Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Sophie Turner

Sophie Turner

Sophie

Sophie Turner (* 21. úno­ra 1996, Northampton, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ská hereč­ka, nej­ví­ce zná­má za svou roli Sansy Stark v tele­viz­ním seri­á­lu Hra o trů­ny, což jí vynes­lo nomi­na­ci na cenu Young Artist Award v kate­go­rii nej­lep­ší mla­dá hereč­ka ve ved­lej­ší roli v tele­viz­ním seri­á­lu.

Kariéra

Ve své prv­ní roli před kame­rou hra­je Sansu Stark, nej­star­ší dce­ru z rodu Starků v fan­ta­sy seri­á­lu kaná­lu HBO, Hra o trů­ny. Její uči­tel­ka herec­tví ji pod­po­ři­la, aby se zúčast­ni­la kon­kur­zu. Pro tuto roli si nabar­vi­la své blon­ďa­té vla­sy na zrza­vou bar­vu.

Zahraje si hlav­ní roli v indie thrille­ru Panda Eyes, kte­rý je zalo­že­ný na kni­ze Another Me od Catherine MacPhail a obje­ví se zde po boku Jonathana Rhyse-Meyerse, Claire Forlani, Rhyse Ifanse a Geraldine Chaplin. Film se začal natá­čet v lis­to­pa­du 2012 ve Spojeném krá­lov­ství a v Barceloně ve Španělsku.

Také byla obsa­ze­na do role mla­dé Jean Grey, kte­rou si zahra­je ve fil­mu X-Men: Apocalypse.

Osobní život

Narodila se v Northamptonu a když jí byly dva roky, tak se se svou rodi­nou pře­stě­ho­va­la do Warwicku. Zde do jede­nác­ti let navště­vo­va­la Warwick Prep School a poté pře­šla na King’s High School.

Sophie Turner je kama­rád­kou s hereč­kou Maisie Williams, kte­rá v seri­á­lu hra­je její sest­ru, Aryu Stark. Setkaly se během kon­kur­zů a Maisie se dozvě­dě­la, že roli zís­ka­la dva týd­ny poté, co se to dozvě­dě­la Sophie.

Když skon­či­lo natá­če­ní prv­ní série Hry o trů­ny, rodi­na Turnerova ado­p­to­va­la psa Zunni, kte­rý v seri­á­lu hrál zlo­vl­ka nále­ží­cí­ho Sanse Stark.


Detaily o článku Sophie Turner

Fotografie

PopisPhotos by Suzi-Pratt.com
Datum
ZdrojSophie Turner at HBO’s „Game Of Thrones“ Season 3 Seattle Premiere at Cinerama
  • Uploaded by tm
AutorSuzi Pratt from Seattle, USA

Části seriálu:  Hra o trůny


Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82475 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55808 KB. | 03.12.2021 - 15:38:16