Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Sniper Elite III

Sniper Elite III

vlcsnap 2020 02 15 21h06m25s629

Ve hře se stej­ně jako v prv­ním dílu hry Sniper Elite vži­je­te do role odstře­lo­va­če Karla Ferburna,který se vydá dale­ko od Evropy a vydá se bojo­vat do námi vzdá­le­né Afriky.

Grafické zlep­še­ní je urči­tě vidět opro­ti prv­ní­mu a dru­hé­mu dílu.

vlcsnap 2020 02 15 21h05m33s786

Hra se ode­hrá­vá v malých tábo­rech, ves­ni­cích a ve sta­ro­by­lých stav­bách. Vývojáři tak chtě­li, aby lidi vidě­li i tro­chu his­to­rie z jiné­ho a roz­díl­né­ho pro­stře­dí, než na jaký jsou lidi zvyk­lý.

Hra je z vel­ké vět­ši­ny inspi­ro­vá­na udá­lost­mi, kte­ré jste v minu­los­ti sta­ly. Jen je to udě­la­ný z pohle­du Karla, za kte­ré­ho ve hře hra­je­te. Před začát­kem nebo po skon­če­ní mise se pus­tí video (cut - scé­na), kte­ré je vede­no malov­ným sty­lem a pokud poslou­chá­te a scé­ny nepře­ska­ku­je­te, jste tak víc sro­zu­mě­ni s dějem hry.

Hra se zaklá­dá na vel­mi tichém postu­pu jeli­kož hra­je­te v roli odstře­lo­va­če. Jelikož je odstře­lo­va­cí puš­ka dost hla­si­tá, tak s výstře­lem oka­mži­tě všich­ni pouš­tí alarm až na jed­no­ho jedi­ný­ho nác­ka. Ten je totiž mrt­vý po tom, co jste mu kul­kou pro­stře­li­li leb­ku. Po výstře­lu z puš­ky je tedy nej­lep­ší změ­nit pozi­ci, aby nác­ko­vé nemě­li sebe­men­ší tuše­ní kde se prá­vě v danou chví­li nachá­zí­te jeli­kož umě­lá inte­li­gen­ce nác­ků je koneč­ně pozved­nu­ta na vyš­ší úro­veň. Snaží se vás obchá­zet a jdou po vás ze všech stran tak­že pokud se po prv­ní ráně nepře­su­ne­te, tak asi dlou­ho naži­vu nezů­sta­ne­te. Pokud jste typ hrá­če, kte­rý tam naběh­ne a chce všech­ny vystří­let, tak vás asi zkla­mu. Pokud na daném mís­tě, kde se mise ode­hrá­vá je víc Nácků, tak se může­te s tzv. “ram­bo sty­lem” rov­nou roz­lou­čit.

vlcsnap 2020 02 15 21h06m05s395

Ve hře je také mož­né u sebe mít lékár­nič­ku a obva­zy, kte­ré vám v dosti pří­pa­dech zachrá­ní život tak­že s auto­ma­tic­kým dobí­je­ním zdra­ví nepo­čí­tej­te. Na obtíž­nos­ti Sniper Elite už to tako­vá sran­da není, sta­čí vám dostat pár ran a už se válí­te na zemi ve vlast­ní krvi.

V boji s sebou bohu­žel nene­se­te moc muni­ce, tak­že pokud je mož­nost, že se dosta­ne­te nená­pad­ně k nepří­te­li na blíz­ko, tak své nábo­je urči­tě šet­ře­te a vytáh­ně­te na něj nůž

  • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […] Posted in Recenze knih
  • Premiéry prvního prosincového týdne4. prosince 2003 Premiéry prvního prosincového týdne Vskutku nabitý je tento týden z pohledu filmových premiér. Do kina se chystá především velmi silná dvojka v podobě soupeře snímku Hledá se Nemo o animovaného Oskara, francouzský film Trio […] Posted in Filmové recenze
  • Filmy4you v Neviditelném psu8. srpna 2005 Filmy4you v Neviditelném psu Jední z mnoha čtenářů našeho magazínu Filmy4you.info je i novinář Ondřej Neff. Odkazujeme na link, kde si přečtete článek, který mimochodem odkazuje na náš […] Posted in Články
  • Benigní zkouška23. srpna 2019 Benigní zkouška Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Jeffrey Wright22. dubna 2018 Jeffrey Wright Jeffrey Wright (* 7. prosince 1965) je americký herec, manžel herečky Carmen Ejogo. Svou kariéru zahájil v roce 1990 ve filmu Podezření. V roce 1996 ztvárnil Jean-Michel Basquiata v […] Posted in Profily osob
  • Jan Schánilec 12. října 2014 Jan Schánilec Jan Schánilec (22.10.1941 - 12.10.2014) byl český herec a dabér. Narodil se v Českých Budějovicích. Na DAMU se dostal až na druhý pokus a po vystudování nastoupil do Divadla na […] Posted in Profily osob
  • Život pod vodou - recenze10. dubna 2005 Život pod vodou - recenze Nejnovější film nadějného režiséra Wese Andersona Život pod vodou je označován jako komedie. Po shlédnutí filmu však musím konstatovat, že spíš než dlouhé a nekontrolovatelné výbuchy […] Posted in Filmové recenze
  • Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz7. listopadu 2018 Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz Někdo tvrdí, že to byla parodie, někdo říká, že v žádném případě nešlo o parodii, ale komedii a někdo hlásá, že Soumrak mrtvých byl klasický zombie film okořeněný černým humorem. Je v […] Posted in Retro filmové recenze
  • V akční komedii Shotgun Weeding si zahrají kromě Jennifer Lopez a Joshe Duhamela také Lenny Kravitz a Cheech Marin.18. února 2021 V akční komedii Shotgun Weeding si zahrají kromě Jennifer Lopez a Joshe Duhamela také Lenny Kravitz a Cheech Marin. V akční komedii Shotgun Weeding si zahrají kromě Jennifer Lopez a Joshe Duhamela také Lenny Kravitz a Cheech Marin. Posted in Krátké filmové aktuality
  • JANA PREISSOVÁ - Maminka Heleny8. listopadu 2019 JANA PREISSOVÁ - Maminka Heleny Naposledy jste stála před filmovou kamerou v historickém dramatu Řád před patnácti lety. Proč jste přijala právě nabídku od režisérky Lenky Kny na tuhle zimní komedii? Je to o rodině a […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15353 s | počet dotazů: 228 | paměť: 51643 KB. | 22.10.2021 - 23:20:16