Kritiky.cz > Filmové recenze > Smysl života podle Monty Pythona

Smysl života podle Monty Pythona

Skupina Monty Python komen­tu­je svým tra­dič­ním drs­ným, suchým, sar­kas­tic­kým a kon­tra­verz­ním humo­rem sedm fází lid­ské­ho živo­ta (Zázrak zro­ze­ní, Výchova a vzdě­lá­ní, Život je boj, Střední věk, Léta pod­zi­mu, Smrt).

Přestože se jed­ná o celo­ve­čer­ní film, je netra­dič­ně roz­dě­len na osm samo­stat­ných poví­dek. Osm pro­to, že sed­mi fázím živo­ta před­chá­zí ješ­tě nemé­ně zábav­ný před­film posa­zu­jí­cí pojiš­ťov­nic­tví a ban­kov­nic­tví do obdo­bí pirá­tů. Toto roz­por­co­vá­ní fil­mu ruší dějo­vou lin­ku, kte­rá tak není sou­vis­lá, na dru­hou stra­nu jsou jed­not­li­vé povíd­ky dosta­teč­ně dlou­hé. Jde tedy o jaký­si kom­pro­mis mezi fil­my Život Briana nebo Svatý grál a mezi sérií scé­nek Létající cir­kus.

Smysl živo­ta posu­nul lať­ku čer­né­ho humo­ru. Některé scé­ny jsou oprav­du drs­něj­ší­ho rázu a mís­ty zachá­ze­jí až do nechut­nos­tí, což může cit­li­věj­ší divá­ky odra­dit. Pokud jste ale vyzna­va­čem humo­ru sku­pi­ny Monty Pothon, bude­te se za bři­cho popa­dat a s úsmě­vem od ucha k uchu kon­sta­to­vat, že „tod­le snad už není mož­né“.

Aby se neřeklo, tak se na samém kon­ci fil­mu dozví­te, co že je smys­lem živo­ta. Upozornění pro sto­pa­ře: „42“ to ten­to­krát není.

Přestože se nabí­zí seřa­dit Život Briana, Svatý grál a Smysl živo­ta do něja­ké­ho žeb­říč­ku, nelze to, dle mého sou­du, dost dob­ře udě­lat. I když prv­ní dva jme­no­va­né jsou jis­tě zná­měj­ší a cito­va­něj­ší, nelze říci, že by ten tře­tí byl nějak hor­ší. Každý z těch­to fil­mů je zkrát­ka nut­né vidět.

O filmu:

Velká Británie, 1983, 107 min
Režie: Terry Jones, Terry Gilliam
V hlav­ních rolích: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin, Matt Frewer, Jane Leeves


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete).17. dubna 2004 Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete). Smysl života je ošemetná věc. Pro někoho to jsou holky, pro jiného vdolky a pro dalšího třeba jeho cvičený křeček. Staří Řekové se plavili do Tróje za krásnou Helenou a strýček Skrblík […]
  • Auta 3 - 50 %14. června 2017 Auta 3 - 50 % Ve filmu Auta 3 se závodí bez ohledu na věk. Z mladých a namyšlených suverénů nemusí mít nikdo mindráky, spíš mohou být dobrou motivací, jak se popasovat s technickými novinkami. A to […]
  • Nejlepší akční film desetiletí? Minimálně roku 2018 určitě. Mission: Impossible s každým pokračováním stoupá k nebesům13. srpna 2018 Nejlepší akční film desetiletí? Minimálně roku 2018 určitě. Mission: Impossible s každým pokračováním stoupá k nebesům Četl jsem názory, že Mission: Impossible – Fallout je nejlepším akčním snímkem od roku 2012, kdy si kinosály podmanil Temný rytíř povstal. Někteří filmoví fajnšmekři se mnou možná nebudou […]
  • Shingeki no Kyojin - 95%14. září 2017 Shingeki no Kyojin - 95% Slyšela a četla jsem několik názorů, že prvních pár dílů se musí přetrpět, a plně s nimi souhlasím. Příběh mě začal pořádně zajímat až asi od 5. dílu. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo […]
  • Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %3. srpna 2017 Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský svaz a jeho satelitní státy, na straně druhé Spojené státy americké a jejich spojenci. Toto období […]