Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž o lísky na představení Cyrano z Bergeracu - Švandovo divadlo

Soutěž o lísky na představení Cyrano z Bergeracu - Švandovo divadlo

Foto: Alena Hrbkova
Foto: Alena Hrbkova

Stačí odpo­vě­dět správ­ně 2 odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu.

Soutěž pro­bí­há od 24.5.2022 do 1.6.2022 (8 dní). Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří pošlou sou­těž­ní for­mu­lář se správ­ný­mi odpo­věd­mi, počtem sou­tě­ží­cích.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že budou ozná­me­ni výher­ci, kte­ří správ­ně odpo­vě­dě­li a nej­přes­ně­ji odhad­li cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích se správ­nou odpo­vě­dí. Pokud bude s nej­přes­něj­ším odha­dem více sou­tě­ží­cích, tak bude vítě­zem ten nejdří­ve hla­su­jí­cí.

Cena

  • Lístky na diva­del­ní před­sta­ve­ní - 2 vol­né vstu­pen­ky na 13.6. na Cyrana z Bergeracu do vel­ké­ho sálu - Na jmé­no výher­ce u poklad­ny

Otázky

  1. Kdo je reži­sé­rem diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní Cyrano z Bergeracu?
  2. Kdy byla pre­mi­é­ra diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní Cyrano z Bergeracu?

Nápověda

Informace si může­te zjis­tit na strán­kách Švandova diva­dla.

[contact-form-7 404 „Nenalezeno“]

Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76387 s | počet dotazů: 259 | paměť: 56717 KB. | 07.07.2022 - 00:22:17