Nejlepší filmy o běhání


Vždy když něja­ký text začí­ná slo­vy „nej­lep­ší o...“, popří­pa­dě „nej­lep­ší z...“, tak je to tro­chu ošid­né a čtenářka/čtenář by měl být při­pra­ven na kdo­ví­ja­kou zálud­nost. Všechny žeb­říč­ky jsou totiž hod­ně sub­jek­tiv­ní, nicmé­ně lec­kdy pomo­hou k inspi­ra­ci.
Tož tedy, sem s tím!

Filmů o běhá­ní (potaž­mo o atle­ti­ce jako tako­vé) není zrov­na pře­hr­šel. O něco lépe je na tom (asi) fot­bal. Vyloženou popel­kou ale ten­to sport také není. Dokonce si trouf­nu říci, že jsem o běhá­ní nevi­děl vylo­že­ně špat­ný sní­mek (což se roz­hod­ně o jiných spor­tech říci nedá). Dovolím si tedy dopo­ru­čit cel­kem čty­ři fil­my, z nichž jeden titul fil­mem navíc vůbec není... To jsou teda počty...
1. Gallipoli (1981)
Jo, mla­dič­ký Mel Gibson, prv­ní svě­to­vá vál­ka a věč­né trau­ma australsko-novozélandské armá­dy v geni­ál­ní režii jed­no­ho z mých oblí­be­ných reži­sé­rů (Peter Weir) s nemé­ně geni­ál­ní hud­bou (Jarre). To na prv­ní pohled nepů­so­bí zrov­na jako spor­tov­ní film. Zdání ale kla­me.
2. Without limits (Hranice mož­nos­tí, 1998)
Prefontaine byl borec, nosil tako­vé „bítl­sác­ké háro“, měl správ­ně bojov­nou a opti­mis­tic­kou pova­hu. Hotová iko­na. Filmů o tom­to talen­to­va­ném běž­ci je více, ale ten­to je pro mě asi tím nej­lep­ším (hra­je tu i Donald Sutherland, kte­rý pocho­pi­tel­ně neběhá, ale kou­ču­je :)).
3. Dlouhá míle (tv seri­ál)
Tento dnes lehce zapo­me­nu­tý čes­ko­slo­ven­ský seri­ál obsa­hu­je něko­lik vskut­ku legen­dár­ních scén. Asi nej­pů­so­bi­věj­ší z nich je slav­ný závod Veseckého s praž­skou tram­va­jí... Skvělý seri­ál o kama­rád­ství, vůli se vrá­tit zpět a rov­něž o tom, že i kon­čit se musí umět.
4. Lola rennt (Lola běží o život, 1998)
Menší libůst­ka na závěr. Německý reži­sér Tom Tykwer stvo­řil cel­kem ori­gi­nál­ně vyprá­vě­ný pří­běh, v němž Lola běží a běží... Vůbec to není o kla­sic­kém závo­dě­ní, tady se běží o něco mno­hem cen­něj­ší­ho. Film nebo­du­je jen zají­ma­vým a neli­ne­ár­ním pří­bě­hem, ale i vel­mi sluš­ným soun­d­trac­kem, kte­rý mi teh­dy v pře­hrá­va­či roto­val cel­kem čas­to... :-).


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY Natáčení X-Men: Apokalypsy začalo 20. dubna 2015 v Montrealu v Kanadě, konkrétně v Mel’s Cité du Cinema (běžně označovaném jako Mel’s), což jsou ateliéry o rozloze 27 akrů na Ile de […]
  • divocina26. února 2015 Divočina - Země, vítr a oheň Život na stezce Hned od začátku bylo jasné, že se DIVOČINA musela točit na opravdových cestách na hřebenovce, aby co nejlépe zachytila Cherylino putování divočinou, během kterého ji čekalo mnoho […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů10. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů Natáčení filmu Vinnetou - Rudý gentleman začalo 18. května 1964 jednou z nejtěžších scén, v níž Vinnetou zachraňuje ze spárů medvěda Ribannu, dceru náčelníka Assiniboinů. Vedoucí výroby […]