Kritiky.cz > Recenze knih > Snídaně šampiónů - Kurt Vonnegut

Snídaně šampiónů - Kurt Vonnegut

Snídaně šam­pi­ó­nů je poměr­ně zná­má kni­ha ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Kurta Vonneguta, kte­ré­ho jis­tě bude­te znát napří­klad za slav­ný román „Jatka č. 5“. V této kni­ze zase až tak nejde o děj jako tako­vý, ale hlav­ně o vykres­le­ní sociálně-kulturního úpad­ku naší (respek­ti­ve ame­ric­ké) spo­leč­nos­ti sedm­de­sá­tých let. Vonnegut dané pro­blémy glo­su­je poměr­ně s vti­pem a i když s ním občas názo­ro­vě sou­hla­sit nemu­sí­me je nut­no uznat, že smy­sl pro humor beze­spo­ru má. V kni­ze „Snídaně šam­pi­ó­nů“ si bere na „paškál“ pro­ble­ma­ti­ka latent­ní­ho rasis­mu, honbu za peně­zi, eko­lo­gii, i jiná téma­ta, kte­rá svým způ­so­bem i dodnes hýbou svě­tem a jsou tedy beze­spo­ru stá­le aktu­ál­ní.

V kni­ze při­vá­dí na scé­nu někte­ré posta­vy, jež před­sta­vil již před­tím v jiných dílech, jed­ná se např. o spi­so­va­te­le sci-fi Kilgora Trouta, či o jeho mece­ná­še pana Rosewatera. Aby toho neby­lo málo, v závě­ru vstu­pu­je do kni­hy i posta­va samot­né­ho auto­ra při­po­mí­na­jí­cí kon­cept „deus ex machi­na“, i když...., i samot­né­mu auto­ro­vi se může pří­běh veli­ce snad­no vymknout z rukou.

Tato kni­ha je obo­ha­ce­na o vese­lé, vysvět­lu­jí­cí obráz­ky, kte­ré vhod­ně dopl­ňu­jí vyprá­vě­ní. Pokud tedy neví­te jak vypa­dá dino­sau­rus, dám­ské kalhot­ky, či lid­ská řiť, zalis­tuj­te si ve „Snídani šam­pi­ó­nů“.

Přes počá­teč­ní zma­tek se mi ten­to Vonnegut četl rych­le a pří­jem­ně.

  • Život plný iluzí - a pravda vyplouvá na povrch19. dubna 2020 Život plný iluzí - a pravda vyplouvá na povrch Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete listovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
  • Saki - Léčba neklidem13. června 2020 Saki - Léčba neklidem Saki, vlastním jménem Hector Hugh Munro, je relativně známým britským spisovatelem, který proslul zejména svými krátkými humornými povídkami. Některé z nich jsem četl už dříve (Kocomour, […] Posted in Recenze knih
  • Dan Simmons - The Terror29. října 2019 Dan Simmons - The Terror Televizní stanice AMC se odvážila k nečekanému počinu - zfilmovala (do podoby seriálu) úspěšnou knihu Dana Simmonse - Terror. Znovu tak na veřejnost vyplouvá (příznačný termín) záhada […] Posted in Recenze knih
  • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […] Posted in Recenze knih
  • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […] Posted in Recenze knih
  • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […] Posted in Recenze knih
  • Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 21. března 2016 Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2 Kniha plná lehce zapamatovatelných informací z doby novověku aneb vzdělání a pobavení zároveň. Jak již napovídá samotný název, tato publikace obsahuje velké množství zajímavých faktů, […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […] Posted in Recenze knih
  • Jindřich Spáčil - Velocipéd, stroj rychlonohý28. prosince 2019 Jindřich Spáčil - Velocipéd, stroj rychlonohý Kniha "Velocipéd, stroj rychlonohý aneb o starodávných mašinkách jež upily svět" kvasického rodáka Jindřicha Spáčila (který je pro mě dost z pochopitelné vazby jakýsmi vzdáleným příbuzným […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...