Vyhlášení soutěže o knihu Grey

Grey2

Vyhlašujeme vítě­ze úno­ro­vé sou­tě­že.

Otázky

  1. Kdo hra­je hlav­ní žen­skou posta­vu ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní prv­ní kni­hy (Padesát odstí­nů šedi)?
  2. Kdo hra­je hlav­ní muž­skou posta­vu ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní prv­ní kni­hy (Padesát odstí­nů šedi)?
  3. Kdo je reži­sé­rem fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní prv­ní kni­hy (Padesát odstí­nů šedi)?
  4. Z pohle­du jaké posta­vy je kni­ha Grey?

Správně odpovědi

  1. Dakota Johnson
  2. Jamie Dorman
  3. Sam Taylor-Johnson
  4. z pohle­du Christiana Greye

Cenu zís­ká­vá: Marie Huptichová / Praha / Její počet sou­tě­ží­cích 215

Celkový počet sou­tě­ží­cích: 215

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *