Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž pro nové fanoušky facebooku

Soutěž pro nové fanoušky facebooku

Steam

Vyhlašuji novou sou­těž. Tentokrát nemu­sí­te na nic odpo­ví­dat. Stačí, když se sta­ne­te nový­mi fanouš­ky naší strán­ky (Kritiky.cz) na face­boo­ku. Každý 5. fanou­šek (1055,1060,1065,1070...) zís­ká náhod­ný klíč na hru. Jedná se o PC hru na služ­bu Steam.

Aktuálně máme 1054 fanouš­ků, tak klíč je nej­sná­ze dostup­ný!

Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz.

Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...