DEADPOOL 2 - O produkci

D2

            Padly rekor­dy návštěv­nos­ti a Ryan Reynolds se vra­cí jako Deadpool a ten­to­krát je uke­ca­ný žol­dák ješ­tě vět­ší drs­ňák než kdy dřív.

David Leitch, reži­sér fil­mů „John Wick” nebod „Atomic Blonde: Bez lítos­ti“ vne­sl do fil­mu více kaska­dér­ských kous­ků i více akce. „Měl jsem tu čest podí­let se na vytvo­ře­ní pár fil­mo­vých svě­tů, ale na svě­tě Deadpoola je něco nepo­pi­ra­tel­ně fas­ci­nu­jí­cí­ho – je to zno­vu před­sta­ve­ná akč­ní kome­die“, říká Leitch.

            „Deadpool“ byl popr­vé před­sta­ven veřej­nos­ti v úno­ru 2016 na nej­vět­ším ope­nin­gu fil­mů s ratingem R a stal se nej­ví­ce výdě­leč­ným fil­mem kate­go­rie R v celé fil­mo­vé his­to­rii s cel­ko­vým zis­kem přes 750 mili­o­nů dola­rů. „Deadpoolu“ se také jako prv­ní­mu akč­ní­mu fil­mu se super­hr­di­nou dosta­lo pocty nomi­na­ce na Zlatý Globus na nej­lep­ší film v kate­go­rii kome­dií a muzi­ká­lů. Mimo to byl na nej­lep­ší­ho her­ce této kate­go­rie nomi­no­ván i Ryan Reynolds.

            Ryan Reynolds hra­je nejen hlav­ní roli, ale také se podí­lel na scé­ná­ři a pro­duk­ci „Deadpool 2“. „Ryan je neu­vě­ři­tel­ně talen­to­va­ný komik“, říká Leitch, „a Deadpool je skvě­lou plat­for­mou pro to, v čem vyni­ká. Vzal posta­vu z komik­su a udě­lal z ní vlast­ní znač­ku. Mezi Ryanem a Deadpoolem je sou­hra, pro­to­že ve sku­teč­ném živo­tě on je Deadpool – v tom, jak někdy mlu­ví a nahlí­ží na svět. Je zábav­ný, neu­cti­vý, ale také má obrov­ské srd­ce a sou­cit, jako Deadpool.“

Více na Kritiky.cz
Ivan Trojan Ivan se narodil 30.6.1964 v Praze a pochází z herecké rodiny. Jeho otec, herec Ladislav a bratr...
Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Francouzský režisér Michel Ocelot, americký oskarový tvůrce Will Vinton, zástupce amerického...
Overwatch Zdarma 18.11.-20.11. pro PC, Xbox One a PS4....
Valentýnské prokletí Perla Linfordová a její tři kamarádi se narodili na Valentýna. Je to zvláštní, ale všichni ...
Ve službách FBI epizoda 606 – poslední kousek Neala Caffreyho V prosinci 2014 se objevila poslední epizoda seriálu Ve službách FBI (v originále White Collar...

Scénáristé a výkon­ní pro­du­cen­ti Rhett Reese a Paul Wernick, kte­rý také napsal scé­nář k prv­ní­mu fil­mu, se zabý­va­li „Deadpoolem“ od roku 2009.

Reynolds oslo­vil Reese a Wernicka, aby napsa­li scé­nář pro původ­ní „Deadpool“. „Trvalo nám to pět nebo šest let, než jsme film dokon­či­li, a byla to srd­co­vá zále­ži­tost, kte­rá je obvykle vyhra­ze­na pro věci, jako jsou nezá­vis­lé či níz­ko­roz­počto­vé fil­my. Co se týče super­hr­di­nů, Deadpool se mezi nimi nápad­ně vyjí­má. Je neu­cti­vý. Pociťuje nechuť k sobě samé­mu. Je poše­ti­lý, dětin­ský, prud­ký i otrav­ný. Má mno­ho vlast­nos­tí, kte­ré ostat­ní super­hr­di­no­vé nema­jí, a vlast­ně ani není super­hr­di­na. Je něco jako anti­hr­di­na v oble­ku super­hr­di­ny.“

Více na Kritiky.cz
Čertoviny - Příběh Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vl...
Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky. Natasha, mladá dívka, které se zhroutil svět. Kvůli jedné chybě jejího táty musí odjet z ...
Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví ...
Argentina - Chorvatsko 0:1 První gól Chorvatska - velká chyba brankáře!...
Noční běžec - 60 % Kamarádi Jimmy Conlon a Shawn Maguire už spolu leccos zažili a spojuje je bouřlivý život v po...

„Deadpool je něco jako Hrbáč z Notre Dame“, říká Leitch. „Je zne­tvo­ře­ný a nesmír­ně empa­tic­ký. Má pozo­ru­hod­nou minu­lost i léči­vé schop­nos­ti. A nemá k niko­mu a niče­mu úctu. Říká hnus­né, drzé a spros­té věci, kte­ré my sami neří­ká­me, ale rádi je poslou­chá­me. Ta směs je pro posta­vu skvě­lá.“

            „Deadpool je sebe­kri­tic­ký, sebe­ne­ná­vist­ný a sebe­i­ro­nic­ký. Do toho jsme se zkrát­ka zami­lo­va­li. A po celou dobu, co jsme psa­li scé­nář, jsme v hla­vách měli Ryanův hlas. On je Deadpool. Byla to pro nás radost sed­nout k počí­ta­či a psát mu roli pří­mo na tělo“, dodá­vá Wernick.

            „Ryan je oprav­du Deadpool v tom, že jeho smy­sl pro humor je stej­ný jako Deadpoola“, říká Reese. „Sexy, nabrou­še­ný, bláz­ni­vý a nezra­lý. Perfektně se pro roli hodil a věděl to. Měl tu posta­vu rád ješ­tě dřív, než jsme dokon­či­li prv­ní film. Kromě mno­ha dal­ší­ho vklá­dá do své posta­vy živo­čiš­nost, dělá Deadpoola za jeho mas­kou a oble­kem zábav­něj­ší­ho. Ryan je vel­mi „cha­plinóz­ní“. I když vidí­te jeho obli­čej sotva v polo­vi­ně fil­mu, doká­že vyjá­d­řit komič­nost svým hla­sem a oso­bi­tým sty­lem.“

Více na Kritiky.cz
ZTRACENO V PŘEKLADU Bob Harris (Bill Murray) a Charlotte (Scarlett Johansson) jsou dva Američani v Tokiu. Bob je filmov...
Daniel Cech - Napady ...
Nakládat, odjíždíme! Pro každé malé dítě je průjezd popelářského auta nebo práce bagru událostí, která ovliv...
Terapie III – třetí týden Lucie, Šimona, Jardy a dvojice Hedviky a Zuzany Tento týden už nebudu recenzovat jednotlivé epizody, spíše udělám krátké shrnutí, co nás ...
S07E02: Stormborn Ukázka z následující epizody seriálu Hra o trůny....

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Deadpool 2 - VZHLED18. května 2018 Deadpool 2 - VZHLED              „Deadpool 2“ má hvězdný tým nejen na plátně, ale i mimo něj – někteří z nich již dříve s Leitchem spolupracovali, třeba kameraman Jonathan Sela, který natočil s Leitchem filmy […]
  • Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…18. května 2018 Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…             „Film „Deadpool“ nebere vážně ani žánr, ani sám sebe“, říká Reese. „Ve filmu si Ryan Reynolds dělá legraci sám ze sebe. Dělá si legraci ze scénáře. Dělá si legraci z Foxu. Dělá […]
  • Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!18. května 2018 Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!             „Jsem umělec, který chtěl psát, aby měl pod kontrolou obsah“, říká tvůrce „Deadpoola“ Rob Liefeld, který je fanouškem filmové postavy. „Ryan vytvořil „Deadpoola“ trošku […]
  • Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA18. května 2018 Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA             „Deadpool“ je komedie, ale je i o citech. Tajnou přísadou „Deadpoola“ jsou emoce. Je to chlápek, který schytal pár kopanců, padnul na kolena, život se s ním opravdu nemazlil, […]
  • Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK18. května 2018 Deadpool 2 - TAK TROCHU JINAK             Ani během produkce „Deadpool 2“ nepřestali Reynolds, Reese a Wernick psát. „Neskončilo to s finální verzí“, říká Reese s tím, že během postprodukce prvního „Deadpoola“ došlo k […]
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […]
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […]
  • Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD18. května 2018 Deadpool 2 - BRIANNA HILDEBRAND coby NEGASONIC TEENAGE WARHEAD             Brianna Hildebrand se znovu objeví v roli NTW. „Negasonic od předchozího filmu vyrostla a dozrála“, říká Hildebrand. „Poznala lépe sebe samu. Předtím byla velmi rebelská a […]
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […]
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *