Místo u moře - O tvůrcích

Misto

            CASEY AFFLECK (Lee Chandler) je uzná­va­ný a výji­meč­ný herec, kte­rý se zapsal do svě­ta fil­mu jako před­sta­vi­tel půso­bi­vých rolí.

            Affleck byl nomi­no­ván na Oscara, Zlatý glo­bus a cenu SAG za svůj výkon v cha­rak­ter­ním dra­ma­tu Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem. Film, kte­rý napsal a reží­ro­val Andrew Dominik (Drsňák Chopper), sle­du­je Fordovu (Affleck) posed­lost Jesse Jamesem (Brad Pitt), kte­rá rych­le pře­růs­tá v nená­vist poté, co se sta­ne čle­nem ban­dy toho­to legen­dár­ní­ho psan­ce.

            Velké uzná­ní skli­dil také za svou roli po boku Eda Harrise, Morgana FreemanaMichelle Monaghan ve fil­mu Gone Baby Gone na moti­vy stej­no­jmen­né­ho romá­nu Dennise Lehanea. Tento sní­mek, kte­rý je režij­ním debu­tem Bena Afflecka, vyprá­ví pří­běh dvou bos­ton­ských detek­ti­vů, pát­ra­jí­cích po une­se­né čtyř­le­té hol­čič­ce.

            Společně s Mattem Damonem Affleck napsal a zahrál si v nezá­vis­lém road movie Gerry v režii Guse Van Santa. K vidě­ní byl také ve Van Santových fil­mech Dobrý Will HuntingZemřít pro. Dále má na svém kon­tě napří­klad film Christophera Nolana InterstellarMatthew McConaugheym, Jessicou ChastainAnne Hathaway, či sní­mek Pryč od pece, v němž si zahrál spo­leč­ně s Christianem Balem, Woody HarrelsonemZoe Saldanou.

Více na Kritiky.cz
Osm a půl V tomto významném díle F. Felliniho, které je považováno za jedno z nejradikálnějších, je ...
Justice League Čtyř minutový trailer na Ligu spravedlnosti....
Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Flor...
Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 % Budeme zase čekat pár let na pokračování? Asi jo… Poslední, desátá, epizoda měla včera p...
Slečna Drsňák - Sympatická Sandra Bullock v přestrojení za Miss New Jersey! Neodolatelná komedie, která mě dostala....

             MICHELLE WILLIAMS (Randi) je jed­nou z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších a nej­re­spek­to­va­něj­ších holly­wo­od­ských here­ček, kte­rý si za své výko­ny vyslou­ži­la Zlatý glo­bus, tři osca­ro­vé nomi­na­ce a také nomi­na­ci na Tony Award. Po boku Ryana Goslinga si zahrá­la ve fil­mu Dereka Cianfrance Blue Valentine a za svůj pozo­ru­hod­ný výkon v něm byla nomi­no­vá­na na Oscara, Zlatý glo­bus, cenu Broadcast Film Critics Association a Independent Spirit Award. Svým výko­nem ve fil­mu Anga Lee Zkrocená hora si Williams vyslou­ži­la nomi­na­ci na Independent Spirit Award, na cenu SAG, na Zlatý glo­bus, cenu BAFTA a cenu Broadcast Film Critics Association v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, a také nomi­na­ci na Oscara.

            V roce 2011 si Williams zahrá­la iko­nic­kou Marilyn Monroe ve fil­mu Můj týden s Marilyn spo­leč­ně s Kennethem BranaghemJudi Dench. Tato role jí vynes­la její tře­tí osca­ro­vou nomi­na­ci, zís­ka­la za ni Zlatý glo­bus a cenu Independent Spirit Award a nomi­no­vá­na byla také na cenu BAFTA a SAG.

            Při své prv­ní spo­lu­prá­ci s reži­sér­kou Kelly Reichardt si zahrá­la v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném nezá­vis­lém sním­ku Wendy a Lucy. Její dojem­ný a půso­bi­vý výkon byl v roce 2009 odmě­něn cenou Toronto Film Critics Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon, stej­ně jako i nomi­na­cí na cenu Independent Spirit Award. Williams a Reichardt zno­vu navá­za­ly spo­lu­prá­ci na his­to­ric­kém dra­ma­tu Zkratkou v Oregonu, kte­ré zís­ka­lo v roce 2011 cenu pro­du­cen­tů v rám­ci udí­le­ní Independent Spirit Awards, a v roce 2010 také cenu SIGNIS na fes­ti­va­lu v Benátkách. Jejich tře­tí spo­leč­ný sní­mek Certain Women měl v roce 2016 pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance, dočkal se bouř­li­vých reak­cí kri­ti­ky a do fil­mo­vé dis­tri­buce ho zakou­pi­la spo­leč­nost IFC Films.

Více na Kritiky.cz
Temný případ – Now Am Found (S03E08) - Vyšetřování Julie Purcellové je u konce ... a jak? Upřimně, šťastně a dobře. Tak po osmi epizodách je konec. A po hodině a čtvrt posledního dílu už víme, jak to nakonec b...
RE-PLAY - Každou sobotu v 10.45 na Prima COOL! Kdo obsadil roli nových moderátorů? Hlavním kritériem při výběru bylo, aby šlo o zkušené ...
2001: Vesmírná odysea Píše se rok 2001. Lety do vesmíru jsou samozřejmostí a pozvolné osídlování nejbližších p...
Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM IRON MAN     VELITEL TÝMU:                        Tony Stark/Iron Man     ČLEN...
Piráti z Karibiku 3: Na konci světa - předobjednávka Třetí hra na motivy populární pirátské série přichází s podtitulem Na konci světa - míst...

             KYLE CHANDLER (Joe Chandler) je vyso­ce uzná­va­ný herec, jehož fil­mo­gra­fie je vypl­ně­na památ­ný­mi role­mi. Televizním divá­kům se do pově­do­mí nej­ví­ce zapsal svou rolí Erica Taylora v seri­á­lu Světla páteč­ní noci, jehož posled­ní sezó­na byla odvy­sí­lá­na v roce 2011 a skli­di­la úspěch u kri­ti­ky i u divá­ků. Po skon­če­ní této posled­ní sezó­ny zís­kal Chandler cenu Emmy v kate­go­rii Výjimečný herec­ký výkon v hlav­ní roli dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu.

            Chandlera je mož­no v sou­čas­né době spat­řit v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném seri­á­lu Bloodline sta­ni­ce Netflix, kte­rý pro­du­ku­jí tvůr­ci seri­á­lu Patty Hewes: Nebezpečná advo­kát­ka Todd Kessler, Daniel Zelman a Glenn Kessler. Drama, ve kte­rém se dále obje­vu­jí Ben Mendelsohn, Sissy SpacekLinda Cardellini sle­du­je osu­dy rodi­ny dospě­lých sou­ro­zen­ců, jejichž tajem­ství začí­na­jí vychá­zet naje­vo poté, co se domů vrá­tí jejich bra­tr. Za svůj výkon v prv­ní sezó­ně toho­to seri­á­lu byl Chandler nomi­no­ván na cenu Emmy v kate­go­rii Výjimečný herec­ký výkon v hlav­ní roli dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu.

            Před nedáv­nem si Chandler zahrál ve fil­mu CarolCate Blanchett a Rooney Marou. Film v režii Todda Haynese zís­kal řadu oce­ně­ní. Předtím byl Chandler k vidě­ní po boku Leonarda DiCapria, Matthewa McConaugheyhoJonaha Hilla ve fil­mu Martina Scorseseho Vlk z Wall Street. Zahrál si také ve fil­mu Bena Afflecka Argo, kte­rý zís­kal Oscar v kate­go­rii Nejlepší film a cenu SAG pro nej­lep­ší herec­ký tým, stej­ně jako řadu dal­ších oce­ně­ní. Chandler byl k vidě­ní i ve fil­mu 30 minut po půl­no­ci, dra­ma­tu v režii Kathryn Bigelow, kte­ré mapu­je deset let dlou­hý hon na Osamu Bin Ládina, kte­rý byl také nomi­no­ván na řadu pres­tiž­ních oce­ně­ní.

Více na Kritiky.cz
Aprílový čtvrtečník Tento týden je opravdu nabitý kvalitními novinkami, jako by se ditributoři chtěli na apríla uk...
Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH Garona Garona, půl-orka a Gul’danova otrokyně, je dítětem dvou světů. Do žádného z nich...
Daňové a nedaňové náklady 2017 Vyznat se v problematice daňových a nedaňových nákladů je nezbytné nejen pro podnikatele, ný...
Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala Milenci a vrazi jsou filmem o tom, že každý, ať už chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, ka...
Lincoln speciál – část 6 - Lincolnova rodina Za neobyčejným nadáním pro politiku a víru v demokracii, která vedla Abrahama Lincolna k pro...

             LUCAS HEDGES (Patrick) je vše­stran­ný mla­dý herec, kte­ré­mu se daří budo­vat si znač­nou pověst a spo­lu­pra­co­val už s jed­ně­mi z nej­u­zná­va­něj­ších holly­wo­od­ských reži­sé­rů. Zatím napo­sle­dy dokon­čil Hedges natá­če­ní sním­ku Martina McDonagha Three Billboards Outside Ebbing, MissouriFrancis McDormandSamem Rockwellem. Na tele­viz­ních obra­zov­kách byl k vidě­ní v seri­á­lu sta­ni­ce NBC The Slap se Zacharym Quintem, Peterem SarsgaardemUmou Thurman.

            Hedges spo­lu­pra­co­val na dvou fil­mech s uzná­va­ným reži­sé­rem Wesem Andersonem: na fil­mu Až vyjde měsíc, ve kte­rém si zahrá­li také Edward Norton, Bill MurrayFrances McDormand, a na osca­ro­vém sním­ku Grandhotel BudapešťRalphem Fiennesem. V roce 2013 se obje­vil spo­leč­ně s Joshem BrolinemKate Winslet ve fil­mu Jasona Reitmana Prodloužený víkend a po boku Christopha Waltze byl k vidě­ní ve fil­mu Terryho Gilliama The Zero Theorem. Hedges si zahrál také ve fil­mu Michaela Cuesty Kill the MessengerJeremy Rennerem a ve fil­mu Danteho Arioly Arthur Newman spo­leč­ně s Colinem FirthemEmily Blunt.

             GRETCHEN MOL (Elise) je talen­to­va­ná hereč­ka, pro­sla­ve­ná svý­mi výji­meč­ný­mi diva­del­ní­mi i fil­mo­vý­mi výko­ny. Zanedlouho se obje­ví po boku Gerarda Butlera, Willema Dafoe, Alfreda MolinyAlison Brie ve fil­mu The Headhunter’s Calling. Film zob­ra­zu­je osu­dy nemi­lo­srd­né­ho per­so­na­lis­ty, kte­rý se vydá­vá pře­vzít jed­nu ze spo­leč­nos­tí, když one­moc­ní jeho dese­ti­le­tý syn a tím dojde ke stře­tu jeho osob­ních a pro­fes­ních zájmů.

Více na Kritiky.cz
Pokladnice pohádek Aleny Preisertové je právě takovou knížkou, která potěší jak malé posluchače, tak jejich rodiče. Možná také už delší dobu hledáte pro své děti knížku pohádek, které by byly tak akorát...
Lék na život - 65 % Každý chce ve svém životě mít úspěch a stejně tak to chce mít i Američan Lockhart. Je sic...
Mimibazar | Jan Grolich ...
Akta X - S11E05 - Ghouli (největší překvapení 11. série) Pokud se cíleně vyhýbáte spoilerům, ať už ve formě oficiálních upoutávek či nekončící...
Povedených Osm hrozných První dojmy z nového filmu Quentina Tarantina....

            Mol v sou­čas­né době natá­čí nový původ­ní seri­ál Chance sta­ni­ce Hulu o forenz­ním neu­ropsy­chi­at­ro­vi, kte­rý je pro­ti své vůli vta­žen do násil­né­ho a nebez­peč­né­ho svě­ta záměn iden­ti­ty, poli­cej­ní korup­ce a dušev­ních cho­rob. Seriál Chance měl pre­mi­é­ru 19. říj­na 2016.

            Vloni se Mol obje­vi­la ve dru­hé sezó­ně původ­ní­ho seri­á­lu sta­ni­ce Amazon Studios Mozart in the Jungle, oce­ně­né­ho Zlatým gló­bem. Společně s Kristen Stewart, Glenn Close a Coreym Stollem byla k vidě­ní také v celo­ve­čer­ním sním­ku Anesthesia. Film, kte­rý napsal, pro­du­ko­val a reží­ro­val Tim Blake Nelson, zob­ra­zu­je pro­tí­na­jí­cí se osu­dy lidí v rám­ci dohry po násil­ném pře­pa­de­ní pro­fe­so­ra filo­zo­fie na Kolumbijské uni­ver­zi­tě.

            Předtím si Mol zahrá­la ve fil­mu Pravdivý pří­běh s Jamesem FrancemJonahem Hillem. Snímek zkou­má vztah mezi novi­ná­řem Michaelem Finkelem a vra­hem Christianem Longem, hle­da­ným FBI, kte­rý žil mimo Spojené stá­ty pod Finkelovým jmé­nem.

Více na Kritiky.cz
Lucie Roznetinska - Koureni ...
Krycí jméno U.N.C.L.E. - Superman v režii Guy Ritchieho Režisér Guy Ritchie, který se může pochlubit, mimo jiné, úspěšnými filmy o Sherlocku Holme...
Jakub Foll - Basnik ...
Farma SK – 9. série – 2. díl ...
Černé lekníny od Michel Bussi Thriller "Černé lekníny" je úchvatné a dechberoucí čtení, kde veškeré odhalení, rozuzlen...

            Na fil­mo­vých plát­nech Mol debu­to­va­la ve fil­mu Spikea Leeho Sex po tele­fo­nu jako Dívka č. 12. Byla člen­kou herec­ké­ho týmu sním­ku 3:10 vlak do Yumy, nomi­no­va­né­ho na cenu SAG. Mezi její dal­ší fil­my pat­ří napří­klad Laggies, Ta zná­má Betty Page, Hráči, Sexuální rekon­struk­ce, hud­ba ze sou­sed­ní­ho poko­je, Pohřeb, The Last Time I Commited Suicide, Třinácté patro, Celebrity, Navždy má, Desatero, American Loser, Puccini pro začá­teč­ni­ce, Just Looking a Americká afé­ra.

            Na tele­viz­ních obra­zov­kách se Mol obje­vi­la v seri­á­lu Impérium mafie v Atlantic City se Stevem Buscemim a v letech 2011 a 2012 byla v rám­ci jeho herec­ké­ho týmu nomi­no­vá­na na cenu SAG. V téže kate­go­rii byl poté herec­ký tým toho­to seri­á­lu nomi­no­ván i v letech 2013, 2014 a 2015. Kromě toho ten­to seri­ál v roce 2011 zís­kal Zlatý glo­bus v kate­go­rii Nejlepší tele­viz­ní seri­ál: dra­ma.

             KENNETH LONERGAN (scé­nář, režie) na sebe fil­mo­vý svět upo­zor­nil už svým celo­ve­čer­ním sce­náris­tic­kým a režij­ním debu­tem Na mě se můžeš spo­leh­nout, kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara a Zlatý glo­bus v kate­go­rii Nejlepší scé­nář, a zís­kal hlav­ní cenu poro­ty na fes­ti­va­lu Sundance, cenu Waldo Salt Screenwriting Award, cenu NY Film Critics Circle, LA Film Critics Circle a v kate­go­ri­ích Nejlepší film a Nejlepší scé­nář také cenu Independent Spirit Award, stej­ně jako i řadu dal­ších oce­ně­ní. Lonerganův dru­hý sní­mek Margaret z roku 2011 a jeho pro­dlou­že­ná ver­ze z roku 2012 zís­ka­ly cenu European Film Critics“ FIPRESCI na fil­mo­vém fes­ti­va­lu ve Vídni, cenu Traverse City Film Festival Founders Prize a vzbu­dil vel­kou pozor­nost u bez­počtu fil­mo­vých kri­ti­ků, novi­ná­řů a fil­mo­vých fanouš­ků po celém svě­tě. Je také spo­lu­au­to­rem scé­ná­řů k fil­mům Přeber si toGangy New Yorku, z nichž dru­hý jme­no­va­ný byl v roce 2002 nomi­no­ván v kate­go­rii Nejlepší původ­ní scé­nář na cenu WGA a na Oscara.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 14 ...
Pustina 5. díl. Přečtěte si, co nás čeká v 5. dílu Pustiny na HBO - 27.11.2016....
Martin Hatala - Silné historické reči ...
Úhoři mají nabito - Vladimír Michálek: Divák musí mít pocit, že ty chlapy už někde potkal Co vás nejvíc bavilo na scénáři? Scénář v byl v původní podobě rozhlasová hra. I tak mn...
Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za...

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Místo u moře

|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Místo u moře - Obsah/O filmu30. ledna 2017 Místo u moře - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Místo u moře, nejnovější film úspěšného scenáristy a režiséra Kennetha Lonergana, vypráví příběh osamělého bostonského údržbáře, jemuž se zcela změní […]
  • Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 %30. ledna 2017 Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 % Malé městečko Manchester-by-the-Sea nabízí poklidnou a romantickou atmosféru, kdy lodě mohou být zdrojem obživy nebo jen radostí z rekreačního rybaření. Každý se zná s každým a nic se tu […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Café society - 50 %19. září 2016 Café society - 50 % Nemohu si pomoci, ale mladíček Bobby Dorman mě ničím nezaujal a celkem nechápu, jak se tento nejistý a váhavý mladíček mohl stát majitelem prosperujícího podniku v New Yorku. Jeho rodiče […]
  • Psí ostrov - 65 %9. května 2018 Psí ostrov - 65 % Příběh se odehrává v nedaleké budoucnosti v Japonsku, které je zcela odlišné od současného. V hlavním městě Megasaki vládne starosta Kobayashi, který se snaží jednat podle svého nejlepšího […]
  • ice27. října 2002 Doba ledová Mamut + tygr + lenochod + šavlozubá veverka na druhou = zachráněné dítě a kopa srandy k potrhání Doba Ledová    Když vznikl propadák Titan A.E. od společnosti 20th Centuty Fox, […]
  • Prodloužený víkend - 80%30. dubna 2015 Prodloužený víkend - 80% Ve snímku Prodloužený víkend režiséra Jasona Reitmana si zahráli hlavní role Kate Winslet jako úzkostlivá Adele, Josh Brolin v roli uprchlíka Franka a Gattlin Griffith, který si zahrál […]
  • Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu12. prosince 2018 Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu Talentovaný pan Ripley a běžkyně Lola v jednom filmu? Jde to dohromady? Co myslíte? Matt Damon a Franka Potente ale bojují o holé životy a musím uznat, že pro diváky je to zábava jako […]
  • Centrální inteligence - 45 %19. června 2016 Centrální inteligence - 45 % Když pracovat pro CIA, pak jedině s Bobem Stonem. Tenhle chlapík má v sobě schované trpké zkušenosti s šikanou na střední škole, ale jeho minulost dávno zmizela v propadlišti dějin a teď […]
  • Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech1. července 2017 Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech Letošní 52. ročník byl zahájen, jak jinak, než opět v karlovarském hotelu Thermal, kde se po červeném koberci prošla řada osobností. Mezi těmi českými nechyběl prezident festivalu Jiří […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *