Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Sophia Loren – filmová legenda slaví 80 let

Sophia Loren – filmová legenda slaví 80 let

Sophia Loren( rod­né jmé­no Sofia Scicolone) se naro­di­la 20.září 1934 ve měs­tě Pozzuoli neda­le­ko Neapole. Jako mla­dič­kou dív­ku jí mat­ka vza­la do Říma. Na jed­né ze sou­tě­ží krá­sy si jí v roce 1950 vši­ml ital­ský reži­sér Carlo Ponti. Pro krás­nou dív­ku to bylo osu­do­vé život­ní setká­ní. Prosadila se ve fil­mo­vém svě­tě, zís­ka­la význam­ná fil­mo­vá oce­ně­ní a spo­ko­je­ná může být i se svým osob­ním živo­tem. Carlo Ponti se stal i jejím život­ním part­ne­rem a otcem jejich dvou synů. Syn Edoardo Ponti(6.1.1971) je herec a reži­sér, dru­hý syn Carlo Ponti (29.12.1964) je diri­gent.

Nejznámější fil­my:

  • 1960 Horalka- Oscar za hlav­ní žen­skou roli
  • 1962 Boccaccio ’70
  • 1964 Manželství po ital­sku (s Marcellem Mastroiannim)
  • 1970 Slunečnice (italsko-ruský film s Marcellem Mastroiannim)
  • 1974 Verdikt (s Jeanem Gabinem)
  • 1976 Přejezd Kassandra
  • 1977 Zvláštní den (s Marcellem Mastroiannim)
  • 1964 Manželství po italsku(s Marcellem Mastroiannim)
  • 1963 Včera , dnes a zít­ra ((s Marcellem Mastroiannim)
  • 1951 Quo Vadis

O slav­né ital­ské hereč­ce nato­čil Marco Spagnoli ve spo­lu­prá­ci s Diva Universal čty­ři­ce­ti­mi­nu­to­vý doku­men­tár­ní film Donne nel Mito: Sophia rac­con­ta la Loren, kte­rý je věno­ván osob­ní­mu i umě­lec­ké­mu živo­tu. Filmová pre­mi­é­ra pro­běh­la na 71. Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách, kte­rý pro­bě­hl na pře­lo­mu srp­na a září letoš­ní­ho roku na ost­ro­vě Lido di Venezia. Dokumentární film vysí­lá Il 20 settem­bre 2014 il cana­le 133 di Sky man­derà in onda Donne nel mito - Sophia rac­con­ta la Loren , una pel­li­co­la di appe­na 40 minu­ti che si inse­ris­ce nel pro­get­to Diva Universal, una rac­col­ta di docu­men­ta­ri aven­ti come pro­ta­go­nis­te le gran­di dive del cine­ma inter­na­zi­o­na­le. 20. září 2014 kanál 133 Sky Italia.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66084 s | počet dotazů: 232 | paměť: 56223 KB. | 29.05.2022 - 11:49:11