Čertoviny - Kde se točilo?

Natáčení nej­pr­ve štáb zaved­lo do zábav­ní­ho par­ku Čertovina neda­le­ko Hlinska, kde se toči­ly scé­ny v pekle. Pak se všich­ni pře­su­nu­li do skan­ze­nu v Přerově nad Labem, kam se reži­sér vrá­til natá­čet po mno­ha letech od vzni­ku fil­mu Z pek­la štěs­tí, po té do par­ku zám­ku na Dobříši, a násled­ně se štáb vydal do jiho­čes­kých Vlhlav. Točilo se také na hrad­ní tvr­zi v Drslavicích. V minu­los­ti byly Drslavice jed­ním ze dva­nác­ti nej­vý­znam­něj­ších míst rožm­ber­ské­ho pan­ství. Svůj pokoj měl ve zdej­ší tvr­zi i slav­ný Petr Vok z Rožmberka. Podle pověs­ti na tvr­zi Drslavice nebo v jejím oko­lí je údaj­ně zako­pán zla­tý kočár, prý zde došlo k vraž­dě a pod­le míst­ní legen­dy zde pobý­vá duch Alfonz III. Nicméně za dobu natá­če­ní se žád­ný duch nezje­vil. Režisérovy oblí­be­né již­ní Čechy zastou­pi­ly dále HolašoviceOpatovice. Jedna z nej­ná­roč­něj­ších scén čeka­la na fil­ma­ře v úpl­ném závě­ru. Pád vel­ké­ho kame­ne, kte­rý na chas­ní­ka Jana při­pra­ví zlo­my­sl­ný sed­lák Kopyto, a ces­ta k obje­ve­ní pokla­du vzni­ka­ly na Kokořínsku, kde se nachá­zí také jes­ky­ně Rozbořenka.


Části seriálu: Čertoviny

Související příspěvky:

 • Čertoviny - Ze zákulisí natáčení3. ledna 2018 Čertoviny - Ze zákulisí natáčení V podzemních prostorách pekla Jakub s Dominikem zápasili s horkem, protože byly navlečeni v chlupatých kostýmech. Nepostradatelným pomocníkem se tak stal vějíř, který pomáhal k ochlazení. […]
 • Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava3. ledna 2018 Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava Čerti patří k nejoblíbenějším pohádkovým postavám režiséra Zdeňka Trošky, točí o nich, a občas prý jednoho vídá po ránu v zrcadle 😊. Jak jsou však na tom herci z pohádky Čertoviny? Sara […]
 • Čertoviny - Báli se herci čertů?3. ledna 2018 Čertoviny - Báli se herci čertů? Protože ve filmu hrají čerti zásadní roli, zeptali jsme se hlavních představitelů filmu, jak to měli jako děti. Báli se čertů? „Čertů jsem se bál hrozně, nejvíce, když se blížily Vánoce a […]
 • Čertoviny - S režisérem na place je pohoda3. ledna 2018 Čertoviny - S režisérem na place je pohoda Někteří z herců pracovali s režisérem poprvé, jiní se k němu před kameru vracejí. Jaké to bylo na Čertovinách? „Byla to pro mě příjemná spolupráce. Pohoda na place a hravá atmosféra,“ […]
 • Čertoviny - Příběh3. ledna 2018 Čertoviny - Příběh Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich […]
 • Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny Přestože peklo je synonymem pro zlo, čerti v českých pohádkách bývají spíše dobráčtí. Jací jsou čerti v nové pohádce? „Pokračuji v podobě českého pekla a i čerta, které známe z pohádek […]
 • Čertoviny - Kdo patří do pekla?3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo patří do pekla? Luciper v pohádce Čertoviny vyšle Popeláka a Uheláka, aby přivedli do pekla každý jednu hříšnou duši. A protože jsme chtěli zjistit, jak těžký úkol měli, zeptali jsme se herců, za jakou […]
 • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […]
 • Zdeněk Troška natáčí novou pohádku19. května 2017 Zdeněk Troška natáčí novou pohádku Režisér Zdeněk Troška začíná už 23. května točit další pohádku. Ta v pořadí číslo devět se bude jmenovat Čertoviny a v  hlavní roli se vůbec poprvé v pohádce Zdeňka Trošky představí herec […]
 • Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny16. srpna 2017 Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny Je to první ochutnávka připravované pohádky režiséra Zdeňka Trošky, která vstoupí do kin 4. Ledna 2018, ve které budou mít hlavní roli dva čerti, popletové, který Lucifer pošle na zem, aby […]

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

1 reakce

 1. 1. února 2018

  […] Čertoviny - Kde se toči­lo? - 800 zobr. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *