Soutěž o Steam klíče Forts, Portal Knights,Hearts of Iron IV a Interplanetary: Enhanced Edition

Soutěž o Steam klí­če Forts, Portal Knights,Hearts of Iron IV a Interplanetary: Enhanced Edition
Ohodnoťte člá­nek

Klíče zís­ká zís­ká nej­lep­ší „hláš­ka“ v bub­li­ně obráz­ku. Trvání sou­tě­že: 9.8. 2018 - 20. 8. 2018.


Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz.

Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

1 reakce

  1. Dagmar Hudečková napsal:

    Pozor : mar­ťa­ni na obzo­ru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *