Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž s režisérem Alfredem Hitchcockem - soutěž o Blu-ray film

Soutěž s režisérem Alfredem Hitchcockem - soutěž o Blu-ray film

trans

Ve spo­lu­prá­ci s našim spon­zo­rem vyhla­šu­je­me sou­těž s  reži­sé­rem Alfredem Hitchcockem. Soutěže se můžou zúčast­nit pou­ze regis­tro­va­ní čte­ná­ři FilmCZ.Info!

Sponzor sou­tě­že: [adro­ta­te banner=„13“]

Stačí odpo­vě­dět správ­ně 3 odpo­vě­di a nej­přes­ně­ji tip­nout počet odpo­vě­dí a může­te vyhrát cenu Blu-ray film - Psycho

Soutěž pro­bí­há od 11.2.2013 do 28.1.2013. (17 dní) Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří během této doby vypl­ní sou­těž­ní for­mu­lář.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že bude znám 1 výher­ce, kte­rý  správ­ně odpo­vě­děl a  nej­přes­ně­ji odha­dl cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích.

[pro­tec­ted]

Otázky

 1. Který herec hra­je hlav­ní roli v fil­mu Psycho?
 2. V jakém roce byl film nato­čen?
 3. Je nato­čen na barevný/černobílý film?

  Vaše jmé­no (vyža­do­vá­no)

  Váš Email (vyža­do­vá­no)

  Kontaktní adre­sa

  Vaše odpo­vě­di

  Váš typ pro počet sou­tě­ží­cích se správ­ný­mi odpo­věď­mi

  [wpgd­prc „By using this form you agree with the sto­rage and han­d­ling of your data by this web­si­te.“]

  [/protected].

  Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  |

  Stránka načtena za 1,83837 s | počet dotazů: 235 | paměť: 51658 KB. | 24.10.2021 - 02:22:54