Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU

SmrtPast5
SmrtPast5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bruce Willis se ve skvě­lé for­mě vra­cí se svou nej­slav­něj­ší fil­mo­vou rolí - jako nezni­či­tel­ný poli­cej­ní detek­tiv John McClane! Tentokráte při­jíž­dí do Moskvy, aby tady našel své­ho syna Jacka (Jai Courtney), kte­rý se mu poně­kud odci­zil. Johna ale čeká pře­kva­pe­ní, zjis­tí, že i když jejich vztah otec - syn má k ide­á­lu hod­ně dale­ko, jabl­ko nepadlo dale­ko od stro­mu. Jack totiž v Moskvě půso­bí jako taj­ný agent, chrá­ní­cí infor­má­to­ra z vlád­ních řad, Komarovova (Sebastian Koch). Otec a syn McClaneovi jsou nuce­ni pře­ko­nat osob­ní nesho­dy a nasa­dit vlast­ní krky, aby dosta­li Komarovova do bez­pe­čí a odvrá­ti­li hroz­bu kata­stro­fál­ní­ho zlo­či­nu v bez­útěš­ném mís­tě naší pla­ne­ty – v Černobylu. Do hry tak vstu­pu­je obchod s plu­to­ni­em, ruš­tí oli­gar­cho­vé, bru­tál­ní mos­kev­ské pod­svě­tí a také růz­né před­sta­vy Johna a Jacka McClaneových jak za těch­to okol­nos­tí pro­sa­dit zákon. A navíc se Jack McClane jako taj­ný agent v Moskvě skvě­le vyzná i domlu­ví, kdež­to John je napros­to ztra­ce­ný. A to mu na dob­ré nála­dě roz­hod­ně nepři­dá­vá.

Už je tomu pět­a­dva­cet let, kdy do kin vtrh­la Smrtonosná past s novým fil­mo­vým hrdi­nou Johnem McClanem a změ­ni­la model akč­ních fil­mů. McClane je posta­va, kte­ré může divák fan­dit a iden­ti­fi­ko­vat se s ní. Obyčejný chlap, jehož okol­nos­ti donu­ti­ly pus­tit se do her­ku­lov­ské­ho úko­lu. To ho odli­šu­je od komik­so­vých hrdi­nů vět­ši­ny akč­ních fil­mů a díky tomu se také McClane stal jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších postav fil­mo­vé his­to­rie. Bruce Willis k fil­mo­vé sérii dodá­vá: „Baví mě hlí­dat si lať­ku, kte­rou jsme s tou­to sérií nasta­vi­li a rád McClanea kon­t­ro­lu­ji v růz­ných fázích jeho živo­ta.

Napínavý akč­ní kri­mi­nál­ní pří­běh rea­li­zo­val irský reži­sér John Moore, kte­rý je zná­mý svým uni­kát­ním vyprá­vě­cím fil­mo­vým jazy­kem, svě­žím sty­lem natá­če­ní a vyu­ži­tím nej­mo­der­něj­ších spe­ci­ál­ních efek­tů. Moore se vel­mi rych­le pro­sa­dil v Hollywoodu, kde také zalo­žil vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost. Zde rea­li­zo­val něko­lik hvězd­ně obsa­ze­ných komerč­ních sním­ků, např. váleč­ný thriller Za nepřá­tel­skou linií (2001) s Gene Hackmanem a Owenem Wilsonem v hlav­ních rolích či slav­ný rema­ke Let Fénixe (2004) s Dennisem Quaidem a Tyresem Gibsonem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Smrtonosná past: Opět v akci


  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 % John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným […] Posted in Filmové recenze
  • Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ28. února 2013 Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ Poblíž vstupu do parku na budapešťském náměstí Svobody naproti velvyslanectví Spojených států se ve stínu sovětského válečného památníku protnou dvě velké americké ikony, jedna skutečná a […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past: Opět v akci - probleskne dokonce Patrik Rytmus Vrbovský30. září 2018 Smrtonosná past: Opět v akci - probleskne dokonce Patrik Rytmus Vrbovský Z pokračování Smrtonosné pasti nemám radost už od „druhého dílu“. Ale až do čtvrtého se na to alespoň dalo koukat a divák se bavil. Pátá „Smrtonosná past: Opět v akci“ s původním názvem „A […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 2 - 45 %2. června 2022 Rychle a zběsile 2 - 45 % První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
  • Černočerná tma - první a nejslavnější Riddick11. října 2019 Černočerná tma - první a nejslavnější Riddick Sci-fi bez mnoha prvků inovace, ovšem dovedená takřka k dokonalosti. Klasický příběh, kvalitní vizuální efekty, velmi dobrá hudba, zajímavé použití kamery a hlavně perfektní herecké […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 2 - Paul Walker dva roky po prvním dílu R.Z.28. února 2019 Rychle a zběsile 2 - Paul Walker dva roky po prvním dílu R.Z. Recenze prvního dílu je za námi, pojďme nyní nakouknout pod kapotu a subjektivně zhodnotit volné pokračování. A že volné je opravdu ve všech směrech – zůstala jen jediná postava z […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?23. září 2018 Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku? Dvanáct let. Tak dlouho byl John McClane na dovolené. Tak dlouho jsme čekali. Pravda, nečekali jsme všichni. Po prvních mediálních klapkách to zavánělo pořádným průserem a definitivním […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 2 - 45%13. února 2016 Rychle a zběsile 2 - 45% První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […] Posted in Filmové recenze
  • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68446 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58265 KB. | 15.08.2022 - 09:13:04