Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Šofér, který změnil dějiny

Šofér, který změnil dějiny

156444 sofer ktery zmenil dejiny
156444 sofer ktery zmenil dejiny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Atentát na Františka Ferdinanda, násled­ní­ka trů­nu, kte­rý se ode­hrál 28. červ­na 1914 v Sarajevu, je zná­má a his­to­ri­ky dopo­drob­na zpra­co­vá­na udá­lost. Kniha Šofér, kte­rý změ­nil ději­ny je poku­sem o inter­pre­ta­ci sara­jev­ských udá­los­tí pří­mo oči­ma jejich hlav­ních akté­rů: morav­ské­ho hra­bě­te Harracha a jeho teh­dej­ší­ho zaměst­nan­ce, čes­ké­ho řidi­če Leopolda Lojky, spo­leč­ně s vylí­če­ním jejich život­ních osu­dů.

František Ferdinand a hra­bě Harrach se popr­vé potka­li počas císař­ských mané­vrů ve Velkém Meziříčí v září 1909 a spřá­te­li­li se. Po ukon­če­ní mané­vrů se v čase odpo­čin­ku voj­ska při­ho­di­la tato udá­lost: svět­lo dál­ko­vé­ho reflek­to­ru způ­so­bi­lo spla­še­ní koní jed­no­ho plu­ku. Následně se spla­ši­li koně celé­ho regi­men­tu, podu­pa­li řadu vojá­ků a utí­ka­li smě­rem k cen­t­ru měs­ta. Při této neho­dě byl pří­tom­ný i Leopold Lojka, kte­rý pro­je­vil neo­by­čej­nou odva­hu a spo­leč­ně s dal­ší­mi vojá­ky spla­še­né koně s nasa­ze­ním vlast­ní­ho živo­ta zasta­vil a uklid­nil. Utrpěl při tom mno­ho zra­ně­ní, no svou sta­teč­nos­tí si zís­kal sym­pa­tie hra­bě­te Harracha. Ten ho při­jal do svých slu­žeb a udě­lal z něj své­ho řidi­če.

Když hra­bě Harrach obdr­žel roz­kaz, aby se zúčast­nil mané­vrů v bosen­ském Sarajevu v červ­nu 1914 a byl se svým autem k dis­po­zi­ci Františkovi Ferdinandovi, pod­ni­kl se svým řidi­čem Lojkou vel­ko­le­pou expe­di­ci po úze­mí Sedmihradska (čás­ti dneš­ní­ho Rumunska) a dojel až do Sarajeva vlast­ním vozem. V Sarajevu si František Ferdinand pro vyjížď­ku zvo­lil auto­mo­bil své­ho pří­te­le Harracha. Nikdo netu­šil, že na plá­no­va­né tra­se čeka­jí aten­tát­ní­ci, až dokud jeden z nich neho­dil gra­nát na vůz s násled­nic­kým párem. Atentát byl neú­spěš­ný a František Ferdinand se roz­ho­dl, že poje­de navští­vit pod­plu­kov­ní­ka, kte­rý byl zra­ně­ný při výbuchu. Šoférům však o změ­ně tra­sy nikdo neřekl. Lojka, kte­rý se v Sarajevu nevy­znal, odbo­čil pod­le původ­ní­ho plá­nu. Ihned po odbo­če­ní dostal roz­kaz, aby vycou­val a pokra­čo­val v jízdě po nábře­ží, no v prů­bě­hu zdlou­ha­vé­ho pře­řa­zo­vá­ní na zpět­ný chod vyu­žil svou šan­ci aten­tát­ník Gavrilo Princip, kte­rý stál neda­le­ko a kte­ré­ho čin vedl k vypuk­nu­tí prv­ní svě­to­vé vál­ky.

Kromě toho je v kni­ze popsá­no i to, jak se živo­ty Lojky a Harracha vyví­je­ly dál. Autor čer­pal z někte­rých dosud nezná­mých archiv­ních pra­me­nů a text dopl­nil his­to­ric­ký­mi foto­gra­fie­mi, cita­ce­mi dopi­sů, stro­jo­pis­né zprá­vy nezná­mé­ho auto­ra a dení­ku hra­bě­te Harracha. Nabízí tak jiný pohled na sara­jev­ský aten­tát - pohled lidí, kte­ří byli jeho přímý­mi svěd­ky.

Hodnocení: 95%

Šofér, kte­rý změ­nil ději­ny

Autor: Jiří Skoupý

Vydáno: 2017, Mladá fron­ta

Počet stran: 208

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže31. července 2017 Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže Dva bratři, desetiletý Joseph a dvanáctiletý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodiči a staršími bratři, kteří pracují společně s otcem v rodinném holičství. Čas tráví stejně jako jiní […] Posted in Recenze knih
  • Tajná válka Coco Chanel6. července 2017 Tajná válka Coco Chanel Gabrielle "Coco" Chanel stvořila vzhled moderní ženy a vybudovala módní impérium. Její život mezi lety 1941 až 1954 zůstával tajemstvím, o kterém nemluvila ani ona, ani autoři jejích […] Posted in Recenze knih
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […] Posted in Recenze knih
  • Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy20. května 2017 Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy Oblíbená mimoňka Nikki Maxwellová se vrací již po desáté a přináší další várku příběhu ze svého života, trapasů i šílených nápadů. Ve snaze pomoct svému idolovi Brandonovi se rozhodne […] Posted in Recenze knih
  • #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 %23. května 2019 #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 % Malý princ a Hadova planeta (Le Petit Prince 24: La planète du Serpent)Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo v roce 2016 jako "Le Petit prince 24: La […] Posted in Recenze komiksů
  • #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 %16. května 2019 #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 % Pozor, v knihovně je kocour!Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 96 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Klára SmolíkováKresba: Vojtěch […] Posted in Recenze komiksů
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […] Posted in Recenze knih
  • Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové14. srpna 2018 Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zajímat vrchní sestra Alice. Její nová pacientka se jí zdá povědomá a […] Posted in Recenze knih
  • Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?10. srpna 2018 Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel? Včely a med zná asi úplně každý. Jak ale vypadá běžný život včely medonosné? Jak vzniká med? A jak dlouho včelám trvá, než ho nasbírají plnou skleničku? Nejen na tyhle otázky odpoví […] Posted in Recenze knih
  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,80387 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60860 KB. | 04.10.2022 - 09:39:58