Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny - 3

Soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny - 3

Souetz3

S našim part­ne­rem posters.cz, nej­vět­ším pro­dej­cem pla­ká­tů v ČR, vyhla­šu­je­me novou sou­těž o 3 pla­ká­ty seri­á­lu Hra o trů­ny.

Partner sou­tě­že:

[adro­ta­te banner=„66“]

Stačí odpo­vě­dět správ­ně čty­ři odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu.

Soutěž pro­bí­há od 2. 10.  2017 - 16. 10. 2017. Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří pošlou sou­těž­ní for­mu­lář se správ­ný­mi odpo­věd­mi, počtem sou­tě­ží­cích  a s kon­takt­ní adre­sou, kam bude jejich výhra ode­slá­na.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že budou ozná­me­ni výher­ci, kte­ří správ­ně odpo­vě­dě­li a nej­přes­ně­ji odhad­li cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích se správ­nou odpo­vě­dí. Pokud bude s nej­přes­něj­ším odha­dem více sou­tě­ží­cích, tak bude vítě­zem ten nejdří­ve hla­su­jí­cí.

Ceny

 1. Cena - pla­kát „Valar Morgulis“
 2. Cena - pla­kát „Five kings -  One thro­ne“
 3. Cena - pla­kát „Noční král“

Otázky

 1. Kdo je auto­rem kniž­ní série Hra o Trůny (Píseň ledu a ohně)?
 2. Kolik dílů má pre­mi­é­ro­va (sed­má) sezó­na seri­á­lu Hry o trů­ny?
 3. Kolik bude mít dílů plá­no­va­ná (osmá) sezó­na seri­á­lu Hry o trů­ny?
 4. Kdy měla pre­mi­é­ru prv­ní epi­zo­da sed­mé sezó­ny.

  Vaše jmé­no (vyža­do­vá­no)

  Váš Email (vyža­do­vá­no)

  Kontaktní adre­sa

  Vaše odpo­vě­di

  Váš typ pro počet sou­tě­ží­cích se správ­ný­mi odpo­věď­mi

  [wpgd­prc „By using this form you agree with the sto­rage and han­d­ling of your data by this web­si­te.“]


  Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

  Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz.

  Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  |

  Stránka načtena za 1,67781 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53300 KB. | 18.09.2021 - 00:47:27