Králova zahradnice - Versailles v Anglii

KralovaZahradnice

Vzhledem k tomu, že Králova zahrad­ni­ce je pří­bě­hem zdán­li­vě nemož­né­ho zahrad­ní­ho pro­jek­tu, bylo mož­ná cel­kem v pořád­ku, že jed­ním z nej­těž­ších úko­lů pro fil­ma­ře najít nej­vhod­něj­ší loka­ce pro vel­mi napja­tý roz­po­čet.

Jonah Coombes, lokač­ní mana­žer, k tomu říká: “Zvažovali jsme mož­nost, že bychom někte­ré exte­ri­é­ry nato­či­li ve Francii a inte­ri­é­ry potom v Británii. Ale uvě­do­mi­li jsme si, že loka­ce, kte­ré potře­bu­je­me, jsou uza­vře­né ve svém vlast­ním svě­tě a že vel­mi dob­ré ukáz­ky této dobo­vé archi­tek­tu­ry máme v Anglii. Tam jsme si moh­li dovo­lit nato­čit a uká­zat víc.”

“V Anglii máme nád­her­né palá­ce. A náš tým je pře­tvo­řil v opu­lent­ní, deka­dent­ní Francii Ludvíka XIV,” říká Kate Winslet. “Většina palá­ců, ve kte­rých jsme natá­če­li, má sku­teč­ně inte­ri­é­ry z doby Ludvíka XIV., napří­klad Blenheim Palace či Waddesdon Manor.”

Kromě toho se natá­če­lo také v Hampton Court Palace, Cliveden, Ham House, Ashridge Parku a Chenies Manor. Pro nezá­vis­lý film by mno­hé z těch­to budov byly zce­la nedo­stup­né, “ale když to reží­ro­val Alan Rickman a hrá­la v tom Kate Winslet, všu­de jsme měli dve­ře ote­vře­né,” říká Jonah Coombes.

V Blenheimském palá­ci se natá­če­lo v míst­nos­tech, kte­ré ješ­tě nikdy neby­ly na plát­ně ani na obra­zov­ce. Zastupovaly mimo jiné Louvre.

Podle kame­ra­man­ky Ellen Kuras ovšem natá­če­ní v těch­to loka­cích bylo vel­mi nároč­né: “Měli jsme jen ome­ze­ný čas, dovnitř smě­la jenom část štá­bu a měli jsme vel­mi přís­ná ome­ze­ní ohled­ně osvět­le­ní, kvů­li tep­lu, kte­ré lam­py vydá­va­jí. Některé tapi­sé­rie by jím moh­ly být ohro­že­ny. Takže jsem moh­la pou­ží­vat jen vel­mi málo svě­tel. Při osvět­lo­vá­ní obli­čejů her­ců jsem muse­la být vel­mi kre­a­tiv­ní.” 

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Králova zahradnice - Život v zahradě21. dubna 2015 Králova zahradnice - Život v zahradě Srdcem celého příběhu Královy zahradnice je výjimečný svět zahrad a zahradnictví, které v té době představovalo velmi významné odvětví. Zahradníci byli respektovaní odborníci. Alan […]
  • Králova zahradnice16. dubna 2015 Králova zahradnice Píše se rok 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), umanutá a talentovaná tvůrkyně zahrad, pracuje na francouzském venkově. Jednoho dne přijde neočekávané pozvání: Sabine se má dostavit ke […]
  • Králova zahradnice - Historie versus příběh18. dubna 2015 Králova zahradnice - Historie versus příběh Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. “Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je […]
  • Králova zahradnice - O natáčení17. dubna 2015 Králova zahradnice - O natáčení “Je to lidský a v mnoha ohledech velmi moderní příběh,” říká Alan Rickman o romantickém dramatu Králova zahradnice, které je jeho druhým režijním počinem po filmu Zimní host. “Scénář […]
  • Králova zahradnice - Móda u dvora20. dubna 2015 Králova zahradnice - Móda u dvora Jedna z místností, které se na plátně nikdy neobjevily, byla ta, v níž se skladovaly kostýmy a paruky. “Nejde jen o to, že ty kostýmy a paruku byly obrovské,” říká Joan Bergin. “Stejně […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná19. ledna 2019 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. Nový Harry Potter mě totiž nehorázným způsobem překvapil, můj skepticismus se v prvních minutách […]
  • Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%1. prosince 2015 Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30% S románovou předlohou spisovatelky Mary Shelley má tento snímek společné naprosté minimum, a dost málo styčných bodů byste našli i při jeho srovnání s jinými filmovými adaptacemi. […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít25. ledna 2019 Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít Poslední díl Harry Pottera přišel do kin a byl velice očekáván, čekalo se na 3D, čekalo se na konec, a tak píši poslední recenzi slavného fenoménu, který byl první 3D. Podle očekávání měl […]
  • Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice15. ledna 2019 Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice Přiznám se upřímně a bez mučení, že dosud jsem žádného Pottera v kině neviděl (tedy až do včerejšího dne). Všechny předešlé části jsem shlédl na svém dvd přehrávači. Atmosféra kina má však […]
  • Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu12. února 2015 Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu Pro Taylor-Johnson byla harmonie filmu a filmové hudby pro Padesát odstínů šedi stejně důležitá jako samotný vzhled filmu. Říká: „Není to něco, co do filmu na konci jen tak vložím. Výběr […]