo straš­ně ome­zu­jí­cí. Vytvoření make­u­pu trvá hodi­ny, je to [pro něj] nepo­ho­dl­né a musí hrát s hro­ma­dou plas­tů. Jak máte ztvár­ňo­vat emo­ce, když máte na obli­če­ji nale­pe­nou sko­ro celou umě­lou tvář? A přes­to to zvlá­dá bra­vur­ně. Je to uzná­ní Ryanovým herec­kým schop­nos­tem, doká­zat hrát i pod tako­vou­to mas­kou. Je tlu­kou­cím srd­cem fil­mu.“

            „Komiksy jsou jako Bible“, říká Wernick, „je lep­ší se držet postav v před­lo­ze. Ale úžas­né je na komik­sech to, že i když v růz­ných séri­ích jsou růz­ní auto­ři, posta­va může zemřít a pak zase obživ­nout. Máme pro­to urči­tou, byť jen ome­ze­nou vol­nost v tom, jak při­stu­po­vat k posta­vám. Naším cílem coby auto­rů není napo­do­bo­vat někte­ré­ho kon­krét­ní­ho tvůr­ce komik­su, ale zís­kat posta­vu se vše­mi rysy, poci­ty a emo­ce­mi a pak ji pře­vést na plát­no v našem vlast­ním poje­tí.“

            „Deadpool 2“ je širo­ká šká­la sprostých pro­tiv­ní­ků, ale není tam jeden jedi­ný hlav­ní zlo­duch. Deadpool je posta­va, kte­rá boří všech­na pra­vi­dla, bou­rá „čtvr­tou zeď“ (ima­gi­nár­ní zeď mezi her­cem a divá­kem, oddě­lu­jí­cí ima­gi­nár­ní svět od reál­né­ho). „A my dělá­me totéž. „Deadpool 2“ nemá své­ho obvyk­lé­ho zlo­du­cha s nakrou­ce­ným kní­rem. Chceme, aby divá­ci věři­li, že Cable je zlo­duch a že to bude Cable pro­ti Deadpoolovi. Nakonec to tak není a ti dva spo­lu­pra­cu­jí.“

Více na Kritiky.cz
Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. O...
ANDREW GARFIELD ANDREW GARFIELD (Peter Parker / Spider-man) je držitelem ceny BAFTA. Za snímek The Social Network ...
Zombík u rybníka ...
VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale...
Throne of Ice | Quest #ForTheThrone - Dusk ...

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK18. května 2018 Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK             Ani během produkce „Deadpool 2“ nepřestali Reynolds, Reese a Wernick psát. „Neskončilo to s finální verzí“, říká Reese s tím, že během postprodukce prvního „Deadpoola“ došlo k […]
  • Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO18. května 2018 Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO             Stejně jako Deadpoola a Cablea vyvořil Rob Liefeld postavu Domino, která se objevila v New Mutants #98, v témže vydání, kde se poprvé objevil i Deadpool. „Během 10 stránek […]
  • Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…18. května 2018 Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…             „Film „Deadpool“ nebere vážně ani žánr, ani sám sebe“, říká Reese. „Ve filmu si Ryan Reynolds dělá legraci sám ze sebe. Dělá si legraci ze scénáře. Dělá si legraci z Foxu. Dělá […]
  • DEADPOOL 2 - O produkci18. května 2018 DEADPOOL 2 - O produkci             Padly rekordy návštěvnosti a Ryan Reynolds se vrací jako Deadpool a tentokrát je ukecaný žoldák ještě větší drsňák než kdy dřív. David Leitch, režisér filmů „John Wick” nebod […]
  • Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE18. května 2018 Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE             Na Cenu Akademie nominovaný herec Josh Brolin zazářil v hromadě filmů, od „Tahle země není pro starý“ a „Sicario: Nájemný vrah“ až po „Rošťáky“. V „Deadpool 2“ hraje Brolin […]
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […]
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […]
  • Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!18. května 2018 Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!             „Jsem umělec, který chtěl psát, aby měl pod kontrolou obsah“, říká tvůrce „Deadpoola“ Rob Liefeld, který je fanouškem filmové postavy. „Ryan vytvořil „Deadpoola“ trošku […]
  • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […]
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *