Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž o DVD Šifra mistra Leonarda/Andělé a démoni

Soutěž o DVD Šifra mistra Leonarda/Andělé a démoni

Andele
Andele

S našim part­ne­rem vyhla­šu­je­me novou sou­těž o DVD Šifra mis­tra Leonarda/Andělé a démo­ni.

Partner sou­tě­že:

[adro­ta­te banner=„13“]

Stačí odpo­vě­dět správ­ně čty­ři odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu.

Soutěž pro­bí­há od 5.10.2016 - 31.10.2016. Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří pošlou sou­těž­ní mail se správ­ný­mi odpo­věd­mi, počtem sou­tě­ží­cích  a s kon­takt­ní adre­sou, kam bude jejich výhra ode­slá­na.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že bude ozná­men výher­ce, kte­rý správ­ně odpo­vě­děl a nej­přes­ně­ji odha­dl cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích, kte­ří pošlou správ­ně odpo­vě­di na otáz­ky. Pokud bude s nej­přes­něj­ším odha­dem více sou­tě­ží­cích, tak bude vítě­zem ten nejdří­ve hla­su­jí­cí.

Otázky

  1. Kdo reží­ro­val všech­ny tři díly tri­lo­gie (Šifra mis­tra Leonarda/Andělé a démoni/Inferno)?
  2. Kdo hra­je hlav­ní roli ve všech dílech tri­lo­gie Šifra mis­tra Leonarda/Andělé a démoni/Inferno?
  3. Kdo je autor kni­hy Šifra mis­tra Leonarda/Andělé a démoni/Inferno?
  4. Kdy bude mít pre­mi­é­ru v ČR 3. díl (Inferno)?
[contact-form-7 404 „Nenalezeno“]

Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80266 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56610 KB. | 07.07.2022 - 00:44:50