Papírová města - ‘PAPÍROVÉ MĚSTO’

Papírová města vyda­ná nakla­da­tel­stvím Dutton Books jsou tře­tím romá­nem Johna Greena. Byl to oka­mži­tý hit a rázem se oci­tl na pátém mís­tě žeb­říč­ku best­selle­rů New York Times v kate­go­rii belet­rie pro mlá­dež.

Kniha zau­ja­la čte­ná­ře po celém svě­tě, zejmé­na v USA, Evropě, Jižní Americe a v někte­rých čás­tech Asie.

Čtenáři rozu­mě­li posta­vám v romá­nu a fas­ci­no­val je jeho název. Termín “papí­ro­vé měs­to” vzni­kl, když kar­to­gra­fo­vé Earnest G. Alpers a Otto Lindberg z General Drafting Company vymys­le­li měs­to Agloe (anagram jejich ini­ci­ál) ve stá­tě New York a umís­ti­li toto smyš­le­né měs­to na mapu, kon­krét­ně na kři­žo­vat­ku dvou praš­ných cest v již­ní čás­ti poho­ří Catskills.

Udělali to kvů­li ochra­ně autor­ských práv. Pokud by se jejich vymyš­le­né měs­to obje­vi­lo na jiné mapě, moh­li doká­zat, že byla jejich kar­to­gra­fic­ká prá­ce nezá­kon­ně oko­pí­ro­vá­na.

Ale nej­vět­ším tahá­kem na pří­bě­hu byly jeho posta­vy a jejich přá­tel­ství. “Je to pří­běh o Quentinovi a jeho přá­te­lích, kte­ří pát­ra­jí po Margo, což se pro­mě­ní v epic­kou ces­tu,” říká John Green. “Je to oprav­du o hle­dá­ní hlub­ší­ho význa­mu přá­tel­ství a o schop­nos­ti před­sta­vit si ostat­ní lidi jako slo­ži­těj­ší bytos­ti, což nemu­sí odpo­ví­dat našim počá­teč­ním dojmům.”

Tato téma­ta v mla­dých lidech rezo­nu­jí, pokra­ču­je Green. “Každý tee­nager ví, jaké to je být zaška­tul­ko­ván. To je prv­ní věc, kte­rá lidem bude blíz­ká. Také si mys­lím, že se divá­ci napo­jí na milost­nou linii fil­mu. Avšak nej­dů­le­ži­těj­ší je, že se jed­ná o vel­mi zábav­ný film o sku­teč­ném přá­tel­ství a o tom, jak oprav­do­vé přá­tel­ství vydr­ží coko­liv. Romantická lás­ka není jedi­ný druh sku­teč­né lás­ky.”

Papírová města - ‘PAPÍROVÉ MĚSTO’
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Papírová města

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Papírová města15. prosince 2015 Papírová města Rok od úspěšného filmu Hvězdy nám nepřály, natočeného podle stejnojmenného románu Johna Greena se dočkala zfilmování i Papírová města, novela z roku 2008. U nás kniha vyšla v roce 2014. […]
  • Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB20. července 2015 Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB Pro Wycka Godfreye, producenta snímku Hvězdy nám nepřály, byla příležitost ujmout se další filmové adaptace Johna Greena neodolatelná. “Můj partner Marty Bowen a já jsme si Papírová města […]
  • Papírová města (Paper Towns) - 55 %26. července 2015 Papírová města (Paper Towns) - 55 % Středoškolák Quentin Jacobsen patří mezi ty studenty, kteří nejsou ve škole příliš oblíbení, ale jemu to vyhovuje a ani netouží po výjimečnosti. Tou je naopak jeho kamarádka z mládí Margo […]
  • Sousedi (Neighbors) - 75%10. června 2014 Sousedi (Neighbors) - 75% Plakát k filmu Sousedi láká svojí cílovku na Setha Rogena a heslo "od tvůrců Apokalypsy v Hollywoodu". A cílovka je tudíž nažhavená na divokou jízdu, nekorektní humor, drogy, sex a […]
  • Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)15. ledna 2019 Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-) Tak tady máme další Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zelená příšerka, která se zjevuje pouze když je naštvaná a v klidovém stavu je z ní pohledný metr osmdesát dlouhý sympatický mladík, […]
  • Stážista - 55 %11. října 2015 Stážista - 55 % Důchodce Ben Whittaker se v důchodu trochu nudí, a tak se rozhodne zúčastnit konkurzu na stážisty ve firmě, která se zabývá internetových obchodem. Firma je plná mladých lidí, kteří to […]
  • Valerian a město tisíce planet - 75 %19. července 2017 Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně utvářejí společenství a snaží se žít tak, aby nezničili svou planetu. Podle nového filmu Luca Bessona by […]
  • Husí kůže (Goosebumps) – Recenze – 50 %13. listopadu 2015 Husí kůže (Goosebumps) – Recenze – 50 % Husí kůže je původně nesmírně populární série hororových knížek pro děti od amerického spisovatele Roberta Lawrence Stinea, o jejíž adaptování na filmové plátno se pokoušel před rokem 2000 […]
  • Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery)9. září 2017 Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery) "Dej týnejžrovi deníček a je z něj Superman. Dej mu k tomu ještě tužku a je z něj bůh Kira.." I tak by se dal popsat tenhle velice zajímavý tvůrčí počin, který je křížencem Japonského […]
  • S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %)28. dubna 2015 S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %) Bude rekonstrukce vraždy mladé britské studentky Meredith Kercher v italské Perugii lákavým námětem pro nový film a co všechno je možné o aktérech vraždy sdělit? Co se ukrývá za andělskou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *