Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž s filmem Wonder Woman

Soutěž s filmem Wonder Woman

DSC 5151

S našim part­ne­rem vyhla­šu­je­me novou sou­těž o čer­ve­né nátěl­ní­ky s moti­vem fil­mu Wonder Woman

Partner sou­tě­že: Vertical Entertainment s.r.o.

Stačí odpo­vě­dět správ­ně čty­ři odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu.

Soutěž pro­bí­há od 1. 6. 2017 - 14. 6. 2017. Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří pošlou sou­těž­ní mail se správ­ný­mi odpo­věd­mi, počtem sou­tě­ží­cích  a s kon­takt­ní adre­sou, kam bude jejich výhra ode­slá­na.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že budou ozná­me­ni výher­ci, kte­ří správ­ně odpo­vě­dě­li a nej­přes­ně­ji odhad­li cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích se správ­nou odpo­vě­dí. Pokud bude s nej­přes­něj­ším odha­dem více sou­tě­ží­cích, tak bude vítě­zem ten nejdří­ve hla­su­jí­cí.

První až šes­tý vítěz zís­ká nátěl­ník Wonder Woman.

Otázky

  1. Která hereč­ka hra­je hlav­ní posta­vu Wonder Woman?
  2. Která reži­sér­ka nato­či­la film Wonder Woman?
  3. Objevila se posta­va Wonder Woman i v před­chá­ze­jí­cím film dle komik­sů DC (Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti)?
  4. Objeví se posta­va Wonder Woman i v násle­du­jí­cím fil­mu dle komik­sů DC (Liga spra­ve­dl­nos­ti)?

Soutěžení bylo 14. 6. 2017 ukon­če­no


Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,34307 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53429 KB. | 27.09.2021 - 17:13:57