Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž o DVD G.I. Joe

Soutěž o DVD G.I. Joe

Ve spo­lu­prá­ci s naši­mi part­ne­ry vyhla­šu­je­me sou­těž o DVD G.I. Joe

Sponzor sou­tě­že [adro­ta­te banner=„13“]

Partner sou­tě­že: [adro­ta­te banner=„15“]

Stačí odpo­vě­dět správ­ně 3 odpo­vě­di a nej­přes­ně­ji tip­nout počet odpo­vě­dí a může­te vyhrát cenu.

Soutěž pro­bí­há od 4.4.2.2013 do 30.4.2013. (26 dní) Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří během této doby vypl­ní sou­těž­ní for­mu­lář.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že bude znám 1 výher­ce, kte­rý správ­ně odpo­vě­děl a nej­přes­ně­ji odha­dl cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích.

1) Kteří dva her­ci (důle­ži­té posta­vy) se vrá­ti­li z prv­ní­ho dílu

2) Kdy měl pre­mi­é­ru film G.I. Joe na DVD?

3) Jaké hod­no­ce­ní má film G.I. Joe 2: Odveta na ČSKR?

  Vaše jmé­no (vyža­do­vá­no)

  Váš Email (vyža­do­vá­no)

  Kontaktní adre­sa

  Vaše odpo­vě­di

  Váš typ pro počet sou­tě­ží­cích se správ­ný­mi odpo­věď­mi

  [wpgd­prc „By using this form you agree with the sto­rage and han­d­ling of your data by this web­si­te.“]


  Jak bude rekla­ma vypa­dat?
  -
  Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
  Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  |

  Stránka načtena za 6,69975 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55776 KB. | 23.05.2022 - 17:34:50