Králova zahradnice

KralovaZahradnice

Píše se rok 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), uma­nu­tá a talen­to­va­ná tvůr­ky­ně zahrad, pra­cu­je na fran­couz­ském ven­ko­vě. Jednoho dne při­jde neo­če­ká­va­né pozvá­ní: Sabine se má dosta­vit ke dvo­ru krá­le Ludvíka XIV. (Alan Rickman). Králův uzná­va­ný zahrad­ní archi­tekt André Le Notre (Matthias Schoenaerts) zpo­čát­ku těž­ko sná­ší Sabinino oso­bi­té vidě­ní a její pokro­ko­vou pova­hu, ale nako­nec si ji vybe­re, aby uved­la v život jed­nu z hlav­ních zahrad v novém palá­ci Krále Slunce – ve Versailles. Času není nazbyt, Sabine si razí svou vlast­ní ces­tu, a Le Notre postup­ně začí­ná chá­pat, že zne­po­ko­ji­vý prvek naho­di­los­ti a cha­o­su v jejím tvůr­čím pro­ce­su má svou zvlášt­ní hod­no­tu.

Sabine se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky pře­tvá­ří Lasturový háj (Bosquet des Rocailles ) ve ven­kov­ní taneč­ní sál a záro­veň se sezna­mu­je s nebez­peč­ný­mi vzta­hy a sple­ti­tou eti­ke­tou krá­lov­ské­ho dvo­ra. Porušuje nej­růz­něj­ší spo­le­čen­ská i tříd­ní tabu, ale mož­ná prá­vě pro­to navá­že pře­kva­pu­jí­cí vztah se samot­ným krá­lem a zís­ká důvě­ru jeho bra­t­ra, prin­ce Filipa (Stanley Tucci). Smiřuje se s tragé­dií ve své minu­los­ti a její pra­cov­ní i osob­ní souzně­ní s Andrém pro­bou­zí v kaž­dém z nich smy­sl pro čest, sou­cit i tvo­ři­vost.

Ohodnoťte článek|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Králova zahradnice - Život v zahradě21. dubna 2015 Králova zahradnice - Život v zahradě Srdcem celého příběhu Královy zahradnice je výjimečný svět zahrad a zahradnictví, které v té době představovalo velmi významné odvětví. Zahradníci byli respektovaní odborníci. Alan […]
  • Králova zahradnice - Versailles v Anglii19. dubna 2015 Králova zahradnice - Versailles v Anglii Vzhledem k tomu, že Králova zahradnice je příběhem zdánlivě nemožného zahradního projektu, bylo možná celkem v pořádku, že jedním z nejtěžších úkolů pro filmaře najít nejvhodnější lokace […]
  • Králova zahradnice - O natáčení17. dubna 2015 Králova zahradnice - O natáčení “Je to lidský a v mnoha ohledech velmi moderní příběh,” říká Alan Rickman o romantickém dramatu Králova zahradnice, které je jeho druhým režijním počinem po filmu Zimní host. “Scénář […]
  • Králova zahradnice - Historie versus příběh18. dubna 2015 Králova zahradnice - Historie versus příběh Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. “Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je […]
  • Králova zahradnice - Móda u dvora20. dubna 2015 Králova zahradnice - Móda u dvora Jedna z místností, které se na plátně nikdy neobjevily, byla ta, v níž se skladovaly kostýmy a paruky. “Nejde jen o to, že ty kostýmy a paruku byly obrovské,” říká Joan Bergin. “Stejně […]
  • Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%1. prosince 2015 Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30% S románovou předlohou spisovatelky Mary Shelley má tento snímek společné naprosté minimum, a dost málo styčných bodů byste našli i při jeho srovnání s jinými filmovými adaptacemi. […]
  • Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice15. ledna 2019 Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice Přiznám se upřímně a bez mučení, že dosud jsem žádného Pottera v kině neviděl (tedy až do včerejšího dne). Všechny předešlé části jsem shlédl na svém dvd přehrávači. Atmosféra kina má však […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná19. ledna 2019 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. Nový Harry Potter mě totiž nehorázným způsobem překvapil, můj skepticismus se v prvních minutách […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít25. ledna 2019 Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít Poslední díl Harry Pottera přišel do kin a byl velice očekáván, čekalo se na 3D, čekalo se na konec, a tak píši poslední recenzi slavného fenoménu, který byl první 3D. Podle očekávání měl […]
  • Prodloužený víkend - 80%30. dubna 2015 Prodloužený víkend - 80% Ve snímku Prodloužený víkend režiséra Jasona Reitmana si zahráli hlavní role Kate Winslet jako úzkostlivá Adele, Josh Brolin v roli uprchlíka Franka a Gattlin Griffith, který si zahrál […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *