Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž o 2x omalovánky seriálu Hry o trůny

Soutěž o 2x omalovánky seriálu Hry o trůny

DSC 0302

S našim part­ne­rem vyhla­šu­je­me novou sou­těž o 2x oma­lo­ván­ky Hry o trů­ny.

[adro­ta­te banner=„41“]

Stačí odpo­vě­dět správ­ně čty­ři odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu.

Soutěž pro­bí­há od 28. 7.  2017 - 11. 8. 2017. Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří pošlou sou­těž­ní for­mu­lář se správ­ný­mi odpo­věd­mi, počtem sou­tě­ží­cích  a s kon­takt­ní adre­sou, kam bude jejich výhra ode­slá­na.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že budou ozná­me­ni výher­ci, kte­ří správ­ně odpo­vě­dě­li a nej­přes­ně­ji odhad­li cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích se správ­nou odpo­vě­dí. Pokud bude s nej­přes­něj­ším odha­dem více sou­tě­ží­cích, tak bude vítě­zem ten nejdří­ve hla­su­jí­cí.

Ceny

 • První a dru­hý výher­ce zís­ká oma­lo­ván­ky od naše­ho part­ne­ra.

Otázky

 1. Kolikátá sezó­na seri­á­lu se teď vysí­lá pre­mi­é­ro­vě na HBO?
 2. Kolik dílů má pre­mi­é­ro­va sezó­na seri­á­lu Hry o trů­ny?
 3. Kdy měl pre­mi­é­ru prv­ní díl aktu­ál­ní sezó­ny seri­á­lu Hry o trů­ny?
 4. Kdy bude mít pre­mi­é­ru posled­ní díl aktu­ál­ní sezó­ny Hry o trů­ny?

  Vaše jmé­no (vyža­do­vá­no)

  Váš Email (vyža­do­vá­no)

  Kontaktní adre­sa

  Vaše odpo­vě­di

  Váš typ pro počet sou­tě­ží­cích se správ­ný­mi odpo­věď­mi

  [wpgd­prc „By using this form you agree with the sto­rage and han­d­ling of your data by this web­si­te.“]


  Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

  Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz.

  Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  |

  Stránka načtena za 1,65582 s | počet dotazů: 226 | paměť: 51672 KB. | 25.10.2021 - 07:20:54