Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž s Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Soutěž s Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

DSC 5143

S naši­mi part­ne­ry vyhla­šu­je­me novou sou­těž o 4 DVD Pirátů z Karibiku (Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly, Piráti z Karibiku: Truhla mrt­vé­ho muže, Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta a Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na) a 5x tri­ko s moti­vem Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.

Partneři sou­tě­že:

[adro­ta­te banner=„13“] a

Stačí odpo­vě­dět správ­ně čty­ři odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu.

Soutěž pro­bí­há od 31.5.2017 -14.6.2017. Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří pošlou sou­těž­ní mail se správ­ný­mi odpo­věd­mi, počtem sou­tě­ží­cích  a s kon­takt­ní adre­sou, kam bude jejich výhra ode­slá­na.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že budou ozná­me­ni výher­ci, kte­ří správ­ně odpo­vě­dě­li a nej­přes­ně­ji odhad­li cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích se správ­nou odpo­vě­dí. Pokud bude s nej­přes­něj­ším odha­dem více sou­tě­ží­cích, tak bude vítě­zem ten nejdří­ve hla­su­jí­cí.

Ceny

  1. výher­ce - 4 DVD Pirátů z Karibiku (Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly, Piráti z Karibiku: Truhla mrt­vé­ho muže, Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta a Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na) + tri­ko s moti­vem Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.
  2. výher­ce tri­ko s moti­vem Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.
  3. výher­ce tri­ko s moti­vem Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.
  4. výher­ce tri­ko s moti­vem Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.
  5. výher­ce tri­ko s moti­vem Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta.

Otázky

  1. Kdo reží­ro­val 1. - 3. díl série Piráti z Karibiku?
  2. Kdo reží­ro­val 4. díl série Piráti z Karibiku?
  3. Kdo reží­ro­val 5. díl série Piráti z Karibiku?
  4. Kteří her­ci (mini­mál­ně 2) hrá­li v kaž­dém díle ze série Piráti z Karibiku?

Soutěžení bylo 14. 6. 2017 ukon­če­no


Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,41544 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53313 KB. | 27.09.2021 - 10:44:18