Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU

Bruce Willis se ve skvě­lé for­mě vra­cí se svou nej­slav­něj­ší fil­mo­vou rolí - jako nezni­či­tel­ný poli­cej­ní detek­tiv John McClane! Tentokráte při­jíž­dí do Moskvy, aby tady našel své­ho syna Jacka (Jai Courtney), kte­rý se mu poně­kud odci­zil. Johna ale čeká pře­kva­pe­ní, zjis­tí, že i když jejich vztah otec - syn má k ide­á­lu hod­ně dale­ko, jabl­ko nepadlo dale­ko od stro­mu. Jack totiž v Moskvě půso­bí jako taj­ný agent, chrá­ní­cí infor­má­to­ra z vlád­ních řad, Komarovova (Sebastian Koch). Otec a syn McClaneovi jsou nuce­ni pře­ko­nat osob­ní nesho­dy a nasa­dit vlast­ní krky, aby dosta­li Komarovova do bez­pe­čí a odvrá­ti­li hroz­bu kata­stro­fál­ní­ho zlo­či­nu v bez­útěš­ném mís­tě naší pla­ne­ty – v Černobylu. Do hry tak vstu­pu­je obchod s plu­to­ni­em, ruš­tí oli­gar­cho­vé, bru­tál­ní mos­kev­ské pod­svě­tí a také růz­né před­sta­vy Johna a Jacka McClaneových jak za těch­to okol­nos­tí pro­sa­dit zákon. A navíc se Jack McClane jako taj­ný agent v Moskvě skvě­le vyzná i domlu­ví, kdež­to John je napros­to ztra­ce­ný. A to mu na dob­ré nála­dě roz­hod­ně nepři­dá­vá.

Už je tomu pět­a­dva­cet let, kdy do kin vtrh­la Smrtonosná past s novým fil­mo­vým hrdi­nou Johnem McClanem a změ­ni­la model akč­ních fil­mů. McClane je posta­va, kte­ré může divák fan­dit a iden­ti­fi­ko­vat se s ní. Obyčejný chlap, jehož okol­nos­ti donu­ti­ly pus­tit se do her­ku­lov­ské­ho úko­lu. To ho odli­šu­je od komik­so­vých hrdi­nů vět­ši­ny akč­ních fil­mů a díky tomu se také McClane stal jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších postav fil­mo­vé his­to­rie. Bruce Willis k fil­mo­vé sérii dodá­vá: „Baví mě hlí­dat si lať­ku, kte­rou jsme s tou­to sérií nasta­vi­li a rád McClanea kon­t­ro­lu­ji v růz­ných fázích jeho živo­ta.

Napínavý akč­ní kri­mi­nál­ní pří­běh rea­li­zo­val irský reži­sér John Moore, kte­rý je zná­mý svým uni­kát­ním vyprá­vě­cím fil­mo­vým jazy­kem, svě­žím sty­lem natá­če­ní a vyu­ži­tím nej­mo­der­něj­ších spe­ci­ál­ních efek­tů. Moore se vel­mi rych­le pro­sa­dil v Hollywoodu, kde také zalo­žil vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost. Zde rea­li­zo­val něko­lik hvězd­ně obsa­ze­ných komerč­ních sním­ků, např. váleč­ný thriller Za nepřá­tel­skou linií (2001) s Gene Hackmanem a Owenem Wilsonem v hlav­ních rolích či slav­ný rema­ke Let Fénixe (2004) s Dennisem Quaidem a Tyresem Gibsonem.


Části seriálu: Smrtonosná past: Opět v akci

Související příspěvky:

  • Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ28. února 2013 Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ Poblíž vstupu do parku na budapešťském náměstí Svobody naproti velvyslanectví Spojených států se ve stínu sovětského válečného památníku protnou dvě velké americké ikony, jedna skutečná a […]
  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %   John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným […]
  • Rychle a zběsile 2 - 45%13. února 2016 Rychle a zběsile 2 - 45% První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […]
  • Jak přežít v baráku plném teroristů10. července 2018 Jak přežít v baráku plném teroristů Představte si, že jste v nepravý čas na nepravém místě. Shodou okolností se ocitnete v budově, kterou obsadí tým nemilosrdných teroristů. Viděli jste Smrtonosnou past? Zvládli byste to […]
  • RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu18. srpna 2015 RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu Obsah Prvé reakcie divákov po zhliadnutí filmu na kontrolných projekciách sú vzácne rovnaké. Silné emócie, výraz prekvapenia, že videli niečo neočakávané a potom vzápätí otázka: “To vám […]
  • Anděl Páně 2 - Příběh2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Příběh V hlavních rolích příběhu, který se odehrává v adventním čase, se opět setkáme s oblíbenou dvojicí – andělem Petronelem a čertem Uriášem v podání Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. Jejich […]
  • G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ20. března 2013 G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ Z prvního dílu se vrací postava DUKEA, mladého amerického vlastence, vojáka, který sebevědomě, s precizností a patřičnou hrdostí vede svůj tým. DUKE, oddaný a loajální, udělá cokoli, aby […]
  • Transformers6. června 2018 Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, který zastal u nového filmu o slavných robotech roli vedoucího výroby. „A […]
  • Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI3. prosince 2015 Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI Někdy je pravda podivnější než fikce a Most špionů je neuvěřitelný příběh obyčejného člověka, který se ocitl v mimořádné situaci. Je to o to přesvědčivější, že hlavní postava příběhu je […]
  • Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý Herci vesměs rádi přijímají nabídky na role v pohádkách, a tak nás zajímalo proč, a v čem se herectví v  í od hraní dramatických nebo komediálních rolí. Jiřina Bohdalová Samozřejmě […]

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *