Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž o DVD Muži v naději

Soutěž o DVD Muži v naději

Ve spo­lu­prá­ci s inter­ne­to­vým obcho­dem www.filmcity.cz  vyhla­šu­je­me sou­těž o DVD Muži v nadě­ji.

Stačí odpo­vě­dět správ­ně 2 odpo­vě­di a nej­přes­ně­ji tip­nout počet odpo­vě­dí a může­te vyhrát DVD.

Soutěž pro­bí­há od 11.7.2012 do 31.7.2012. (20 dní) Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří během této doby vypl­ní sou­těž­ní for­mu­lář.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že bude vyhlá­šen vítěz, kte­rý správ­ně odpo­vě­děl a  nej­přes­ně­ji odha­dl cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích.

Otázky

 1. Kdy byla pre­mi­é­ra fil­mu na DVD?
 2. Kolik pro­cent v hod­no­ce­ní dostal film Muži v nadě­ji v recen­zi na www.filmcz.info.

  Vaše jmé­no (vyža­do­vá­no)

  Váš Email (vyža­do­vá­no)

  Kontaktní adre­sa

  Vaše odpo­vě­di

  Váš typ pro počet sou­tě­ží­cích se správ­ný­mi odpo­věď­mi

  [wpgd­prc „By using this form you agree with the sto­rage and han­d­ling of your data by this web­si­te.“]


  Jak bude rekla­ma vypa­dat?
  -
  Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
  Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  |

  Stránka načtena za 1,62518 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55735 KB. | 20.05.2022 - 18:26:31