Soutěž o Steam klíče (RUINER & RUNNING WITH RIFLES & AER Memories of Old )

Klíče zís­ká zís­ká nej­lep­ší „hláš­ka“ v bub­li­ně obráz­ku na face­boo­ku. Trvání sou­tě­že: 14.5.2018 - 20.5.2018


Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz.

Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Související příspěvky:

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

1 reakce

  1. Pavel Dobeš napsal:

    Fakt neke­cám. Včera jsem si našel šedi­vý vlas!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *