Kritiky.cz > Recenze knih > Špalíček českých pohádek

Špalíček českých pohádek

spalicek

Rádi bys­te měli pohro­ma­dě v jed­né kníž­ce výběr čes­kých pohá­dek od růz­ných auto­rů? Máte rádi čes­ké kla­sic­ké pohád­ky od Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Františka Bartoše, Jasna Drdy, ale občas rádi čte­te dětem pohád­ky, kte­ré nejsou tolik zná­mé? Třeba od Františka Jaromíra Rubeše, Beneše Metoda Kuldy, Vojtěcha Martínka nebo Jaromíra Jecha? Právě pro vás je urče­ný Špalíček čes­kých pohá­dek, kte­rý uspo­řá­dal Otakar Chaloupka a ilu­stro­val Miloslav Jágr.

Otakar Chaloupka byl čes­ký uči­tel, lite­rár­ní kri­tik a vědec, spi­so­va­tel, kte­rý se naro­dil v roce 1935 a zemřel v roce 1913. Byl odbor­ní­kem na čes­kou dět­skou lite­ra­tu­ru, o níž pub­li­ko­val řadu pra­cí. Svůj cit pro dět­skou lite­ra­tu­ru pro­ká­zal i výbo­rem Špalíček čes­kých pohá­dek.
Miloslav Jágr byl prů­mys­lo­vým výtvar­ní­kem, malí­řem a ilu­strá­to­rem žijí­cím v letech 1927 až 1997. Svými obráz­ky vypra­vil přes 120 kní­žek a u nás i ve svě­tě je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­lep­ších dět­ských ilu­strá­to­rů.

„O hloupém Honzovi jsem vám toho již napo­ví­dal, až mě pusa bolí. Proto vám dnes povím pohád­ku o chyt­rém Honzovi a ta se vám jis­tě bude líbit. Tak jed­nou při­šla sem k nám něja­ká tuze zlá nemoc. Lidé ani nesto­na­li a pada­li jako mou­chy. Trvalo to pár neděl a všu­de se ozý­val jenom pláč a nářek, všu­de stá­lo plno vdov­ců, vdov a sirot­ků. Taky Honza ztra­til tátu s mámou a zůstal jako prst sám a sám. Na celém svě­tě žád­né­ho neměl, lítos­tí nevě­děl, co si počít, až mu někdo pora­dil, aby šel slou­žit. Tak se tu s námi vše­mi roz­lou­čil a vydal se do boží­ho svě­ta. Šel a šel, všu­de se ptal, všu­de hle­dal služ­bu, ale žád­nou nemohl najít. To si můžem pomys­lit, co zku­sil! Hladu měl plné bři­cho, nohy ho bole­ly, sla­bos­tí se mu už děla­ly mžit­ky před oči­ma, mys­lil si, kaž­dou chví­li že pad­ne a víc­krát nevsta­ne, když najed­nou viděl před sebou náram­ně vel­ké měs­to…“, napsal Jindřich Šimon Baar v pohád­ce O chyt­rém Honzovi v Chodských pohád­kách a povíd­kách z roku 1922. Pohádka byla tak­to pře­vza­ta do špa­líč­ku čes­kých pohá­dek.
Kromě ní se ve Špalíčku dočte­te, jak to dopadlo se tře­mi vla­sy děda Vševěda, se Zlatovláskou, s Jezinkami, neo­hro­že­ným Mikešem, hloupým Honzou, chytrou horá­ky­ní, Janíčkem s vonič­kou, kohout­kem a sle­pič­kou, zví­řát­ky a lou­pež­ní­ky, chyt­rým ková­řem, čer­to­vou nevěs­tou, čer­to­vou tchy­ní, tře­mi prin­cezna­mi, Popelkou, Maruškou, dvě­ma Maričkami, hal­trav­skou Meluzínou, vče­lím dědeč­kem, čaro­dě­jo­vým slu­žeb­ní­kem, hadím ženi­chem, sil­ným Kadubcem nebo s Pizdouškem.

Knihu dopo­ru­ču­ji, je skvě­lým výbo­rem sbě­ra­te­lů úst­ní lido­vé slo­ves­nos­ti a auto­rů dět­ských pohá­dek v čes­ké kot­li­ně.

 • Špalíček čes­kých pohá­dek
 • Uspořádal: Otakar Chaloupka
 • Ilustrace: Miloslav Jágr
 • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
 • Počet stran: 315

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 239 Kč.

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...