Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž o 3 klíče ČR hry Archamon

Soutěž o 3 klíče ČR hry Archamon

archamon L9JWo1Vo3rE

Stačí odpo­vě­dět správ­ně 2 odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu.

Soutěž pro­bí­há od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019. Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří pošlou sou­těž­ní for­mu­lář se správ­ný­mi odpo­věd­mi, počtem sou­tě­ží­cích.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že budou ozná­me­ni výher­ci, kte­ří správ­ně odpo­vě­dě­li a nej­přes­ně­ji odhad­li cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích se správ­nou odpo­vě­dí. Pokud bude s nej­přes­něj­ším odha­dem více sou­tě­ží­cích, tak bude vítě­zem ten nejdří­ve hla­su­jí­cí.

Ceny

 1.  2. a 3 cena - Steam klíč pro hru  Archamon

Otázky

 1. Jaké hod­no­ce­ní má recen­ze hry Archamon na Kritiky.cz?
 2. Kdy vyšla na Steamu hra Archamon?

  Vaše jmé­no (vyža­do­vá­no)

  Váš Email (vyža­do­vá­no)

  Vaše odpo­vě­di

  Váš typ pro počet sou­tě­ží­cích se správ­ný­mi odpo­věď­mi

  [wpgd­prc „Používáním toho­to for­mu­lá­ře sou­hla­sí­te s uklá­dá­ním a zpra­co­vá­ním vašich úda­jů na tom­to webu.“]


  Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

  Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz.

  Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


  |

  Stránka načtena za 2,04687 s | počet dotazů: 221 | paměť: 51857 KB. | 14.06.2021 - 12:01:22