Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta

Soutěž s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta

MadMaxSoutez

MadMaxSoutez

Stačí odpo­vě­dět správ­ně čty­ři odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet odpo­vě­dí a může­te vyhrát cenu.

Soutěž pro­bí­há od 5.5.2015 - 20.5.2015 (15 dní) Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří pošlou sou­těž­ní mail se správ­ný­mi odpo­vě­dě­mi a s kon­takt­ní adre­sou, kam bude jejich výhra ode­slá­na.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že bude ozná­men výher­ce, kte­rý správ­ně odpo­vě­děl a nej­přes­ně­ji odha­dl cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích, kte­ří pošlou správ­ně odpo­vě­di na otáz­ky. Pokud bude s nej­přes­něj­ším odha­dem více sou­tě­žích, tak bude vítě­zem ten nejdří­ve hla­su­jí­cí.

Výherce zís­ká 3 DVD (Šílený Max (1979), Šílený Max 2 - Bojovník sil­nic (1981) a Šílený Max a Dóm hro­mu (1985))

Soutěže se můžou zúčast­nit pou­ze regis­tro­va­ní čte­ná­ři FilmCZ.Info.

Partner sou­tě­že:

[adro­ta­te banner=„13“]

[pro­tec­ted]

Otázky

  1. Který reži­sér nato­čil všech­ny 4 díly tetra­lo­gie Mad Max?
  2. Kteří her­ci hra­jí posta­vu Mad Maxe?
  3. Která zpě­vač­ka hra­je posta­vu „Tetičky“ v 3. díle Mad Maxe?
  4. Který jedi­ný herec spo­ju­je 1. a 4. díl tetra­lo­gie Mad Max?

Správné odpo­vě­di s vašim odha­dem počtu sou­tě­ží­cích a samo­zřej­mě kon­takt­ní adre­sou posí­lej­te na [email protected].

[/protected]

Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,93749 s | počet dotazů: 211 | paměť: 53651 KB. | 21.01.2022 - 08:29:20