Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Sněží, sněží... - Tři sváteční romance

Sněží, sněží... - Tři sváteční romance

Snezi
Snezi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sněží, sně­ží – to je sbír­ka tří svá­teč­ních roman­cí od Johna Greena, Maureen Johnsonové a Lauren Myracleové. Každá povíd­ka se ode­hrá­vá na Štědrý den, při sně­ho­vé kala­mi­tě. Příběhy mezi sebou vzá­jem­ně sou­vi­sí a skvě­le se dopl­ňu­jí, což je cel­kem pře­kva­pi­vé na to, že kni­hu psa­li tři auto­ři.

Kniha začí­ná povíd­kou Maureen Johnsonové s názvem Zasněžený express. Jubilee Dougalová se dozvě­dě­la, že její rodi­če jsou ve věze­ní díky jejich pří­liš vel­ké váš­ni pro kera­mic­ké elfí ves­nič­ky, její kluk se jí začí­ná vzda­lo­vat a ješ­tě k tomu teď uvíz­ne ve vla­ku díky sně­ho­vé bou­ři. Tato neštěs­tí Jubilee ale při­ne­sou i něco jiné­ho než jen smu­tek a obrov­ské množ­ství sně­hu – dob­ro­druž­ství, nové přá­te­le a tře­ba i lás­ku.

Vánoční zázrak, to je název dru­hé roman­ce. Autorem je John Green, pro­slu­lý kni­hou Hvězdy nám nepřá­ly. Vánoční zázrak je o přá­tel­ství a pře­de­vším o tom, co je par­ta tří kama­rá­dů schop­ná udě­lat kvů­li čtr­nác­ti roz­t­les­ká­vač­kám a bram­bo­ráč­kům.

 Poslední povíd­ka, Archanděl pra­sá­tek, je dílem Lauren Myracleové. Lauren si své jmé­no (Myracleová – myracle=zázrak) oprav­du zaslou­ží, pro­to­že je s podi­vem, že z pra­se­te doká­že udě­lat tak roz­to­mi­lé zví­řát­ko, že po pře­čte­ní její­ho Archanděla pra­sá­tek si bude­te hle­dat infor­ma­ce o těch­to hrníč­ko­vých pra­sát­kách.

Už jen lesk­lá mod­rá obál­ka se třpy­ti­vý­mi vločka­mi mě zau­ja­la (mimo­cho­dem na živo vypa­dá mno­hem lépe než na obráz­ku). Když jsem zjis­ti­la, že na této sbír­ce se podí­lel i můj oblí­be­ný John Green, na kni­hu jsem se moc těši­la. Nevěděla jsem moc, co čekat, ale Sněží, sně­ží… mile pře­kva­pi­lo. Všechny pří­běhy jsou krás­né, plné sně­hu, Vánoc, nové­ho přá­tel­ství, dob­ro­druž­ství a zázra­ků. Všechny tři pří­běhy byly super odde­cho­vým čte­ním, u kte­rých jsem si hez­ky zasni­la o Vánocích (už aby tu byly!), ale i nasmá­la.

Ačkoliv kro­mě zázra­ků v sobě nemá kni­ha žád­ný hlub­ší smy­sl, vůbec to neva­dí. Ba i nao­pak. Myslím, že cílem těch­to poví­dek bylo pře­de­vším poba­vit, navo­dit vánoč­ní atmo­sfé­ru a upo­zor­nit, že i když se nám neda­ří, tak se může vše obrá­tit k lep­ší­mu a mohou se dít i zázra­ky. A to se auto­rům poved­lo na výbor­nou.

Pokud váhá­te, roz­hod­ně si Sněží, sně­ží… pořiď­te. Není co ztra­tit – čeka­jí na vás krás­né tři odde­cho­vé pří­běhy, kte­ré zaru­če­ně kaž­dé­ho potě­ší a zahře­jí u srd­ce. A nemu­sím při­po­mí­nat, že jeli­kož je to kni­ha vánoč­ní, nebu­de na ško­du si ji pře­číst o Vánocích, tře­ba na Štědrý den.


Nakladatel: YOLI
Jazyk: čes­ky
Rok a měsíc vydá­ní: 2015/10
Počet stran: 264
Vazba: Pevná
Formát, hmot­nost: 153 × 233 mm, 562 g
Kniha ke kou­pi na bux.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,93171 s | počet dotazů: 258 | paměť: 59974 KB. | 19.08.2022 - 21:57:23